Mantelzorgondersteuning

Ook in onze gemeente zijn veel mantelzorgers actief. De gemeente hecht hier veel waarde aan. Wij willen de mantelzorgers daarom zo veel mogelijk informeren, voorlichten en ondersteunen. Sociaal Werk De Kear, de mantelzorgmakelaar en ook het sociaal wijkteam werken zoveel mogelijk samen om de informatievoorziening, voorlichting en ondersteuning van mantelzorgers zo goed mogelijk te regelen. Op deze pagina leest u hoe u met hen in contact kunt komen.

Sociaal Werk De Kear biedt verschillende vormen van ondersteuning aan mantelzorgers. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het beantwoorden van uw vragen of het verstrekken van informatie over mantelzorg;
  • het bieden van een luisterend oor door middel van een persoonlijk gesprek;
  • het doorverwijzen, met behulp van een sociale kaart, naar de vele organisaties die u verder kunnen helpen;
  • de organisatie van contactmomenten met andere mantelzorgers, soms met een inhoudelijk karakter en een andere keer puur voor onderling contact en ontspanning;
  • bemiddeling naar praktische ondersteuning zoals respijtzorg vanuit (vrijwilligers)organisaties.

Informatie over de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning kunt u vinden op de website www.sociaalwerkdekear.nl.

Jonge mantelzorgers

Soms helpen kinderen mee in de zorg voor een langdurig ziek of gehandicapt familielid. Sociaal Werk De Kear organiseert regelmatig leuke activiteiten voor deze jonge mantelzorgers.

De functie Mantelzorgmakelaar is binnen De Fryske Marren voortaan opgenomen onder onafhankelijke clientondersteuning (OCO). In de praktijk betekent dit dat u nog steeds gebruik kan maken van dezelfde hulp. Een OCO ondersteunt u als mantelzorger bij het zoeken van de juiste hulp, het vinden van antwoorden of het regelen van oplossingen. Voor uzelf en of de persoon aan wie u mantelzorg verleent. OCO is er voor iedereen en is bovendien gratis. Op de website OCO denkt mee kiest u eenvoudig een OCO in uw regio die ervaren is met mantelzorg.

Voor hulp op het gebied van mantelzorg is het sociaal wijkteam er voor u. Naast het gesprek dat het sociaal wijkteam voert met degene aan wie u mantelzorg verleent, heeft het wijkteam ook aandacht voor u als mantelzorger. Wat heeft u nodig om het mantelzorgen vol te houden? Als u het prettig vindt, kunt u zelf een gesprek met het sociaal wijkteam aanvragen. Het sociaal wijkteam bespreekt dan samen met u uw (hulp)vraag. Wat heeft u nodig, wat kunt u zelf doen en wat kan het sociaal wijkteam voor u betekenen? Wilt u ons bellen, mailen of op een andere manier bereiken? Kijk dan op de pagina sociaal wijkteam.

Voor mantelzorgondersteuning kunnen inwoners uit voormalig Gaasterlân-Sleat ook terecht bij de Stichting mantelzorg Gaasterlân-Sleat. Informatie over wat deze stichting voor u kan betekenen, kunt u vinden op de website van mantelzorg Gaasterlân-Sleat.

De Wurkjouwer voert klussen- en zorgservice voor u uit. Een medewerker komt bij u langs om hulp te bieden bij het wegbrengen van spullen naar het milieuterrein en het ophalen van herbruikbare meubels.