Barbara Gardeniers – wethouder

Barbara Gardeniers is wethouder namens het CDA. Zij is na wethouder Van Iddekinge de 6e locoburgemeester.

Contact

Wilt u contact met de wethouder? Dat kan. U kunt bellen met telefoonnummer 14 05 14 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

 • Landbouw
 • Sport & (volks)gezondheid
 • Onderwijs (incl. onderwijshuisvesting en VVE)
 • Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang
 • Jeugd & jeugdzorg
 • P&O

Contactwethouder van

 • Bakhuizen / Mirns / Rijs
 • Balk
 • Elahuizen
 • Harich / Ruigahuizen
 • Oudega / Kolderwolde

Social media

De wethouder is actief op:

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid bestuurscommissie Gezondheid VR Fryslân
 • Lid portefeuillehouders overleg, Sociaal Domein Fryslân, jeugd
 • Lid klankboordgroep Gecertificeerde Instellingen
 • Lid P10 Nationaal Programma Landelijk Gebied
 • Lid Bestuurlijk Netwerk Landelijk Gebied
 • Lid VFG Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport
 • AVA Sportbedrijf
 • Lid Kopgroep Kindcentra
 • Ambassadeur Zuid Friesland On Stage

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

 • Learning leader bij Ernst & Young (bezoldigd)
 • Strategisch organisatie adviseur voor Party Verhuur Leiden (onbezoldigd)