Barbara Gardeniers – wethouder

Barbara Gardeniers is wethouder namens het CDA. Zij is na wethouder Van Iddekinge de 6e locoburgemeester.

Contact

Wilt u contact met de wethouder? Dat kan. U kunt bellen met telefoonnummer 14 05 14 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

  • Landbouw
  • Sport & (volks)gezondheid
  • Onderwijs (incl. onderwijshuisvesting en VVE)
  • Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang
  • Jeugd & jeugdzorg
  • P&O

Social media

De wethouder is actief op:

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

  • Learning leader bij Ernst & Young (bezoldigd)