In de Omgevingsvisie leggen we samen met ‘de Mienskip’ vast wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving. We vragen u om met ons mee te denken over hoe de gemeente er over een tijdje uit moet zien.

Wat is een Omgevingsvisie?

Een Omgevingsvisie is een integrale, langetermijnvisie van de gemeenteraad op de fysieke leefomgeving (ontwikkelingen en ambities). Integraal houdt namelijk in dat de visie betrekking heeft op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, zoals verkeer en vervoer, milieu, water, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. Zo worden in een vroeg stadium mogelijk strijdige of juist bij elkaar horende ontwikkelingen met elkaar in verband gebracht.

Waarom een Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is een instrument uit de Omgevingswet. Veel ruimtelijke plannen zijn ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Alle gemeenten in Nederland moeten een Omgevingsvisie vaststellen.

Gespreksavonden

Tijdens het hele proces willen wij veelvuldig in contact komen met u over de fysieke leefomgeving. Het gaat immers om uw eigen omgeving! Behalve inhoudelijke gespreksavonden zijn er ook digitale mogelijkheden om ideeën te delen, mee te denken en te reageren. Daarnaast werken we aan een samenwerking met leerlingen van het voortgezet onderwijs.