Lemmer – Poort van Zuidwest-Friesland

Iedereen kent Lemmer wel. Of je nu bezoeker, ondernemer of inwoner bent van Fryslân, om Lemmer kun je niet heen. Dankzij de ligging van het dorp kom je er altijd wel langs of door. Lemmer is wat dat betreft een toegangspoort van de provincie. Samen met u, werken we aan een visie op Lemmer als Poort van Zuidwest-Friesland.

Doel van de visie

De visie omschrijft hoe er recht gedaan kan worden aan het begrip Poort van Zuidwest-Friesland voor zowel de belangrijkste auto- en vaarverbindingen naar en in Lemmer als voor Lemmer zelf. De visie geeft daarnaast een antwoord op de vraag hoe het autoverkeer en het bootverkeer, zowel het doorgaande als het recreatieve verkeer zich door en naar Lemmer beweegt en welke verbeterpunten daarin aan te brengen zijn. De visie is een uitwerking van de Structuurvisie Lemsterland.

Samen met inwoners, ondernemers en bezoekers

De visie moet een visie worden waarin u zich herkent. Daarom organiseerden we workshops met vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers en bezoekers. Tijdens deze workshops kwamen we in gesprek over de ‘beleving’ van Lemmer tijdens een reis over de weg en over het water. De bevindingen van die workshops kunt u downloaden in de samenvatting die onderaan deze pagina te vinden is.

Planning

In 2021 wordt de visie ter inzage gelegd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze visie? Onderaan deze pagina plaatsen we diverse documenten en achtergrondinformatie. U kunt daarnaast ook contact opnemen met een van onze medewerkers.