Projecten

Straatweg Noord Lemmer

Het noordelijk deel van de Straatweg in Lemmer wordt opgeknapt.

Waarom een herinrichting?

Nu de werkzaamheden aan de N359 klaar zijn kunnen we aan de slag met de herinrichting. Er zijn veel redenen om de Straatweg op te knappen. Zo is de rijbaan in slechte staat, is er bijna geen groen meer en wordt er (te) hard gereden. De huidige inrichting is niet passend bij het gebruik, doordat er aan de weg wordt gewoond en er veel verkeer gebruikmaakt van de weg. Deze punten hebben we verwerkt in het voorlopig ontwerp.


We hebben in een video van 3.5 minuut de hoofdlijnen van het voorlopig ontwerp uitgelegd.

Het ontwerp inzien

Het ontwerp is in juli 2020 door het college van B&W definitief vastgesteld. Wilt u zich verder verdiepen in het ontwerp? Dat kan via de Geo-omgeving van De Fryske Marren.