Straatweg Noord Lemmer

Het noordelijk deel van de Straatweg in Lemmer wordt opgeknapt.

Waarom een herinrichting?

Nu de werkzaamheden aan  aan het zuidelijk deel van de Straatweg klaar zijn kunnen we aan de slag met de herinrichting van het Straatweg Noord. Er zijn veel redenen om de Straatweg Noord op te knappen. Zo is de rijbaan in slechte staat, is er bijna geen groen meer en wordt er (te) hard gereden. De huidige inrichting is niet passend bij het gebruik, doordat er aan de weg wordt gewoond en er veel verkeer gebruikmaakt van de weg. Deze punten hebben we verwerkt in het voorlopig ontwerp.

Definitief ontwerp vastgesteld

Het ontwerp is in juli 2020 door het college van B&W definitief vastgesteld. Wilt u zich verder verdiepen in het ontwerp?

Wijzigingen uitvoering

Naar aanleiding van de informatieavond heeft de gemeente veel reacties ontvangen.

De geuite zorgen van zowel bewoners als ondernemers zijn serieus ter harte genomen en er heeft nader overleg over plaatsgevonden. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

De fasering is aangepast en er komen twee alternatieve tijdelijke ontsluitingen.  De erven blijven ook met deze wijzigingen in het weekend bereikbaar. Om de voorbereiding zorgvuldig te doen,  zijn, in overleg met de aannemer, de werkzaamheden waarbij de weg wordt afgesloten twee weken uitgesteld. Over deze wijzigingen zijn betrokken bewoners en bedrijven apart geïnformeerd. De wijzigingen zijn te zien met de bouwapp van KWS. Vanwege de wijzigingen is de start van de fysieke werkzaamheden twee weken uitgesteld.

Planning

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Een deel van de groenaanplant en de verlichting volgen nog.

Actuele informatie

Actuele informatie over de uitvoering is verder te vinden op de website van aannemer KWS die over de stand van zaken regelmatig een nieuwsbrief publiceert.

Voor actuele informatie kunt u de bouwapp van KWS downloaden . De app is ook te vinden via de QR code die in de brief aan de bewoners is gestuurd.

KWS Infra gaat in opdracht van de gemeente De Fryske Marren van 20 februari 2023 tot en met eind juli 2023 de Straatweg Noord te Lemmer opnieuw inrichten om de doorstroming en verkeersveiligheid van het omliggende woon- en bedrijventerrein ook in de toekomst te kunnen garanderen. De werkzaamheden bestaan uit het opbreken en opnieuw aanleggen van de rijbaan, het fietspad, het voetpad, het storten van betonstroken, het aanbrengen van nieuwe trottoirbanden en regenwaterkolken.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in twee fases uitgevoerd:

  • Fase 1 | 20 februari 2023 – medio mei 2023

Opbreken en vervangen van rijbaan, het fietspad en het voetpad op het traject kruising N359/Straatweg Noord tot de kruising Straatweg Noord / noordelijke inrit sportpark De Rien  (ter hoogte van de fietsbrug).

  • Fase 2 | Medio mei 2023 – eind juli 2023

Opbreken en vervangen van rijbaan, het fietspad en het voetpad op het traject kruising Straatweg Noord / noordelijke inrit sportpark De Rien (ter hoogte van de fietsbrug) tot het komgrensbord voorbij de Wielewei.

Omleidingen
Om de veiligheid van u, onze medewerkers en overige weggebruikers te garanderen wordt het verkeer omgeleid. Tijdens beide fases wordt eerst de rijbaan en daarna het fiets- en voetpad vervangen. Waardoor het fietsverkeer plaatselijk omgeleid kan worden.

In fase 1 wordt autoverkeer dat vanaf de N359 richting bedrijventerrein Lemsterpark en sportpark De Rien omgeleid via de A6 – N354 – Straatweg. In Fase 2 is sportpark de Rien vanaf de N359 weer bereikbaar. Verkeer dat in deze fase op het bedrijventerrein Lemsterpark moet zijn, wordt omgeleid via de A6 – N354 – Straatweg – Taanderij.

Afvalinzameling
Tijdens de werkzaamheden kunnen de afvalcontainers op ophaaldagen op vaste plekken neergezet worden. Hierover wordt op dit moment afstemming gezocht met de afvalinzamelaar. Voor mensen die slecht ter been zijn assisteren wij met het (ver)plaatsen van uw afvalcontainer. Op de bewonersavond en het wekelijkse inloopspreekuur wordt u verteld waar de afvalcontainer neergezet dient te worden.

Bereikbaarheid
Houd er rekening mee dat uw oprit gedurende de werkzaamheden doordeweeks niet of nauwelijks toegankelijk is met een voertuig. Wij willen u vriendelijk vragen uw voertuig tijdens de werkzaamheden op bijvoorbeeld de parkeerplaats van sportpark De Rien of een vergelijkbare locatie te stallen. In de weekenden is uw oprit weer toegankelijk. Mocht dit bij uitzondering niet het geval zijn, dan lichten wij u hierover op tijd in.

Bewonersavond
Op maandagavond 6 februari van 19:30 tot 21:30 uur organiseren wij samen met gemeente De Fryske Marren een inloopbijeenkomst in het sport- en cultureel centrum De Hege Fonnen, Betelgeuze 2 te Lemmer. Op deze avond kunt u tussen bovengenoemde tijden vrij inlopen, de tekeningen inzien en zijn medewerkers van ons en de gemeente aanwezig om toelichting te geven op de werkzaamheden en uw vragen te beantwoorden.

Wekelijks inloopspreekuur
Vanaf vrijdag 24 februari is de KWS-keet op de parkeerplaats van het sportpark aan de Straatweg Noord elke vrijdag van 11:00 -12:00 open voor geïnteresseerden. Eén van onze medewerkers zit dan klaar om uw vragen te beantwoorden en toelichting te geven op de werkzaamheden.

Bouwapp
Het project is online te volgen via de Bouwapp. Door de onderstaande QR-code te scannen met uw telefoon kunt u de KWS-Bouwapp installeren en het project ‘Herinrichting Straatweg Noord Lemmer’ opzoeken en volgen. Hierdoor blijft u op de hoogte van de voortgang, bijzonderheden en actuele omleidingen.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over dit project, dan kunt contact opnemen met:

Gerlof Slager | Projectbegeleider KWS
gslager@kws.nl
06 82 50 54 56

Haije Loonstra | Toezichthouder gemeente De Fryske Marren
h.loonstra@defryskemarren.nl
14 05 14

Met vriendelijke groet,
Namens KWS Zwolle-Leek,
Gerlof Slager
Projectbegeleider KWS Zwolle-Leek

Geachte bewoner(s) en ondernemer(s),

De afgelopen weken presenteerden wij samen met gemeente De Fryske Marren de plannen voor de herinrichting van de Straatweg Noord in Lemmer. In de reacties die wij vanuit de omgeving hierop hebben ontvangen zijn een aantal zorgen geuit over onder andere de fasering en omleidingen. Naar aanleiding daarvan zijn deze in overleg met de gemeente aangepast. Aan het eind van deze brief vindt u een overzicht van de nieuwe fasering en omleidingen. De werkzaamheden gaan van start op maandag 6 maart.

Fasering & Omleidingen
Om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te garanderen, worden de werkzaamheden in drie fases uitgevoerd. Tijdens alle drie fases wordt eerst de rijbaan en daarna het fiets- en voetpad vervangen. Het (fiets)verkeer wordt plaatselijk omgeleid.

Een opsomming van de belangrijkste veranderingen:

• Tijdens fase 1 is de kruising met de Straatweg Noord – Melkweg open voor verkeer. Hierdoor is bedrijventerrein Lemsterpark, Sportpark De Rien en de Bomenwijk bereikbaar vanuit Lemmer.

• In fase 2 wordt het werkvak verlengd tot voorbij de kruising Houtsaachmole – inrit bedrijventerrein Lemsterpark. Voor inwoners van de Bomenwijk wordt een rijplatenbaan aangelegd die aansluit op de Linebeamleane. Hierdoor is deze wijk ook gedurende deze fase makkelijk te bereiken voor omwonenden. Dit is de enige toegangsweg voor de Bomenwijk in deze fase. Voor bezoekers van bedrijventerrein Lemsterpark wordt een tijdelijke ontsluiting aangelegd voor autoverkeer over een bedrijfsterrein aan de Roggemole. Via deze ontsluitingsweg komt u op het oostelijke gedeelte van de Straatweg. Vracht- en landbouwverkeer zal worden omgeleid via de A6 en het Westeind.

• Het traject van fase 3 wordt korter en loopt vanaf de Houtsaachmole – inrit bedrijventerrein Lemsterpark tot het komgrensbord voorbij de Wielewei. Het fiets- en autoverkeer wordt plaatselijk omgeleid via de Houtsaachmole en Taanderij. Vracht- en landbouwverkeer wordt omgeleid via de A6 en het Westeind.
Om sluipverkeer te voorkomen en de veiligheid in de woonwijken te waarborgen blijft de Wielewei gedurende alle fases afgesloten voor verkeer. De hulpdiensten en het openbaar vervoer zijn door ons op de hoogte gesteld van de veranderingen. Aan het eind van deze brief vindt u visuele weergaven van de omleidingen per fase.

Bereikbaarheid
Houd er rekening mee dat de opritten voor aanwonenden van de Straatweg Noord gedurende de werkzaamheden doordeweeks niet of nauwelijks toegankelijk zijn met een voertuig. Wij willen u vriendelijk vragen uw voertuig tijdens de werkzaamheden op bijvoorbeeld de parkeerplaats van sportpark De Rien of een vergelijkbare locatie te stallen. In de weekenden is uw oprit weer toegankelijk. Mocht dit bij uitzondering niet het geval zijn, dan lichten wij u hierover op tijd in.

Afvalinzameling
Tijdens de werkzaamheden kunnen de afvalcontainers op ophaaldagen op vaste plekken neergezet worden. Voor mensen die slecht ter been zijn assisteren wij met het (ver)plaatsen van uw afvalcontainer.

Wekelijks inloopspreekuur
Vanaf vrijdag 3 maart is de KWS-keet op de parkeerplaats van het sportpark aan de Straatweg Noord elke vrijdag van 11:00 -12:00 open voor geïnteresseerden. Eén van onze medewerkers zit dan klaar om uw vragen te beantwoorden en toelichting te geven op de werkzaamheden.

Bouwapp
Het project is online te volgen via de Bouwapp. Door de onderstaande QR-code te scannen met uw telefoon kunt u de KWS-Bouwapp installeren en het project ‘Herinrichting Straatweg Noord Lemmer’ opzoeken en volgen. Hierdoor blijft u op de hoogte van de voortgang, bijzonderheden en actuele omleidingen.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over dit project, dan kunt contact opnemen met:
Gerlof Slager | Projectbegeleider KWS
gslager@kws.nl
06 82 50 54 56
Haije Loonstra | Toezichthouder gemeente De Fryske Marren
h.loonstra@defryskemarren.nl
14 05 14