Verordeningen

Verordeningen zijn algemeen verbindende voorschriften van de gemeente, vastgesteld door de gemeenteraad.

De verordeningen die gelden voor de gemeente zijn terug te vinden op overheid.nl.

Belangrijke verordeningen

Algemene Plaatselijke Verordening De Fryske Marren (apv)

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Alle verordeningen

Wilt u alle gepubliceerde verordeningen inzien, kijk dan op overheid.nl.

Verordeningen van gemeente De Fryske Marren