Volwassenenfonds sport & cultuur

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur maakt sport en cultuur mogelijk voor inwoners van 18 jaar en ouder die moeite hebben om rond te komen. Het Volwassenenfonds betaalt de contributie, lesgeld en/of benodigdheden. De aanvraag is geldig voor maximaal één jaar. Ieder jaar kan er een nieuwe aanvraag worden ingediend. Met de goedkeuringsbrief Volwassenenfonds Sport & Cultuur kunt u kosteloos een jaarabonnement bij de bibliotheek in De Fryske Marren afsluiten.

Rectificatie: In de juni-editie van Tusken de Marren plaatsten we een artikel over het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. In dat artikel stond dat de 300 euro uit het Volwassenenfonds niet voldoende is voor een jaarabonnement bij Gymnasion en dat zij het verschil bijleggen. Deze informatie is niet juist. Gymnasion legt het verschil niet bij, maar geeft een korting van 23 euro op een sportabonnement voor 4 weken. De totale korting op jaarbasis bedraagt 300 euro. Dat is exact het bedrag dat het Volwassenenfonds jaarlijks beschikbaar stelt.

Aanvragen via een intermediair

De aanvraag bij het Volwassenenfonds kan worden gedaan door een intermediair. Denk hierbij aan een medewerker van het gebiedsteam, buurtsportcoach of welzijn medewerker. Op de website van het volwassenenfonds kunt u vinden wie intermediair is binnen uw gemeente en wat u nodig heeft voor de aanvraag.

Bedrag

U heeft recht op een bedrag tot € 300. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder betaald.

Heeft u een aanvraag voor (sport)benodigdheden gedaan en is deze goedgekeurd? Dan ontvangt u een waardebon die kan worden ingeleverd bij een winkel in de buurt. De intermediair kan u daar meer over vertellen.

Voor meer informatie over het Volwassenenfonds Sport & Cultuur en de werkwijze kunt u terecht op de website van het Volwassenenfonds.

Overgangsregeling

U kunt tot 31 december 2024 kiezen of u gebruik wilt maken van de oorspronkelijk minimaregeling voor volwassenen of van het Volwassenenfonds. U kunt niet beide regelingen aanvragen. Vanaf 1 januari 2025 kunt u alleen nog maar gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.