Actueel

RSS, opent in nieuw tabblad

Wijziging openingstijden servicepunt Lemmer

Vanaf 1 januari 2023 wijzigen de openingstijden van het gemeentelijk servicepunt in Lemmer. Het bezorgbedrijf van paspoorten en rijbewijzen wijzigt de bezorgtijden en -locatie, daarom kunnen zij niet meer aan de huidige afspraken voldoen. Inwoners uit Lemmer kunnen voortaan op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagmiddag en -avond het servicepunt…

Wethouder Chris van Hes in gesprek met Hugo de Jonge: “De minister moat witte wat hjir spilet”

Wethouder Chris van Hes van gemeente De Fryske Marren gaat donderdag 26 januari bij een bijeenkomst van de M50 in De Bilt in gesprek met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Van Hes heeft onder andere Wonen in zijn portefeuille en gaat bij deze bijeenkomst de minister…

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2023 komt eraan

In januari ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2023 in uw (digitale) brievenbus. Heeft u via MijnOverheid aangegeven het aanslagbiljet digitaal te willen ontvangen, dan wordt het aanslagbiljet geplaatst in uw digitale mailbox. Het biljet kan meerdere belastingen bevatten, waaronder onroerendezaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. U betaalt onroerende zaakbelasting…

Prinses Margriettunnel in A7 medio februari gedeeltelijk open voor verkeer

De Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure kan medio februari weer gedeeltelijk open voor het wegverkeer. Deze beslissing is genomen nadat deskundigen van Rijkswaterstaat, aannemers onder leiding van VolkerWessels en specialisten van Deltares uitvoerig onderzoek hebben gedaan naar de  haalbaarheid hiervan. Zo moest een andere manier van…

Veel minder schade door vernielingen tijdens afgelopen jaarwisseling

Na elke jaarwisseling is er in de gemeente schade door vuurwerk. Tijdens de afgelopen jaarwisseling is er voor zo’n € 9.700 aan schade geconstateerd. Dit is fors minder dan vorig jaar, toen het totaalbedrag aan vernielingen uitkwam op zo’n € 23.700. De kosten voor de preventieve maatregelen en de inventarisatie…

Oproep wethouder Boelsma aan inwoners met geldzorgen: maak gebruik van de financiële regelingen

Wethouder Luciënne Boelsma van gemeente De Fryske Marren vraagt alle inwoners die in financieel zwaar weer zitten om zich te melden bij de gemeente. “Wy sjogge dat der minsken binne mei soargen oer har finansjele sitewaasje en wy ha in soad regelings dy’t helpe kinne.” Gemeente De Fryske Marren biedt…

Nieuw schoolgebouw voor het Zuyderzee Lyceum in Lemmer

Gemeente De Fryske Marren en VariO Onderwijsgroep hebben een volgende stap gezet naar een nieuw duurzaam en toekomstbestendig schoolgebouw voor het Zuyderzee Lyceum in Lemmer. Het bouwplan en de begroting is onlangs goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast is de nieuwbouwlocatie – aan de Straatweg 52D –…

Extra verkeersmaatregelen vanwege afsluiting A7

Om de fietsoversteek op de Aldewei met de kruising Bloksleat veiliger te maken is vandaag een verkeerslichteninstallatie met drukknop geplaatst door Rijkswaterstaat. Op die manier kunnen fietsers veilig de weg oversteken. Maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur Daarnaast wordt binnenkort voor het hele tracé Joure-Sneek – voor zover…

Bent u de eigenaar van deze Peugeot 206?

Aan de Luitjen Mulderstraat in Lemmer is een auto (Peugeot 206) achtergelaten. De eigenaar van de auto is niet bekend. De auto is door de gemeente verwijderd en opgeslagen als gevonden voorwerp. Eigenaren kunnen het bezit alleen terugkrijgen tegen betaling van de gemaakte kosten van berging en opslag. U moet…

Rijkswaterstaat start grondonderzoek bij Prinses Margriettunnel

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt maandag 16 januari 2023 gestart met grondonderzoek bij de Prinses Margriettunnel in de snelweg A7 tussen Joure en Sneek. Het onderzoek moet meer inzicht geven in de stand van het grondwater en de samenstelling daarvan. Ook moet het inzicht geven in de opbouw van de…

Afvalkalender De Fryske Marren bekijken

Een deel van de huis-aan-huis bezorgde afvalkalenders is helaas beschadigd geraakt bij de verzending en daardoor (gedeeltelijk) onleesbaar geworden. Graag bieden wij u een aantal opties aan, zodat u de afvalkalender alsnog (digitaal) kunt inzien: Via onze handige afvalkalender app kunt u precies zien wanneer welk afval bij u wordt…

De raad vergadert op 18 januari 2023

De gemeenteraad vergadert op 18 januari (Algemene Beschouwingen) om 19.00 uur. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure. Raadsvergadering Op de website van de gemeenteraad vindt u de agenda en de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen.

A7 tussen Joure en Sneek voor langere tijd afgesloten - UPDATE - 05-01-2023

De A7 tussen Joure en Sneek is in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Oorzaak van de afsluiting is grondwater wat het asfalt in de Prinses Margrietkanaaltunnel omhoog duwt. Het verkeer wordt omgeleid via Heerenveen en Leeuwarden. Rijkswaterstaat gaat alle grondankers van de tunnel controleren. Het herstel duurt mogelijk enkele maanden.…

Friese overheden beraden zich samen over de A7

De A7 tussen Sneek en Joure is sinds twee weken in beide richtingen afgesloten, omdat het grondwater een tunnelelement in de Prinses Margriettunnel omhoog had gedrukt. Vandaag, tijdens een spoedoverleg, staken bestuurders van Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeenten Súdwest- Fryslân en De Fryske Marren de koppen bij elkaar om concrete…

Gemeenteraad De Fryske Marren stelt omgevingsvisie vast

De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft woensdagavond 21 december de omgevingsvisie vastgesteld. Bij de behandeling zijn een aantal amendementen aangenomen. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de definitieve omgevingsvisie. De omgevingsvisie kan digitaal worden bekeken op de website van gemeente De Fryske Marren: www.defryskemarren.nl/omgevingsvisie. Wethâlder Chris van Hes is blij…

Bent u de eigenaar van deze auto?

Op de Vegelinsweg te Joure is een auto (Peugeot 307) achter gelaten. De eigenaar van de auto is niet bekend. Wanneer u de eigenaar bent van deze auto dan moet u deze uiterlijk woensdag 1 februari 2023 verwijderen en verwijdert houden. Na deze termijn zal de gemeente de auto verwijderen.…

Koninklijke onderscheiding voor de heer Hielke Faber

De heer Hielke Faber uit Joure ontvangt op zondagochtend 11 december 2022 een Koninklijke Onderscheiding. De heer Faber wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Fred Veenstra overhandigt hem het bijbehorende versiersel na afloop van de kerkdienst in de Hobbe van Baerdt kerk in Joure. De heer Faber was…

Inwoner centraal bij uitbreiding gemeentehuis Herema State

“Toekomstgericht, toegankelijk en verbindend: het plan voor de uitbreiding van het gemeentehuis in park Heremastate in Joure sluit aan bij de ambities van onze gemeente”, zegt wethouder Barbara Gardeniers. De gemeente is er voor onze inwoners en een centraal, toegankelijk gemeentehuis zorgt ervoor dat we een slagvaardige dienstverlener blijven met…

Uitslag van de draagvlakmeting van de BIZ in de Midstraat vastgesteld

De draagvlakmeting in het gebied van de BIZ Kernwinkelgebied Joure heeft tot resultaat gehad dat er 87 geldige stemmen (66% van de bijdrageplichtigen) zijn ingezonden, waarvan 81 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Er waren 2 blanco stemmen. De stemmen voor vertegenwoordigen een hogere WOZ-waarde dan de stemmen tegen. Conclusie…

Campagne ‘Kom in actie bij geldzorgen’ van start

Op 7 november start een campagne die gericht is op het voorkomen van geldproblemen.De campagne is een samenwerking tussen gemeente De Fryske Marren, woningcorporaties Accolade en Dynhus en huurdersorganisaties. In de campagne komen mensen aan het woord die zelf met schulden te maken hebben gehad en hulp gezocht hebben. Zij…

Subsidieregeling voor sport, cultuur en welzijn gaat van start

Gemeente De Fryske Marren heeft een nieuwe subsidieregeling voor de ondersteuning van organisaties op het gebied van sport, cultuur en welzijn vastgesteld. Met deze subsidie ondersteunt de gemeente vrijwillige sportieve, culturele en welzijnsorganisaties om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen en/of om activiteiten opnieuw op te starten. Naast…

15 uitgiftepunten menstruatieproducten

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland soms geen geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Voor deze meisjes en vrouwen stelt De Fryske Marren gratis menstruatieproducten beschikbaar. Er zijn 15 uitgiftepunten in De Fryske Marren waar mensen met een kleine beurs menstruatieproducten kunnen pakken.…

Noodzakelijke investeringen ondanks onzekere toekomst

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren gaat ondanks een onzeker financieel perspectief toch investeren. Door het uitblijven van duidelijkheid over de toekomstige uitkering van het Rijk ontbreekt het vanaf 2026 aan structurele financiële dekking. Echter, investeren in bijvoorbeeld wegen en bruggen is wel noodzakelijk. Dit…

Extra ondersteuning voor inwoners van De Fryske Marren bij de aanvraag van sociale voorzieningen en regelingen

Huishoudens krijgen door de stijgende kosten steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Om inwoners te ondersteunen zijn er veel verschillende voorzieningen en regelingen. Niet iedereen maakt daar voldoende gebruik van. Woningcorporaties Dynhus, Accolade en gemeente De Fryske Marren hebben daarom de handen ineengeslagen om inwoners te…

Elke brief in heldere taal!

Van donderdag 8 tot en met donderdag 15 september is het de week van lezen en schrijven. Tijdens deze week vragen we extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. In De Fryske Marren willen we graag dat iedereen begrijpelijk communiceert. Alle inwoners horen brieven te kunnen…

Betere aanpak criminaliteit door aansluiting Meld Misdaad Anoniem

Gemeente De Fryske Marren heeft een mooie nieuwe stap gezet in de aanpak van de criminaliteitsbestrijding. Dit komt doordat de gemeente zich heeft aangesloten bij Meldpunt Misdaad Anoniem. Dat betekent dat meldingen die worden gedaan door inwoners niet alleen maar bij de politie terechtkomen maar ook bij de gemeente. Burgemeester…

Samenwonen op proef mogelijk in gemeente De Fryske Marren

Inwoners van gemeente De Fryske Marren met een uitkering kunnen vanaf 1 oktober samenwonen op proef, zonder dat het invloed heeft op hun uitkering. Door de pilot ‘kennismakingsperiode’ kunnen zij het samenwonen vier maanden uitproberen. Pas na deze periode besluit men om wel of niet definitief te gaan samenwonen. Wethâlder…

‘Fûnemint foar moarn’

FNP, CDA, PvdA en GroenLinks presenteren coalitieakkoord De Fryske Marren 2022-2026. Vol vertrouwen presenteren de vier coalitiepartijen het coalitieakkoord ‘Fûnemint foar moarn’ voor de periode 2022–2026. Met dit akkoord verwachten de partijen een stevig fundament neer te leggen voor de komende jaren. Het coalitieakkoord wordt in de raadsvergadering van woensdag…