Actueel

RSS, opent in nieuw tabblad

Radio Heremastate - aflevering 5

In de vijfde aflevering van Radio Heremastate schuift wethouder Chris van Hes aan bij burgemeester Fred Veenstra. Samen bespreken ze de uitdagingen op het gebied van wonen, de behandeling in de gemeenteraad van de Driehoek Joure-Zuid en blikken ze terug op een cyberoefening.

De raad vergadert op 5 april (Petear)

Petear Een Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten.Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen…

Informatieavond Tûk Wenjen 12 april 2023

Woensdag 12 april organiseert Tûk Wenjen een informatieavond voor de inwoners van De Fryske Marren. Tûk Wenjen is het energiebesparingsproject van gemeente De Fryske Marren. Wij helpen huurders en woningeigenaren in de gemeente bij het energiezuiniger maken en (verder) verduurzamen van hun woning. Daarbij bieden wij verschillende adviesmogelijkheden. Het advies wordt verzorgd…

College stelt gemeenteraad voor om te starten met locatieonderzoek voor opvang asielzoekers

Het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren stelt de gemeenteraad voor om in gezamenlijkheid met het COA te zoeken naar een geschikte locatie voor de opvang van asielzoekers in de gemeente. Op dit moment vangt De Fryske Marren asielzoekers op in het azc in Balk. Deze opvang…

De raad vergadert op 29 maart 2023

De gemeenteraad vergadert op woensdag 29 maart (raadsvergadering). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur. Op de pagina van de gemeenteraad vindt u de agenda en per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live…

Maritieme medewerkers De Fryske Marren klaargestoomd voor vaarseizoen

Wat moet een brugwachter doen als er iemand te water gaat? Hoe blijf je kalm en onderneem je de juiste acties tijdens zo’n stressvolle situatie? Gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk dat de medewerkers goed voorbereid zijn op het komende vaarseizoen en organiseert daarom verschillende trainingen en workshops voor…

Zitting gemeentelijk stembureau voor de verkiezingen afgerond

De zitting van het gemeentelijk stembureau voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen is vrijdag 17 maart om 16.30 uur gesloten.

Radio Heremastate - aflevering 4

In de vierde aflevering van Radio Heremastate is niet alleen een rol weggelegd voor burgemeester Fred Veenstra. Wethouder Barbara Gardeniers maakt haar podcastdebuut! Ze vertellen hoe de verkiezingsdag er voor hen uitzag, hoe er wordt omgegaan met de dreigingen waar bestuurders mee te maken krijgen, hoe Barbara haar collega's motiveert gezond hun ding te doen en alle tradities rondom de vondst van het eerste kievitsei!

Himmelwike: ruim 1.000 paar handen helpen zwerfvuil opruimen

Komende week, tijdens de Himmelwike, wordt afval opgeruimd op plekken waar dat helemaal niet hoort. Op donderdag 23 maart komt CBS De Trieme in Sintjohannesga in actie. De Himmelwike vindt plaats van maandag 20 tot en met vrijdag 24 maart. Ruim 1.000 basisschoolleerlingen van zestien scholen aan de gemeente doen…

Kinderen aan de slag met elektronisch afval tijdens E-waste Race

Gemeente De Fryske Marren organiseert de E-waste Race De Fryske Marren 2023. De E-waste Race De Fryske Marren vindt plaats van maandag 20 maart tot donderdag 13 april. Met dit educatieve project, waar tien scholen uit de gemeente aan meedoen, gaan kinderen de strijd aan met elektronisch afval. De insteek…

Radio Heremastate - aflevering 3

In de derde aflevering van Radio Heremastate vertelt burgemeester Veenstra onder andere over zijn werkzaamheden in de voorjaarsvakantie, het proces rondom het krijgen van een koninklijke onderscheiding, de aankomende verkiezingen en of hij wel eens met de helikopter naar zijn werk gaat.

Gemeenteraad stelt Programma Recreatie en Toerisme vast

De gemeenteraad heeft op 22 februari het Programma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren vastgesteld. Recreatie en toerisme vormt één van de belangrijkste pijlers van onze lokale economie. Innovatie en investeringen in de recreatiesector zijn van groot belang zodat toeristen naar deze regio blijven komen. Op het gebied van recreatie…

Inloopbijeenkomsten aanvraag energietoeslag 2022

Gemeente De Fryske Marren biedt ondersteuning aan mensen met geldzorgen. De energietoeslag is er voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm om de hogere energierekening te betalen. Inloopmomenten Heeft u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm én de energietoeslag voor 2022 nog niet ontvangen? Dan helpen…

Breed onderzoek naar invulling Driehoek Joure Zuid

De A7 bij Joure is verlegd en de geluidswal is grotendeels opgeruimd. Daardoor is een groot gebied aan de rand van Joure komen te liggen. Dit biedt zowel kansen voor een nieuw gezicht van Joure als voor een nieuwe invulling van het gebied. Het college van burgemeester en wethouders stelt…

Radio Heremastate - aflevering 2

In de tweede aflevering van Radio Heremastate vertelt burgemeester Veenstra over een driedaagse burgemeestersconferentie en het belang van een goede polonaise. Verder bespreekt Veenstra het topic wonen en zorg, samen verder in Lemmer, inbraken in de regio, de reclamemast van McDonald's en het vakantiepark in Sint Nicolaasga.

Witgoedregeling is van start gegaan

Met de witgoedregeling kunnen inwoners van De Fryske Marren met een laag inkomen hun oude witgoedapparaat omruilen voor een nieuw, energiezuinig apparaat. Zo kunt u blijvend uw energierekening verlagen. Een zuiniger witgoed apparaat verbruikt minder energie. Hierdoor wordt minder CO2 uitgestoten én dat is weer goed voor het milieu. “Het…

A7: Prinses Margriettunnel weer gedeeltelijk open voor verkeer

De Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure gaat in de loop van maandagmiddag 6 februari 2023 weer gedeeltelijk open voor het wegverkeer. De werkzaamheden daarvoor, onder andere het verwijderen van duizenden zakken met zand en het aanbrengen van een nieuw stabilisatiesysteem in de tunnel, zijn 6 februari…

Gemeente De Fryske Marren start podcast

In de eerste aflevering van Radio Heremastate vertelt burgemeester Veenstra over de bedreigingen aan zijn adres en wat dat teweeg bracht bij zijn naasten. Verder vertelt Veenstra onder andere over de veelbesproken afsluiting van de A7, het krantenbericht over de diervoederfabriek in Sloten en de voorbereidingen voor de Elfstedentocht.

De weg naar kwijtschelding, weet u die al te vinden?

Kunt de belastingaanslag niet betalen? De vermogensnormen van kwijtschelding zijn verruimd. Dit betekent dat u eerder in aanmerking kan komen voor kwijtschelding. Dit blijft afhankelijk van uw eigen situatie, vermogen en inkomen. Waarvoor kan ik kwijtschelding aanvragen? U kunt kwijtschelding aanvragen voor: afvalstoffenheffing; rioolheffing; onroerende zaakbelasting van de woning. Wilt…

Digitale informatieavond Tûk Wenjen

Gemeente De Fryske Marren wil haar inwoners graag helpen bij het verduurzamen van hun bestaande woning. Dat doen we onder andere door diverse technische adviezen te verstrekken en u te informeren over alle beschikbare subsidieregelingen. Dit specifiek voor uw woning en alles volledig onafhankelijk en vrijblijvend. Bent u geïnteresseerd in…

Wethouder Chris van Hes in gesprek met Hugo de Jonge: “De minister moat witte wat hjir spilet”

Wethouder Chris van Hes van gemeente De Fryske Marren gaat donderdag 26 januari bij een bijeenkomst van de M50 in De Bilt in gesprek met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Van Hes heeft onder andere Wonen in zijn portefeuille en gaat bij deze bijeenkomst de minister…

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2023 komt eraan

In januari ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2023 in uw (digitale) brievenbus. Heeft u via MijnOverheid aangegeven het aanslagbiljet digitaal te willen ontvangen, dan wordt het aanslagbiljet geplaatst in uw digitale mailbox. Het biljet kan meerdere belastingen bevatten, waaronder onroerendezaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. U betaalt onroerende zaakbelasting…

Prinses Margriettunnel in A7 medio februari gedeeltelijk open voor verkeer

De Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure kan medio februari weer gedeeltelijk open voor het wegverkeer. Deze beslissing is genomen nadat deskundigen van Rijkswaterstaat, aannemers onder leiding van VolkerWessels en specialisten van Deltares uitvoerig onderzoek hebben gedaan naar de  haalbaarheid hiervan. Zo moest een andere manier van…

Extra verkeersmaatregelen vanwege afsluiting A7

Om de fietsoversteek op de Aldewei met de kruising Bloksleat veiliger te maken is vandaag een verkeerslichteninstallatie met drukknop geplaatst door Rijkswaterstaat. Op die manier kunnen fietsers veilig de weg oversteken. Maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur Daarnaast wordt binnenkort voor het hele tracé Joure-Sneek – voor zover…

A7 tussen Joure en Sneek voor langere tijd afgesloten - UPDATE - 05-01-2023

De A7 tussen Joure en Sneek is in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Oorzaak van de afsluiting is grondwater wat het asfalt in de Prinses Margrietkanaaltunnel omhoog duwt. Het verkeer wordt omgeleid via Heerenveen en Leeuwarden. Rijkswaterstaat gaat alle grondankers van de tunnel controleren. Het herstel duurt mogelijk enkele maanden.…

Gemeenteraad De Fryske Marren stelt omgevingsvisie vast

De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft woensdagavond 21 december de omgevingsvisie vastgesteld. Bij de behandeling zijn een aantal amendementen aangenomen. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de definitieve omgevingsvisie. De omgevingsvisie kan digitaal worden bekeken op de website van gemeente De Fryske Marren: www.defryskemarren.nl/omgevingsvisie. Wethâlder Chris van Hes is blij…

Koninklijke onderscheiding voor de heer Hielke Faber

De heer Hielke Faber uit Joure ontvangt op zondagochtend 11 december 2022 een Koninklijke Onderscheiding. De heer Faber wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Fred Veenstra overhandigt hem het bijbehorende versiersel na afloop van de kerkdienst in de Hobbe van Baerdt kerk in Joure. De heer Faber was…

Inwoner centraal bij uitbreiding gemeentehuis Herema State

“Toekomstgericht, toegankelijk en verbindend: het plan voor de uitbreiding van het gemeentehuis in park Heremastate in Joure sluit aan bij de ambities van onze gemeente”, zegt wethouder Barbara Gardeniers. De gemeente is er voor onze inwoners en een centraal, toegankelijk gemeentehuis zorgt ervoor dat we een slagvaardige dienstverlener blijven met…

Campagne ‘Kom in actie bij geldzorgen’ van start

Op 7 november start een campagne die gericht is op het voorkomen van geldproblemen.De campagne is een samenwerking tussen gemeente De Fryske Marren, woningcorporaties Accolade en Dynhus en huurdersorganisaties. In de campagne komen mensen aan het woord die zelf met schulden te maken hebben gehad en hulp gezocht hebben. Zij…

15 uitgiftepunten menstruatieproducten

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland soms geen geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Voor deze meisjes en vrouwen stelt De Fryske Marren gratis menstruatieproducten beschikbaar. Er zijn 15 uitgiftepunten in De Fryske Marren waar mensen met een kleine beurs menstruatieproducten kunnen pakken.…

Noodzakelijke investeringen ondanks onzekere toekomst

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren gaat ondanks een onzeker financieel perspectief toch investeren. Door het uitblijven van duidelijkheid over de toekomstige uitkering van het Rijk ontbreekt het vanaf 2026 aan structurele financiële dekking. Echter, investeren in bijvoorbeeld wegen en bruggen is wel noodzakelijk. Dit…

Extra ondersteuning voor inwoners van De Fryske Marren bij de aanvraag van sociale voorzieningen en regelingen

Huishoudens krijgen door de stijgende kosten steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Om inwoners te ondersteunen zijn er veel verschillende voorzieningen en regelingen. Niet iedereen maakt daar voldoende gebruik van. Woningcorporaties Dynhus, Accolade en gemeente De Fryske Marren hebben daarom de handen ineengeslagen om inwoners te…

Elke brief in heldere taal!

Van donderdag 8 tot en met donderdag 15 september is het de week van lezen en schrijven. Tijdens deze week vragen we extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. In De Fryske Marren willen we graag dat iedereen begrijpelijk communiceert. Alle inwoners horen brieven te kunnen…

Betere aanpak criminaliteit door aansluiting Meld Misdaad Anoniem

Gemeente De Fryske Marren heeft een mooie nieuwe stap gezet in de aanpak van de criminaliteitsbestrijding. Dit komt doordat de gemeente zich heeft aangesloten bij Meldpunt Misdaad Anoniem. Dat betekent dat meldingen die worden gedaan door inwoners niet alleen maar bij de politie terechtkomen maar ook bij de gemeente. Burgemeester…

Samenwonen op proef mogelijk in gemeente De Fryske Marren

Inwoners van gemeente De Fryske Marren met een uitkering kunnen vanaf 1 oktober samenwonen op proef, zonder dat het invloed heeft op hun uitkering. Door de pilot ‘kennismakingsperiode’ kunnen zij het samenwonen vier maanden uitproberen. Pas na deze periode besluit men om wel of niet definitief te gaan samenwonen. Wethâlder…

‘Fûnemint foar moarn’

FNP, CDA, PvdA en GroenLinks presenteren coalitieakkoord De Fryske Marren 2022-2026. Vol vertrouwen presenteren de vier coalitiepartijen het coalitieakkoord ‘Fûnemint foar moarn’ voor de periode 2022–2026. Met dit akkoord verwachten de partijen een stevig fundament neer te leggen voor de komende jaren. Het coalitieakkoord wordt in de raadsvergadering van woensdag…