Actueel

RSS, opent in nieuw tabblad

Subsidieregeling voor sport, cultuur en welzijn gaat van start

Gemeente De Fryske Marren heeft een nieuwe subsidieregeling voor de ondersteuning van organisaties op het gebied van sport, cultuur en welzijn vastgesteld. Met deze subsidie ondersteunt de gemeente vrijwillige sportieve, culturele en welzijnsorganisaties om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen en/of om activiteiten opnieuw op te starten. Naast…

Dag van het afval: leerzaam en leuk!

In een duurzame wereld bestaat geen afval. Oud papier, etensresten, kapotte kleding, afgedankte apparaten: allemaal zijn het grondstoffen voor nieuwe producten. Tenminste, als we het scheiden van het restafval. Want alleen dán kunnen we het recyclen. Wilt u weten hoe recycling precies in zijn werk gaat en waarom het zo…

<strong>Scholen De Fryske Marren in actie voor Fairtrade</strong>

Tijdens de Fairtrade Week, van 29 oktober tot en met 6 november, organiseerden Fairtrade Gemeenten tal van activiteiten. Ook gemeente De Fryske Marren deed hier, als Fairtrade Gemeente, aan mee. Dit jaar werden alle scholen in De Fryske Marren uitgenodigd om hun leerlingen mee te laten doen aan een ontwerpwedstrijd.…

Breed onderzoek naar flexwonen, ook onderzoek naar A7-zone

Vanwege de dringende woonopgave in De Fryske Marren zoekt het college van burgemeester en wethouders naar mogelijkheden om tijdelijke woningen te bouwen. Om inzicht te verkrijgen in de kansen, risico’s en locaties stelt het college de raad voor om een breed onderzoek in te stellen naar flexwonen. Daarnaast wil het…

Tijdelijke pop-up vaccinatielocatie voor herhaalprik corona in Sint Nicolaasga en Bakhuizen

GGD Fryslân opent op donderdag 24 november een tijdelijke pop-up vaccinatielocatie in Sint Nicolaasga. De pop-up bevindt zich in Zalencentrum Sint Nyk, Baron van Hardenbroekstraat 3. U bent welkom voor een herhaalprik tegen corona tussen 10.00 – 17.00 uur.  Ook bent u van harte welkom als u nog vragen heeft over het…

Sloop start aan De Polle in Lemmer

Het afgelopen jaar heeft gemeente De Fryske Marren samen met Zwanenburg Projecten een aantal belangrijke vervolgstappen gezet om tot de gewenste herontwikkeling van het gebied De Polle in Lemmer te komen. De herontwikkeling van het plangebied omvat de locaties De Polle 9a tot en met 15 en Zeedijk 10 en…

Locaties carbidschieten 2022 bekend

Wie zegt oudejaarsdag, die zegt carbidschieten! Het is al jarenlang een traditie in onze gemeente. Ook dit jaar is carbidschieten op een aantal aangewezen locaties toegestaan op 31 december tussen 10.00 en 17.00 uur. Benieuwd waar er met carbid geknald wordt? Hieronder vindt u de (15) locaties voor 2022. •…

Hoorzitting commissie van advies voor de bezwaarschriften

Op woensdagavond 23 november 2022 is er een openbare hoorzitting van de bezwarencommissie waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake het besluit van burgemeester en wethouders met betrekking tot: de verleende vergunning voor het vernieuwen en uitbreiden van de aanlegsteigers op de locatie Utbuorren 50 te Terherne (OV 20210486/6182647), aanvang 19.00…

De raad vergadert op 23 november

De gemeenteraad vergadert op woensdag 23 november. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur. Op de website dfm.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen.

Oproep om illegale boot ‘Gipsy’ in het water Noarder Alde Wei in Broek te verwijderen

Het betreft een boot in de kleuren lichtblauw en zwart genaamd ‘Gipsy’. De boot ligt al geruime tijd in het kanaal Noarder Alde Wei, in de omgeving van Swettepoel in Broek. Het betreft een slecht onderhouden boot. Het is niet toegestaan om een ligplaats in te nemen op deze locatie.…

Vervangen hondenpoepcontainers

De afgelopen tijd zijn meerdere ‘oude’ hondenpoepemmers van 50 liter vervangen door grotere hondenpoepcontainer van 180 liter. Dit hebben we onder andere gedaan in hondenuitlaatgebieden. We plaatsen bewust geen hondenpoepcontainers bij winkel- en recreatiegebied doordat er dan ongewenst afval in de hondenpoepcontainers wordt gegooid.  Uitwerpselen van huisdieren Alleen mest van…

Bijtanken en oppoetsen op 6 december in Joure

Bent u een ervaren bestuurder en wilt u op de hoogte blijven van de (nieuwe) regels en borden in het verkeer? Voor alle inwoners van onze gemeente wordt er op dinsdag 6 december, tussen 09.00 – 12.00 uur, een interactieve opfriscursus verkeer georganiseerd bij ‘t Haske in Joure. Na deze…

Gemeenteraad stelt begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vast

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van maandag 7 november de begroting 2023 en het meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld. Wethouder Remboud van Iddekinge is blij met de instemming: “We binne as kolleezje tige bliid mei dizze fêststelling en de goeie gearwurking mei de ried. Yn de slútende begrutting is yn 2023…

Campagne ‘Kom in actie bij geldzorgen’ van start

Op 7 november start een campagne die gericht is op het voorkomen van geldproblemen.De campagne is een samenwerking tussen gemeente De Fryske Marren, woningcorporaties Accolade en Dynhus en huurdersorganisaties. In de campagne komen mensen aan het woord die zelf met schulden te maken hebben gehad en hulp gezocht hebben. Zij…

Campagne ‘Zeg eens eerlijk’ van start

Op donderdag 3 november verrichtte wethouder Barbara Gardeniers op het Zuyderzee Lyceum in Lemmer de aftrap van de campagne ‘Zeg eens eerlijk’. Met deze campagne wil gemeente De Fryske Marren jongeren meer informatie geven over mentale gezondheid en aanmoedigen hierover in gesprek te gaan. November: aftrap van ‘Zeg eens eerlijk’…

Verkenning mogelijkheden mfc Balk volop gaande

De gesprekken over de wensen en mogelijkheden voor een nieuw multifunctioneel centrum Balk (mfc Balk), op de locatie van de huidige sporthal De Trime, zijn volop gaande. Doel van een nieuw mfc Balk is het bieden van toekomstbestendige huisvesting aan de sociaal culturele verenigingen en sportverenigingen in Balk. Het plan…

Pilot groot succes: al 18 statushouders uit de bijstand

Eind 2021 is in De Fryske Marren een anderhalf jaar durende pilot van start gegaan. Gemeente De Fryske Marren en samenwerkingspartner Pastiel hebben na een jaar de tussenbalans opgemaakt en zijn zeer tevreden met de resultaten tot nu toe. Door intensieve begeleiding zijn inmiddels 18 statushouders door Pastiel begeleid naar…

Verkenning mogelijkheden mfc Balk volop gaande

De gesprekken over de wensen en mogelijkheden voor een nieuw multifunctioneel centrum Balk (mfc Balk), op de locatie van de huidige sporthal De Trime, zijn volop gaande. Doel van een nieuw mfc Balk is het bieden van toekomstbestendige huisvesting aan de sociaal culturele verenigingen en sportverenigingen in Balk. Het plan…

V.o.f. De Eik uit Rijs nieuwe exploitant camping Lemmer

De gemeentelijke camping aan de Plattedijk in Lemmer wordt in 2023 opnieuw ingericht. Vorig jaar is besloten dat de camping – die vooral vaste standplaatsen had – volledig toeristisch wordt. Zo is de camping in de toekomst voor een breder publiek toegankelijk. De gemeente heeft hierbij gekozen voor een erfpachtconstructie…

Carbidschieten? Vraag voor 7 november toestemming voor de locatie aan!

Wilt u carbidschieten op 31 december? Dan kunt u toestemming aanvragen bij onze gemeente voor een locatie. U kunt de locatie tot 7 november digitaal bij ons aanvragen. Aanvragen locatie kan tot 7 november! Het aanvragen van de locatie kan tot 7 november 2022 via www.defryskemarren.nl/carbidschieten.  Vervolgens beoordelen wij de…

Rijbewijs online verlengen in De Fryske Marren

Vanaf 1 november 2022 is het in gemeente De Fryske Marren mogelijk om uw rijbewijs online te verlengen. U hoeft dan voor de aanvraag niet naar het gemeentehuis te komen. De online route loopt via de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Wie voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet nog…

De raad vergadert op 7 en 9 november

De gemeenteraad vergadert op maandag 7 november (raadsvergadering) om 18.30 uur en woensdag 9 november (Petear) om 19.30 uur. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure. Raadsvergadering Op de website van de gemeenteraad vindt u de agenda en de laatste stand van zaken. Hier kunt…

Haalbaarheidsstudie naar aardgasvrij Terherne

IF Technologie uit Arnhem gaat een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar het aardgasvrij maken van het dorp Terherne. Opdrachtgever is de werkgroep Warmtetransitie Terherne, waar ook de gemeente De Fryske Marren onderdeel van uitmaakt. Energiecoöperatie De Poask heeft het initiatief genomen voor dit duurzaamheidsproject dat uiterlijk in 2030 klaar moet zijn, maar…

Tijdelijke pop-up vaccinatielocatie voor herhaalprik in Lemmer

GGD Fryslân opent op woensdag 2 november een tijdelijke pop-up vaccinatielocatie in Lemmer. De pop-up bevindt zich in MFA De Steiger, Schokker 4b. U bent welkom voor een herhaalprik tegen corona tussen 12.00 – 19.00 uur.  Een afspraak maken is niet nodig. U kunt gewoon komen op het tijdstip dat u past. Houd er wel rekening mee dat…

Controle bedrijventerrein Lemsterhoek

Op dinsdag 25 oktober vond een controle plaats door gemeente De Fryske Marren, in samenwerking met de FUMO en politie, op het bedrijventerrein Lemsterhoek in Lemmer. Doel van de controle was om de informatiepositie van de gemeente te vergroten. Daarbij werd gecontroleerd op mogelijke ondermijnende criminaliteit en er werd onderzocht…

De raad vergadert op 31 oktober (Petear)

Het Petear van 31 oktober 2022 wordt om 19.30 uur gehouden in het gemeentehuis in Joure. Petear Een Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raads- en commissieleden…

De raad vergadert op 26 oktober

De gemeenteraad vergadert op woensdag 26 oktober. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur. Op de website dfm.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen.

15 uitgiftepunten menstruatieproducten

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland soms geen geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Voor deze meisjes en vrouwen stelt De Fryske Marren gratis menstruatieproducten beschikbaar. Er zijn 15 uitgiftepunten in De Fryske Marren waar mensen met een kleine beurs menstruatieproducten kunnen pakken.…

Oproep om vaartuig ‘Swaen’ te verwijderen

Het betreft een stalen kruiser in de kleuren blauw en wit van circa zeven meter genaamd ‘Swaen’. Het vaartuig ligt achter het perceel It Súd 21 te Broek Zuid. Het vaartuig ligt ruim negen maanden onbeheerd op deze locatie. Het is niet toegestaan om een ligplaats in te nemen op…

Wilt u in 2023 een evenement organiseren?

Meld uw evenement op tijd bij ons aan. Zonder aanmelding komt uw evenement niet in aanmerking voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Aanmelden van een evenement voor 2023 kan tussen 15 oktober 2022 en 15 november 2022 en doet u via de pagina evenementenkalender. Op een andere manier aanmelden is…

Opening verduurzamingsproject Swim- en Sportfun

Het verduurzamingsproject van sportcomplex Swim- en Sportfun in Joure wordt op vrijdag 14 oktober officieel geopend. Met dit project zet de gemeente De Fryske Marren een grote stap in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De verduurzaming van het complex – de grootste energieverbruiker van de gemeente – resulteert in…

Samenwerken aan een soepele overgang naar groep 1

Donderdag 13 oktober hebben meer dan 100 pedagogische medewerkers van peuteropvang organisaties, leerkrachten van de basisscholen, gemeente De Fryske Marren en GGD Fryslân de bijeenkomst van Steven Pont bijgewoond. Steven Pont is voormalig leerkracht, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Hij sprak over de overgang van de peuteropvang naar groep 1. Peuteropvangorganisatie, basisscholen,…

Bladkorven in de buurt

De herfst zorgt voor veel afgevallen blad, ook van gemeentebomen. Op verschillende plaatsen in De Fryske Marren worden daarom bladkorven geplaatst. Hier kunt u de afgevallen bladeren die in privétuinen terechtkomen in kwijt. De bladkorven zijn een extra service voor straten en buurten waar veel grote bomen van de gemeente…

Oproep om vaartuig ‘Amigo’ te verwijderen

Het vaartuig ligt nabij de hoek bij de Seine, nabij het pad ‘It Efterom’ en achter de Gravinnewei 32 in Terherne. Het betreft een vaartuig in de kleuren wit en rood. Het vaartuig ligt al enkele maanden onbeheerd op deze locatie. Het is niet toegestaan om een ligplaats in te…

Geen afvalinzameling op 13 oktober

Op donderdag 13 oktober 2022 wordt er geen afval opgehaald. De route wordt ingehaald op zaterdag 15 oktober. Milieuterreinen Lemmer en Joure gesloten De milieuterreinen in Lemmer en Joure zijn donderdag 13 oktober gesloten. Kijk voor de actuele openingstijden op de pagina ‘Milieuterreinen’. Afvalkalender Informatie over de inzameldagen vindt u…

De raad vergadert op 12 oktober (Petear)

Het Petear van 12 oktober 2022 wordt gehouden in het gemeentehuis in Joure. Petear Een Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raads- en commissieleden met elkaar en…

Werkzaamheden Straatweg Zuid in Lemmer hervat

Vanaf maandag 10 oktober 2022 worden de werkzaamheden aan de Straatweg Zuid in Lemmer hervat. De werkzaamheden zijn in het voorjaar van start gegaan en worden nu verder afgerond. Er wordt een tijdelijke omleiding ingesteld en een deel van de Straatweg is gestremd voor doorgaand rijverkeer. De werkzaamheden duren tot…

Vrijwilligersmarkt- en festival in De Hege Fonnen

Op zaterdag 8 oktober 2022 organiseren we samen met Sociaal Werk de Kear en VIP! De Fryske Marren een vrijwilligersmarkt- en festival in De Hege Fonnen in Lemmer. Van 13.00 tot 16.00 uur is er een vrijwilligersmarkt, toegankelijk voor alle inwoners. Op deze vrijwilligersmarkt kunnen organisaties die werken met vrijwilligers…

Werkzaamheden Haulsterweg, Haskerhorne: tijdelijke omleiding ingesteld

Van maandag 3 oktober tot en met zaterdag 10 december vinden er werkzaamheden plaats aan de Haulsterweg in Haskerhorne. De hoofdrijbaan wordt (gedeeltelijk) afgesloten en is met de auto deels niet bereikbaar. Een omleiding wordt met borden aangegeven. Eerste werkzaamheden eind februari gestart Na een lange voorbereidingstijd zijn eind februari…

Geen raadsvergadering op 5 oktober

De raadsvergadering van 5 oktober is geannuleerd. De agendapunten, beide hamerstukken uit het Petear van 19 september 2022, worden doorgeschoven naar de agenda van de raadsvergadering van 26 oktober.

Hoorzitting commissie van advies voor de bezwaarschriften

Op woensdagavond 28 september 2022 is er een openbare hoorzitting van de bezwarencommissie waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake het besluit van burgemeester en wethouders met betrekking tot: de verleende terrasvergunning voor de locatie Utbuorren 50 te Terherne (aanvang 19.00 uur); de weigering van de vergunning voor het bouwen van…

Noodzakelijke investeringen ondanks onzekere toekomst

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren gaat ondanks een onzeker financieel perspectief toch investeren. Door het uitblijven van duidelijkheid over de toekomstige uitkering van het Rijk ontbreekt het vanaf 2026 aan structurele financiële dekking. Echter, investeren in bijvoorbeeld wegen en bruggen is wel noodzakelijk. Dit…

Praktische informatie Jouster Merke

Het is fijn dat de Jouster Merke dit jaar weer op vertrouwde wijze kan doorgaan. In dit bericht vindt u een aantal praktische zaken op een rij. Jouster Merke sinds 1466 De Jouster Merke is de jaarmarkt van Joure die jaarlijks op de vierde donderdag in september wordt georganiseerd. Dit…

Vogelgriep vastgesteld in Tjerkgaast

Bij vleeskuikenbedrijf in Tjerkgaast is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 87.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In de 1 en 3 kilometer zone rondom de besmette inrichting liggen geen…

De raad vergadert op 19 en 20 september

De gemeenteraad vergadert op maandag 19 september (Petear) en dinsdag 20 september (raadsvergadering). De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en beginnen om 19.30 uur. Petear Een Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen…

Extra ondersteuning voor inwoners van De Fryske Marren bij de aanvraag van sociale voorzieningen en regelingen

Huishoudens krijgen door de stijgende kosten steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Om inwoners te ondersteunen zijn er veel verschillende voorzieningen en regelingen. Niet iedereen maakt daar voldoende gebruik van. Woningcorporaties Dynhus, Accolade en gemeente De Fryske Marren hebben daarom de handen ineengeslagen om inwoners te…

Elke brief in heldere taal!

Van donderdag 8 tot en met donderdag 15 september is het de week van lezen en schrijven. Tijdens deze week vragen we extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. In De Fryske Marren willen we graag dat iedereen begrijpelijk communiceert. Alle inwoners horen brieven te kunnen…

Veiligheidsenquête

Onze gemeente hecht grote waarde aan de veiligheid van onze inwoners en daarom horen wij graag van u hoe u de veiligheid in De Fryske Marren ervaart. Als gemeente geven wij sturing aan de lokale veiligheid door elke vier jaar een Integraal Zorg- en Veiligheidsplan te schrijven. In dit plan…

Buiten spelen en bewegen: denk mee!

Spelen en bewegen in de buitenlucht zijn belangrijk voor onze gezondheid. Dat geldt voor jong en oud en blijft ons hele leven belangrijk. Hoe zit dat eigenlijk in onze gemeente? En wilt u hierover meedenken? We nemen de komende tijd de speelplekken in De Fryske Marren onder de loep, waarbij…

Bezoek zaterdag de Open Monumentendag!

Onze gemeente heeft prachtige monumenten. Van de toren van Westermeer tot de slottuin in Rijs. Maar denk ook aan de Lemster Sluis, de prachtige klokkenstoelen en kerken of het raadhuis in Balk. Op zaterdag 10 september van 11.00 tot 16.30 uur kunt u ze gratis bezichtigen en staan er vertellers…

Laatste oproep om boot te verwijderen

De boot ligt nabij de compostering locatie van de gemeente De Fryske Marren nabij Tramwei 2 te Broek. Het betreft een vaartuig in de kleuren blauw en wit. Het vaartuig verkeerd in zeer slechte staat van onderhoud (zie foto). De boot ligt sinds 1 juli 2022 op deze locatie en…

De raad vergadert op 14 september

De gemeenteraad vergadert op woensdag 14 september. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur. Op de website dfm.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen.

Betere aanpak criminaliteit door aansluiting Meld Misdaad Anoniem

Gemeente De Fryske Marren heeft een mooie nieuwe stap gezet in de aanpak van de criminaliteitsbestrijding. Dit komt doordat de gemeente zich heeft aangesloten bij Meldpunt Misdaad Anoniem. Dat betekent dat meldingen die worden gedaan door inwoners niet alleen maar bij de politie terechtkomen maar ook bij de gemeente. Burgemeester…

Samenwonen op proef mogelijk in gemeente De Fryske Marren

Inwoners van gemeente De Fryske Marren met een uitkering kunnen vanaf 1 oktober samenwonen op proef, zonder dat het invloed heeft op hun uitkering. Door de pilot ‘kennismakingsperiode’ kunnen zij het samenwonen vier maanden uitproberen. Pas na deze periode besluit men om wel of niet definitief te gaan samenwonen. Wethâlder…

Gemeente De Fryske Marren heeft omgekeerde vlaggen weggehaald

De gemeente De Fryske Marren heeft de omgekeerde vlaggen die hingen in de openbare ruimte weggehaald. Het college van B&W besloot daartoe in verband met de landelijke herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog die vandaag, 31 augustus, wordt gehouden. Het college heeft begrip voor de zorgen van de…

Hoorzitting commissie van advies voor de bezwaarschriften

Op woensdagavond 31 augustus 2022 is er een openbare hoorzitting van de bezwarencommissie waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake het besluit van burgemeester en wethouders met betrekking tot: afwijzing van de aanvraag voor uitbreiding in tijdelijke bouwaard van basisschool CBS De Tarissing te Oudehaske (aanvang 19.00 uur); afwijzing van de…

De raad vergadert op 31 augustus (Petear)

Het Petear van 31 augustus 2022 wordt gehouden in het gemeentehuis in Joure. Petear Een Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in…

Erepenning De Fryske Marren voor Stichting Lemster Skûtsje

Zojuist reikte locoburgemeester Luciënne Boelsma de erepenning uit aan de Stichting Lemster Skûtsje. De stichting kreeg deze gemeentelijke onderscheiding natuurlijk voor de bijzondere prestatie die het Lemster Skûtsje heeft neergezet door de SKS te winnen. Boelsma: “Het Lemster Skûtsje heeft na 34 jaar opnieuw de SKS gewonnen. En dat na…

Fietspontje Nije Skou vaart weer!

Het fietspontje Nije Skou bij Vegelinsoord was tijdelijk uit de vaart omdat de motor defect was. Onze onderhoudsmensen en monteurs hebben het defect gerepareerd. We wensen u weer veel fiets- en wandelplezier langs deze route.

Fietspontje Nije Skou uit de vaart

Het fietspontje Nije Skou bij Vegelinsoord is tijdelijk uit de vaart omdat de motor defect is. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze vervangen moeten worden. We werken hard aan een oplossing. We houden u op de hoogte!

Servicepunt Lemmer eerder gesloten op 19 augustus

In verband met systeemonderhoud is het servicepunt in Lemmer op vrijdag 19 augustus om 17.00 uur gesloten.

Midstraat, Joure: 11 augustus inhaaldag legen papier en karton container

In verband met de romantische markt op vrijdag 12 augustus in de Midstraat, worden de papier en karton containers op donderdagmiddag 11 augustus geleegd. Let op: het gaat alleen om de Midstraat in Joure. We willen u vragen om de container uiterlijk op 11 augustus om 14.30 uur aan de…

Wateronderhoud vijvers en watergangen

In De Fryske Marren krijgen we steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan gewenst. Of waterplanten die zorgen voor overlast en schade aan de natuur. We krijgen hierover regelmatig meldingen en/of vragen. Vanaf 1 september starten de najaarswerkzaamheden. Hieronder vindt u meer informatie over het gemeentelijke wateronderhoud…

Gewijzigde openingstijden servicepunten

Tijdens de zomerperiode zijn openingstijden van de de servicepunten in Lemmer en Balk gewijzigd. Servicepunt Lemmer gesloten op:– Woensdag 20 en 27 juli 2022 Servicepunt Balk gesloten op:– Donderdag 21 en 28 juli 2022

Nieuwe wethouders De Fryske Marren benoemd

Gemeente De Fryske Marren heeft een nieuw college. Op woensdagavond 13 juli zijn de nieuwe wethouders tijdens de raadsvergadering benoemd en geïnstalleerd. Remboud van Iddekinge (FNP), Chris van Hes (FNP), Luciënne Boelsma-Hoekstra (CDA), Barbara Gardeniers (CDA), Janita Tabak (PvdA) en Irona Groeneveld (GroenLinks) vormen nu samen met burgemeester Fred Veenstra…

‘Fûnemint foar moarn’

FNP, CDA, PvdA en GroenLinks presenteren coalitieakkoord De Fryske Marren 2022-2026. Vol vertrouwen presenteren de vier coalitiepartijen het coalitieakkoord ‘Fûnemint foar moarn’ voor de periode 2022–2026. Met dit akkoord verwachten de partijen een stevig fundament neer te leggen voor de komende jaren. Het coalitieakkoord wordt in de raadsvergadering van woensdag…

Agenda Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op woensdag 13 juli. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur. Op de website dfm.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen.

Standpunt college De Fryske Marren t.a.v. boeren

Maandagavond kwamen zo’n 100 boeren naar het gemeentehuis in Joure om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Veenstra heeft de boeren ontvangen en gaat maandag met een afvaardiging in gesprek. De Fryske Marren is een groene gemeente waarin de landbouw een zeer belangrijke sector is. Niet alleen…

De Fryske Marren eerste Friese gemeente op niveau 4 van de CO2-prestatieladder

Als eerste gemeente in het Noorden van Nederland is De Fryske Marren gecertificeerd op niveau 4 van de CO2-prestatieladder. In heel Nederland gingen alleen gemeente Arnhem en Renkum voor. “Wy binne tige wiis mei dit resultaat! Op dizze manier kinne wy ús CO2 beheine en ús rol ynfolje om klimaatferoaring…

Zelf aan de slag voor het klimaat met nieuwe subsidieregeling

Inwoners en ondernemers kunnen nu een subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak, de aanschaf van een regenton en het afkoppelen van dakverhardingen. Regenwater wordt hiermee opgevangen en vastgehouden. Zo wordt het riool niet overbelast tijdens hevige regenval. Met het regenwater wat vastgehouden wordt, kan in een droge…

Bestrijding van de eikenprocessierupsen

Op het moment zijn er weer veel rood-witte linten zichtbaar om eikenbomen. Eind juni heeft onze buitendienst de nesten opgezocht en deze linten geplaatst. Drie verschillende aannemers – in iedere hoek een opruimingsbedrijf – zijn begonnen met het ruimen van de nesten van de eikenprocessierups. Afhankelijk van de hoeveelheid nesten,…

Bomen snoeien Midstraat in Joure

Vanaf maandag 27 juni (week 26) gaan we de bomen in de Midstraat in Joure, zoals elk jaar, weer bij langs met een kleine hoogwerker en heggenschaar om deze terug in vorm te brengen. Op die manier sieren de bomen de Midstraat straks nog mooier. We proberen overlast zoveel mogelijk…

Aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkust aangeboden aan mienskip

De wensen en ambities voor het Friese IJsselmeerkustgebied zijn een stap verder richting uitvoering. Het Aanbiedingsdocument, waarin deze wensen en ambities in kaart zijn gebracht, is namelijk vastgesteld door de samenwerkende overheden. Donderdag 23 juni is dit document aangeboden aan een vertegenwoordiging van de mienskip. Het Aanbiedingsdocument markeert de start…

Gratis menstruatieproducten beschikbaar

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland soms geen geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Voor deze meisjes en vrouwen stelt De Fryske Marren gratis menstruatieproducten beschikbaar. De menstruatieproducten zijn verkrijgbaar bij de middelbare scholen, de voedselbanken, de bibliotheken en onze re-integratiebedrijven Pastiel en…

Visie ‘Tsjinstferliening’ De Fryske Marren vastgesteld

De samenleving verandert en dus kan het niet anders dat de gemeente hierin mee beweegt. Het resultaat hiervan is te lezen in de nieuwe dienstverleningsvisie 2022-2026 die afgelopen woensdag in de raad is vastgesteld. “Alles wat we doen in onze organisatie doen we voor onze inwoners, ondernemers en organisaties”, zegt…

Meer aandacht en geld nodig voor wegen

Er is meer geld nodig voor het onderhoud van de wegen. Het college van b&w van De Fryske Marren vraagt daarom de raad om in te stemmen met een voorstel om hiervoor ruim € 1,7 miljoen beschikbaar te stellen. Wethouder Irona Groeneveld: “We merken dat ook in deze branche alles…

Formatie met FNP, CDA, PvdA en GroenLinks gaat van start

Maandag 20 juni hebben de FNP, CDA, PvdA en GroenLinks met elkaar geconcludeerd dat er voldoende basis is voor het formeren van een solide coalitie. Eerder was al geconstateerd dat een coalitie met deze vier partijen op een groot draagvlak van de gemeenteraad kan rekenen. De afgelopen weken voerden de…

Welke wensen heeft u op het gebied van maatschappelijke accommodaties?

In gemeente De Fryske Marren is veel te doen op het gebied van cultuur, ontmoeting, sport en ontspanning. Deze activiteiten vinden vaak plaats in een dorpshuis, MFC, sporthal of een zaaltje bij u in de buurt. Het is belangrijk dat de activiteiten en de accommodaties waar ze plaats vinden aansluiten…

Positief resultaat van € 5,1 miljoen over 2021

Afgelopen week heeft het college de jaarrekening 2021 aangeboden aan de raad. Deze geeft een overzicht van alle concrete resultaten en de kosten en opbrengsten in 2021. Onze gemeente sluit 2021 af met een positief resultaat van € 5,1 miljoen. Wethouder van financiën, Jos Boerland: “Het college is trots op…

Inloopavond Hof van Holland in Lemmer

Namens de projectgroep Wind Groep BV uit Drachten (De Kompanjon BV, eigenaar van het gebied), stedenbouwkundig bureau BügelHajema en gemeente De Fryske Marren, nodigen wij u van harte uit voor de inloopavond ‘Hof van Holland’ in Lemmer. Wanneer: dinsdag 31 mei 2022Tijdstip: 19.30 uur – 21.00 uurWie: direct omwonenden/belanghebbenden van…

Kent u iemand die een lintje verdient?

Elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag ‘regent’ het lintjes. Eens per jaar worden Nederlanders die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de samenleving beloond met een Koninklijke onderscheiding. Het toekennen van een onderscheiding gebeurt niet zomaar, daar gaat een langdurige procedure aan vooraf. Als u iemand voor de Lintjesregen…

College kiest definitief voor duurzame brug Wyldehoarne

Mooi, duurzaam en passend in de omgeving, zo omschrijft het college van burgemeester en wethouders het ontwerp van de wandel- en fietsbrug tussen de woonwijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure. Het college zet met dit besluit een nieuwe stap voorwaarts die nodig is om de huidige brug te vervangen. De…

De raad vergadert op 18 mei (Petear)

Het Petear van 18 mei 2022 wordt gehouden in het gemeentehuis in Joure. Petear Een Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in…

Nieuwe Wet open overheid geeft iedereen toegang tot publieke informatie

Vanaf 1 mei 2022 geldt de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie. Doel van de Wet open overheid De Wet open overheid heeft als doel de overheid transparanter te maken.…

Welke platformen gebruikt u binnen de gemeente?

DFMcentraal.nl is een community (platform) die vanuit gemeente De Fryske Marren ontwikkeld is. Het doel van dit platform is om de samenleving met elkaar te verbinden. Inwoners van de gemeente kunnen elkaar op dit platform vinden, berichten delen, hulp vragen en aanbieden, welzijnsorganisaties vinden en meer doen! Tot nu toe…

De Fryske Marren gaat aan de slag met een kerkenvisie

Hoe ziet de toekomst van de zestigtal kerkgebouwen in gemeente De Fryske Marren eruit? Kunnen kerkgemeenschappen het volhouden of is het nodig om hierbij te helpen? Dit soort vragen maken straks onderdeel uit van de kerkenvisie waar de gemeente de komende tijd mee aan de slag gaat. Dit in samenwerking…

Minder afval, meer grondstoffen: op weg naar een circulair De Fryske Marren

Uit metingen blijkt dat meer dan de helft van het restafval van alle huishoudens in onze gemeente nog prima gebruikt kan worden als grondstof voor recycling. Zonde om te verbranden! Daarom willen we het scheiden van afval makkelijker maken voor onze inwoners. Vanaf april 2022 wordt een aantal extra maatregelen…

GGD Fryslân opent tijdelijke pop-up locatie voor vaccinatie corona in Nijemirdum én Lemmer

GGD Fryslân opent op 6, 13 en 19 april een tijdelijke pop-up vaccinatielocatie in Nijemirdum én Lemmer. Nijemirdum De pop-up bevindt zich in dorpshuis Nijemirdum aan de Lyklamawei 5. U bent welkom tussen 17.00 – 20.00 uur. Lemmer De pop-up bevindt zich in MFA De Steiger aan de Schokker 4B. U bent welkom tussen 12.00…