Actueel

RSS, opent in nieuw tabblad

Raad stemt in met ontwerp centrale huisvesting Herema State

Tijdens de raadsvergadering op 29 november heeft de raad ingestemd met het ontwerp voor de centrale huisvesting Herema State. “We zijn blij met dit positieve raadsbesluit. Nu kunnen we verder met de aanbesteding. We verwachten de eerste bouwactiviteiten halverwege 2024. De bouw zal ongeveer een jaar duren,” vertelt wethouder Barbara…

GFT afval bevroren: containers niet helemaal geleegd

Vanwege de vorst vriest gft afval vast in de container. Helaas kunnen onze medewerkers daardoor niet alle gft containers goed legen. We rijden hiervoor niet terug. We hopen op uw begrip hiervoor. Afval bevroren in de container? Door het koude weer kan het afval in uw container bevriezen. Dit gebeurt…

Vanaf maandag 4 december werkt de gemeente op afspraak

We willen tijd, aandacht en ruimte voor u reserveren, zodat u zo goed mogelijk wordt geholpen. Door te werken op afspraak spelen we in op de huidige ontwikkelingen. En kunnen we u de dienstverlening blijven bieden zoals u die van ons gewend bent. Zo maakt u een afspraak U gaat…

College stuurt voorstel over onderzoek azc naar gemeenteraad, locatie Heerenveen-west meest geschikt

Het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren stelt de gemeenteraad voor om op basis van het locatieonderzoek een besluit te nemen over de komst van een langdurig asielzoekerscentrum in de gemeente. Als de raad instemt met de komst van een azc, wordt er besloten over de locatie,…

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen

Gemeente De Fryske Marren telt 46 stembureaus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De stembureaus zijn om 21.00 uur gesloten. De voorlopige uitslag van de stembureaus in De Fryske Marren is nu bekend. Lees hier de voorlopige uitslagen

Programma IJsselmeerkust klaar voor inspraak

Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân, het college van burgemeester en wethouders van gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân hebben het concept uitvoeringsprogramma voor de Friese IJsselmeerkust vrijgegeven voor communicatie. Dat betekent dat het programma binnenkort kan worden teruggekoppeld aan de mienskip. De komende…

Aanwijzingsprocedure lokale omroep

Op 19 augustus 2024 vervalt de huidige zendmachtiging voor de lokale omroep. Bent u geïnteresseerd om deze zendmachtiging te verkrijgen? Dan kunt u tot 19 februari 2024 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Gemeente De Fryske Marren heeft toetsingscriteria vastgesteld voor onderdelen die wij belangrijk vinden bij…

Onderzoek verlenging openstelling azc Balk: 48 procent voor, 39 procent tegen

Het draagvlakonderzoek over de mogelijke verlenging van de openstelling van het asielzoekerscentrum in Balk is afgerond. 48 procent van de respondenten geeft aan voorstander te zijn van een verlenging tot uiterlijk 1 oktober 2026. 39 procent is tegen en 13 procent is neutraal. De gemeenteraad van De Fryske Marren besluit…

Gemeentelijk noodfonds energie- en/of huurkosten voor verenigingen en maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties in De Fryske Marren kunnen eenmalig een beroep doen op het noodfonds voor de onvoorziene energie- en huurkosten van het jaar 2022. Dit fonds geldt specifiek voor organisaties en dorpshuizen zonder winstoogmerk op het gebied van sport & bewegen, kunst, cultuur en welzijn. De Fryske Marren vindt…

Totaalaanpak voor uitbreiding gemeentehuis De Fryske Marren en park Heremastate

Gemeente De Fryske Marren werkt al geruime tijd aan de plannen voor de uitbreiding van het gemeentehuis in Joure. Uit verschillende behoeftenonderzoeken en participatietrajecten is naar voren gekomen dat de omgeving hier een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Het college heeft daarom besloten de gemeenteraad een totaalaanpak voor te stellen, waarin…

Onduidelijkheid over uitkering Rijk kenmerkt ook Begroting 2024 van De Fryske Marren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren heeft de begroting van 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. De financiële toekomst blijft onzeker. De Rijksoverheid heeft nog geen duidelijkheid gegeven over de bijdrage voor gemeentes vanaf 2026, waardoor de gemeente mogelijk in 2026 en 2027 in de…

Besluit over mogelijke komst langdurig azc uitgesteld

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van gemeente De Fryske Marren stellen het besluit over de mogelijke komst van een langdurig azc uit. De gemeenteraad zou hier in de raadsvergadering van woensdag 18 oktober over besluiten, maar dit wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen moment.…

Digitale verbinding in De Fryske Marren

Een goed mobiel netwerk willen we allemaal, maar antennes liever niet. Om te zorgen dat een antenne op een locatie wordt geplaatst die wenselijk is voor het mobiele netwerk én voor de inwoners, zijn door het college van burgemeester en wethouders beleidsregels antennes vastgesteld. De beleidsregels antennes zijn geschreven voor…

Gemeente De Fryske Marren en ondernemers helpen leerlingen bij beroepskeuze met het 3oBURO-project

Gemeente De Fryske Marren, scholen voor voortgezet onderwijs en verschillende ondernemers gaan de komende jaren samen aan de slag om de verbinding tussen leerlingen en bedrijven te verstevigen. Doel is om de leerlingen een beter beeld te geven van de beroepsmogelijkheden, om zo uitval door verkeerde keuzes te verminderen. Wethouder…

Wateronderhoud vijvers en watergangen

Binnen de gemeente krijgen we steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan gewenst en/of zorgen voor overlast en schade aan de natuur. We krijgen hierover regelmatig meldingen en vragen. Hieronder vindt u meer informatie over het gemeentelijk wateronderhoud binnen de bebouwde kom. Vanaf 4 september starten de…

Doe mee aan onze fotowedstrijd!

Wilt u meedoen met onze fotowedstrijd? Dat kan van 25 augustus 2023 tot en met 25 oktober 2023. Op deze pagina vindt u meer informatie over de wedstrijd en de algemene voorwaarden. Bij het insturen van een foto, gemaakt in De Fryske Marren, gaat u automatisch akkoord met de algemene…

Draagvlakonderzoek in Balk over verlenging openstelling azc

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren gaat in september het draagvlak voor een langere openstelling van het asielzoekerscentrum in Balk peilen. De sluitingsdatum van het azc is nu nog 1 oktober 2023, maar het college vraagt de gemeenteraad om de openstelling met maximaal drie jaar…

Fiets/voetgangerspontje Oerset - Brekkenpolder weer in de vaart!

De storing van de pont ‘Oerset’ in de Brekkenpolder is opgelost. De pont vaart weer.

Ha jo de nije Burgernetapp al op jo telefoan?

Vanaf 1 september 2023 verstuurt Burgernet geen SMS/spraakberichten meer en vindt berichtgeving van Burgernetacties volledig via de app plaats. Burgernet wordt ingezet bij onder andere diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en vermiste personen. Via de Burgernetapp ontvangt u een actiebericht wanneer zoiets gebeurt in uw omgeving. Iets…

Onderzoek realisatie langdurig azc Heerenveen-West en mogelijke verlenging azc Balk

Het college van gemeente De Fryske Marren vraagt de gemeenteraad onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een langdurig azc te realiseren in Heerenveen-West. Deze locatie komt als meest geschikt uit het locatieonderzoek. Als de raad in de raadsvergadering van 18 oktober hiermee instemt vindt het onderzoek naar deze locatie…

Radio Heremastate - aflevering 12

In de twaalfde aflevering van Radio Heremastate gaat burgemeester Fred Veenstra in op de val van het kabinet en of hij nog ambities in Den Haag heeft. De schade van storm Poly wordt besproken en burgemeester Fred Veenstra doet verslag van de bijeenkomst met de gemeente Noordoostpolder. Beluister Radio Heremastate…

Build to Order: bouwen op verzoek van initiatiefnemers

Gemeente De Fryske Marren onderzoekt of zij in de dorpen Oudega, Ouwsterhaule, Tjerkgaast en Sintjohannesga/Rotsterhaule bouwkavels volgens de vorm Build to Order kan uitgeven. Build to Order houdt in dat plannen voor uitbreiding van bouwmogelijkheden liggen bij initiatiefnemers die hiervoor belangstelling hebben getoond. Procedure Build to Order De initiatieven moeten…

Inwoners zijn tevreden over De Fryske Marren

Inwoners van onze gemeente zijn over het algemeen positief over het wonen en leven in De Fryske Marren. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek de Burgerpeiling. Begin 2023 heeft onderzoeksbureau Enneüs deze Burgerpeiling uitgevoerd. Via een steekproef is aan ruim 2.500 inwoners gevraagd om hun mening te geven;…

Wie bel ik bij schade?

Storm Poly heeft op 5 juli 2023 het nodige aangericht in de gemeente. We hebben ruim 400 meldingen van inwoners binnengekregen over stormschade. Die avond hebben we doorgewerkt totdat alle wegen schoon waren. Werkzaamheden Op donderdag 6 juli 2023 zijn we begonnen we met het opruimen van de kleine takken…

Verlopen reisdocument: vraag op tijd een nieuw document aan!

De vakantietijd komt er weer aan. Als u naar het buitenland gaat dan is het goed als u daar wat betreft het reisdocument klaar voor bent. Check daarom nu alvast of uw reisdocument nog geldig is. Is deze (bijna) verlopen? Vraag dan snel een nieuw reisdocument aan. Beter voor u…

Radio Heremastate - aflevering 11

In de elfde aflevering van Radio Heremastate gaat burgemeester Fred Veenstra in op één van de grootste onderwerpen van dit moment. De mogelijke komst van het ziekenhuis in Joure. Daarnaast vertelt Fred Veenstra over het azc en de brand in Vegelinsoord. Beluister Radio Heremastate hieronder of via ons YouTube-kanaal. Spotify…

Radio Heremastate - aflevering 10

In de tiende aflevering van Radio Heremastate gaat burgemeester Fred Veenstra om tafel met wethouder Janita Tabak. De wethouder vertelt over een ‘noflike’ gemeente, het maken van een kerkvisie en wat de rol van de gemeente hierbij is. Fred Veenstra vertelt over de Perspectiefnota en waarom hij burgemeester wilde worden.…

Aan de slag met de nieuwe e-dienst Mijn Inkomen in De Fryske Marren

Krijgt u een uitkering van gemeente De Fryske Marren? Vanaf juni 2023 start de nieuwe e-dienst Mijn Inkomen. Op deze website kunt u gegevens over uw uitkering zelf online bekijken en aanvullen. Ook kunt u op deze manier binnenkort wijzigingen doorgeven.   De gemeente heeft een animatie gemaakt met uitleg over…

Regio Zuidwest-Friesland heeft minst aantal schoolverlaters van Nederland

In de regio Zuidwest-Friesland – die bestaat uit de gemeente De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân-  verlieten afgelopen schooljaar 209 studenten te vroeg de schoolbanken, dat is 1,73%. Het laagste percentage van Nederland. Landelijk is het aantal schoolverlaters de afgelopen 5 jaar fors gestegen. Er gingen vorig schooljaar maar liefst 30.242…

Perspectiefnota: weinig mogelijk door financiële onduidelijkheid

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren heeft de plannen voor 2024 aan de gemeenteraad gepresenteerd. In deze perspectiefnota voert landelijke onzekerheid en onduidelijkheid de boventoon. Dit komt onder andere door de nieuwe financieringssystematiek van het Rijk vanaf 2026. De precieze financiële gevolgen voor gemeentes zijn…

Radio Heremastate - aflevering 9

In de negende aflevering van Radio Heremastate ontvangst burgemeester Fred Veenstra wethouder Luciënne Boelsma. Samen hebben ze het over biodiversiteit in de gemeente, het bestrijden van de eikenprocessierups met een paintball geweer en we horen verhalen over het 100-jarig jubileum van RKVV Bakhuizen.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Rinskjen IJkema-Hulzinga

Donderdag 25 mei kreeg mevrouw R. IJkema-Hulzinga uit Lemmer een Koninklijke onderscheiding. Mevrouw IJkema-Hulzinga werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Veenstra overhandigde haar het bijbehorende versiersel tijdens de slotavond van de Avondvierdaagse in Lemmer. Mevrouw Rinskjen IJkema-Hulzinga is al sinds 1970 actief als vrijwilliger en later ook bestuurslid…

De raad vergadert op 31 mei 2023

De gemeenteraad vergadert op woensdag 31 mei (raadsvergadering). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur. Op de pagina van de gemeenteraad vindt u de agenda en per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live…

Verkoop bedrijfskavels De Woudfennen III in Joure

Bent u ondernemer en op zoek naar een bouwkavel op een bedrijventerrein? Op bedrijventerrein De Woudfennen III zijn nog een beperkt aantal bouwrijpe bedrijfskavels beschikbaar. U kunt zich vanaf maandag 22 mei tot en met dinsdag 30 mei digitaal inschrijven voor één van de beschikbare kavels. Kijk voor meer informatie…

Radio Heremastate - aflevering 8

In de achtste aflevering van Radio Heremastate gaat burgemeester Fred Veenstra om tafel met wethouder Irona Groeneveld. De wethouder vertelt over de afsluiting van de A7, de rol van de gemeente op het gebied van duurzaamheid en er wordt een vraag beantwoord van een inwoner over de samenwerking met andere…

De Fryske Marren stelt opnieuw geld beschikbaar voor menstruatieproducten

Gemeente De Fryske Marren gaat nog een jaar door met het verstrekken van gratis menstruatieproducten. Uit landelijk onderzoek blijkt dat in Nederland één op de tien vrouwen of meisjes weleens onvoldoende middelen beschikbaar heeft voor menstruatieproducten. Hierdoor worden vrouwen beperkt in hun dagelijks doen en laten. Menstruatiearmoede Vorig jaar heeft…

Uitbreiding opvangplekken Oekraïense vluchtelingen in De Fryske Marren

Per 1 juni breidt gemeente De Fryske Marren het aantal opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen uit. Op de huidige centrale opvanglocaties De IJsvogel en De Oorsprong biedt de gemeente per 1 juni aanstaande in totaal aan 48 extra vluchtelingen woonruimte. Burgemeester Fred Veenstra: “We zijn ons bewust van de noodsituatie en…

Radio Heremastate - aflevering 7

In de zevende aflevering van Radio Heremastate gaat burgemeester Fred Veenstra om tafel met wethouder Remboud van Iddekinge. Zo praten ze over de lintjesregen, de toeristische plannen van de gemeente en een herdenking van oorlogsslachtoffers in Balk. Beluister Radio Heremastate hieronder of via ons YouTube-kanaal. Spotify Radio Heremastate is ook…

Kaart oeverbeheer Fryslân ter inzage

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de oevers langs de vaarwegen in Fryslân? Op die vraag geven de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân antwoord via een digitale kaart. Zo ontstaat duidelijkheid welke oevers de Friese overheden beheren, maar ook welke oevers onder het beheer vallen van particulieren…

Radio Heremastate - aflevering 6

In de zesde aflevering van Radio Heremastate vertelt burgemeester Fred Veenstra over de evenementen in de gemeente zoals Brêgepop, een landmark langs de snelweg en zijn favoriete fietspad. Beluister Radio Heremastate hieronder of via ons YouTube-kanaal. Spotify Radio Heremastate is ook te vinden op de bekende streamingsdienst Spotify.

Gemeente De Fryske Marren gaat in het najaar werken op afspraak

Vanaf dit najaar wordt iedere inwoner van gemeente De Fryske Marren nog beter en sneller geholpen aan de publieksbalies in het gemeentehuis in Joure en de servicepunten in Balk en Lemmer. Men kan dan van te voren digitaal of telefonisch een afspraak maken voor een gemeentelijk product of dienst, zoals…

Inloopbijeenkomst rondom flexwonen A7-zone in Joure

Vanwege de dringende woonopgave in De Fryske Marren zoekt de gemeente naar mogelijkheden om tijdelijke woningen te bouwen. De gemeenteraad heeft in januari 2023 besloten om een breed onderzoek te starten naar flexwonen. Allereerst wordt gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de A7-zone in Joure. Bij het onderzoeken van de haalbaarheid…

Radio Heremastate - aflevering 5

In de vijfde aflevering van Radio Heremastate schuift wethouder Chris van Hes aan bij burgemeester Fred Veenstra. Samen bespreken ze de uitdagingen op het gebied van wonen, de behandeling in de gemeenteraad van de Driehoek Joure-Zuid en blikken ze terug op een cyberoefening.

College stelt gemeenteraad voor om te starten met locatieonderzoek voor opvang asielzoekers

Het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren stelt de gemeenteraad voor om in gezamenlijkheid met het COA te zoeken naar een geschikte locatie voor de opvang van asielzoekers in de gemeente. Op dit moment vangt De Fryske Marren asielzoekers op in het azc in Balk. Deze opvang…

Maritieme medewerkers De Fryske Marren klaargestoomd voor vaarseizoen

Wat moet een brugwachter doen als er iemand te water gaat? Hoe blijf je kalm en onderneem je de juiste acties tijdens zo’n stressvolle situatie? Gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk dat de medewerkers goed voorbereid zijn op het komende vaarseizoen en organiseert daarom verschillende trainingen en workshops voor…

Radio Heremastate - aflevering 4

In de vierde aflevering van Radio Heremastate is niet alleen een rol weggelegd voor burgemeester Fred Veenstra. Wethouder Barbara Gardeniers maakt haar podcastdebuut! Ze vertellen hoe de verkiezingsdag er voor hen uitzag, hoe er wordt omgegaan met de dreigingen waar bestuurders mee te maken krijgen, hoe Barbara haar collega's motiveert gezond hun ding te doen en alle tradities rondom de vondst van het eerste kievitsei!

Radio Heremastate - aflevering 3

In de derde aflevering van Radio Heremastate vertelt burgemeester Veenstra onder andere over zijn werkzaamheden in de voorjaarsvakantie, het proces rondom het krijgen van een koninklijke onderscheiding, de aankomende verkiezingen en of hij wel eens met de helikopter naar zijn werk gaat.

Gemeenteraad stelt Programma Recreatie en Toerisme vast

De gemeenteraad heeft op 22 februari het Programma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren vastgesteld. Recreatie en toerisme vormt één van de belangrijkste pijlers van onze lokale economie. Innovatie en investeringen in de recreatiesector zijn van groot belang zodat toeristen naar deze regio blijven komen. Op het gebied van recreatie…

Breed onderzoek naar invulling Driehoek Joure Zuid

De A7 bij Joure is verlegd en de geluidswal is grotendeels opgeruimd. Daardoor is een groot gebied aan de rand van Joure komen te liggen. Dit biedt zowel kansen voor een nieuw gezicht van Joure als voor een nieuwe invulling van het gebied. Het college van burgemeester en wethouders stelt…

Radio Heremastate - aflevering 2

In de tweede aflevering van Radio Heremastate vertelt burgemeester Veenstra over een driedaagse burgemeestersconferentie en het belang van een goede polonaise. Verder bespreekt Veenstra het topic wonen en zorg, samen verder in Lemmer, inbraken in de regio, de reclamemast van McDonald's en het vakantiepark in Sint Nicolaasga.

Witgoedregeling is van start gegaan

Met de witgoedregeling kunnen inwoners van De Fryske Marren met een laag inkomen hun oude witgoedapparaat omruilen voor een nieuw, energiezuinig apparaat. Zo kunt u blijvend uw energierekening verlagen. Een zuiniger witgoed apparaat verbruikt minder energie. Hierdoor wordt minder CO2 uitgestoten én dat is weer goed voor het milieu. “Het…

Gemeente De Fryske Marren start podcast

In de eerste aflevering van Radio Heremastate vertelt burgemeester Veenstra over de bedreigingen aan zijn adres en wat dat teweeg bracht bij zijn naasten. Verder vertelt Veenstra onder andere over de veelbesproken afsluiting van de A7, het krantenbericht over de diervoederfabriek in Sloten en de voorbereidingen voor de Elfstedentocht.

De weg naar kwijtschelding, weet u die al te vinden?

Kunt de belastingaanslag niet betalen? De vermogensnormen van kwijtschelding zijn verruimd. Dit betekent dat u eerder in aanmerking kan komen voor kwijtschelding. Dit blijft afhankelijk van uw eigen situatie, vermogen en inkomen. Waarvoor kan ik kwijtschelding aanvragen? U kunt kwijtschelding aanvragen voor: afvalstoffenheffing; rioolheffing; onroerende zaakbelasting van de woning. Wilt…

Wethouder Chris van Hes in gesprek met Hugo de Jonge: “De minister moat witte wat hjir spilet”

Wethouder Chris van Hes van gemeente De Fryske Marren gaat donderdag 26 januari bij een bijeenkomst van de M50 in De Bilt in gesprek met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Van Hes heeft onder andere Wonen in zijn portefeuille en gaat bij deze bijeenkomst de minister…

Inwoner centraal bij uitbreiding gemeentehuis Herema State

“Toekomstgericht, toegankelijk en verbindend: het plan voor de uitbreiding van het gemeentehuis in park Heremastate in Joure sluit aan bij de ambities van onze gemeente”, zegt wethouder Barbara Gardeniers. De gemeente is er voor onze inwoners en een centraal, toegankelijk gemeentehuis zorgt ervoor dat we een slagvaardige dienstverlener blijven met…

Campagne ‘Kom in actie bij geldzorgen’ van start

Op 7 november start een campagne die gericht is op het voorkomen van geldproblemen.De campagne is een samenwerking tussen gemeente De Fryske Marren, woningcorporaties Accolade en Dynhus en huurdersorganisaties. In de campagne komen mensen aan het woord die zelf met schulden te maken hebben gehad en hulp gezocht hebben. Zij…

15 uitgiftepunten menstruatieproducten

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland soms geen geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Voor deze meisjes en vrouwen stelt De Fryske Marren gratis menstruatieproducten beschikbaar. Er zijn 15 uitgiftepunten in De Fryske Marren waar mensen met een kleine beurs menstruatieproducten kunnen pakken.…

Noodzakelijke investeringen ondanks onzekere toekomst

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren gaat ondanks een onzeker financieel perspectief toch investeren. Door het uitblijven van duidelijkheid over de toekomstige uitkering van het Rijk ontbreekt het vanaf 2026 aan structurele financiële dekking. Echter, investeren in bijvoorbeeld wegen en bruggen is wel noodzakelijk. Dit…

Elke brief in heldere taal!

Van donderdag 8 tot en met donderdag 15 september is het de week van lezen en schrijven. Tijdens deze week vragen we extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. In De Fryske Marren willen we graag dat iedereen begrijpelijk communiceert. Alle inwoners horen brieven te kunnen…

‘Fûnemint foar moarn’

FNP, CDA, PvdA en GroenLinks presenteren coalitieakkoord De Fryske Marren 2022-2026. Vol vertrouwen presenteren de vier coalitiepartijen het coalitieakkoord ‘Fûnemint foar moarn’ voor de periode 2022–2026. Met dit akkoord verwachten de partijen een stevig fundament neer te leggen voor de komende jaren. Het coalitieakkoord wordt in de raadsvergadering van woensdag…