Plichten bij een uitkering

Voor het ontvangen van een bijstandsuitkering gelden er regels. Zo verwacht de gemeente bijvoorbeeld dat u alle informatie doorgeeft die van invloed is op uw uitkering.

Plichten bijstandsuitkering

Om bijstand te krijgen, moet u voldoen aan een aantal verplichtingen:

 • u moet zich houden aan afspraken die de gemeente met u heeft gemaakt;
 • u moet alle gegevens inleveren die nodig zijn voor het bepalen van het recht op uitkering;
 • u gaat op zoek naar werk dat u redelijkerwijs kunt uitvoeren;
 • u solliciteert actief;
 • u staat ingeschreven als werkzoekende bij het UWV werkbedrijf;
 • u neemt algemeen geaccepteerd werk aan dat u wordt aangeboden en zorgt er voor dat u dit werk behoudt. Dit is al het werk dat u redelijkerwijs zou kunnen uitvoeren;
 • u doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken;
 • u werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor deelname aan een scholing of opleiding;
 • u stelt zich beschikbaar voor het verrichten van werk met behoud van uitkering, vrijwilligerswerk, werkstage, e.d.;
 • u bent tijdig aanwezig op gesprekken waarvoor u wordt uitgenodigd;
 • u geeft veranderingen in uw situatie meteen schriftelijk door. Bijvoorbeeld als er iemand bij u komt inwonen of als u werk heeft gevonden;
 • u kunt deze veranderingen doorgeven op het wijzigingsformulier dat u in uw bezit heeft;
 • u geeft het tijdig door als u op vakantie gaat.

Brochure werk boven uitkering

Lees alles wat met werk boven uitkering te maken heeft in de brochure werk boven uitkering. De brochure is ook beschikbaar in het Engels, Arabisch en Tigrinya, in deze drie talen kunt u ook filmpjes bekijken.