Aansluiting gemeenteriool

U wilt een aansluiting op de openbare riolering. U kunt deze aanvraag gebruiken als er op uw verzoek een nieuwe aansluiting moet worden gemaakt of als er een bestaande aansluiting moet worden gewijzigd.

Rioolaansluiting (particulier)

De eigenaar, projectontwikkelaar of een gemachtigde van de eigenaar of projectontwikkelaar vraagt een rioolaansluiting aan. Vul het formulier rioolaansluiting aanvragen (particulier) in.

Rioolaansluiting (bedrijfsmatig gebruik)

Wilt u een aansluiting van uw bedrijf op het riool? Vul het formulier rioolaansluiting aanvragen (bedrijfsmatig gebruik) in.

Indicatie kosten rioolaansluiting

Het aansluiten van een riool brengt kosten met zich mee. Om u een idee te geven wat de te verwachten kosten zijn leest u hieronder meer over de tarieven.

Standaardtarieven (inclusief BTW)

  • enkele aansluiting van gemengd riool en maximaal 5 meter: € 750 (meerkosten van aansluitingen meer dan 5 meter: € 45 per meter);
  • dubbele aansluiting vuil- en regenwater van maximaal 5 meter: € 1.250 (meerkosten van aansluitingen meer dan 5 meter: € 70 per meter).

Afwijkende tarieven

Soms wijken we af van de standaardtarieven. We maken dan een speciale kostprijsberekening voor u. Het gaat om de onderstaande soorten aansluiting:

  • Aansluitingen met een diameter groter dan 160 mm (bij grote dakoppervlaktes zoals loodsen).
  • Aansluitingen met een lengte groter dan 40 meter (wanneer u ver van het hoofdriool af woont bijvoorbeeld in buitengebied).
  • Aansluitingen waarvoor een rioolgemaal nodig is (als water omhoog gepompt moet worden).
  • Aansluitingen in bestaand bebouwd gebied waarvan de weg uit asfalt bestaat.

Rioolaansluiting binnen ontwikkelgebieden

In het geval van aansluitingen binnen een ontwikkelgebied, zowel industrieterreinen als woningbouwprojecten, is de kostprijs voor een rioolaansluiting verwerkt in de kavelprijs.

Aanleg procedure

Gaat u akkoord met de kosten? Dan bespreken we de aanleg met u. We streven ernaar dat de rioolaansluiting binnen 30 werkdagen wordt aangelegd. Na de aanleg van de rioolaansluiting ontvangt u een rekening van ons.