AED’s

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Gemeentelijke AED’s

Als gemeente onderhouden en beheren wij 24 openbare AED’s. De AED’s hangen allemaal buiten en zijn dus beschikbaar voor iedereen. De AED’s zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

HartslagNu

Al onze AED’s zijn aangemeld op www.hartslagnu.nl. HartslagNu is het landelijke platform voor burgerhulpverlening bij een hartstilstand. Aansluiten bij HartslagNu is mogelijk wanneer u hulp wilt bieden bij een (mogelijke) reanimatie. Ook wanneer u een AED bezit en deze beschikbaar wilt stellen als het nodig is, kunt u deze bij HartslagNu aanmelden.

Burgerhulpverlening via HartslagNu

Het oproepsysteem HartslagNu werkt via de meldkamer van 112. Zodra er een melding van een hartstilstand binnenkomt roept HartslagNu aangesloten burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op om een AED te halen, of om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met de reanimatie totdat de ambulance er is. In het bericht aan de burgerhulpverleners staat het adres van het slachtoffer en de locatie van een AED die zij onderweg kunnen ophalen.