Veiligheid

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om prettig samen te leven. Dit begint al thuis, in en rondom uw eigen woonomgeving. Bijvoorbeeld met beveiliging tegen brand en inbraak, veilig verkeersgedrag in uw straat en het terugdringen van overlast en geweld.

AED’s

Als gemeente onderhouden en beheren wij 24 openbare AED’s. De AED’s hangen allemaal buiten en zijn dus beschikbaar voor iedereen.

Brandveiligheid

Gebouwen moeten voldoen aan brandveiligheidseisen. Dat geldt ook voor ander plekken waar veel mensen zijn zoals feesttenten, jachthavens en festivalterreinen.

Burgernet

Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt door deel te nemen aan Burgernet.

Criminaliteit en ondermijning

Verdachte situaties die te maken kunnen hebben met (georganiseerde) criminaliteit. Ook u kunt daar bewust of onbewust mee in aanraking komen.

Integraal veiligheidsplan

In het veiligheidsplan streven we naar het verminderen van overlast, geweld en criminaliteit, zodat de inwoners van De Fryske Marren zich veilig kunnen voelen.

Senioren en veiligheid

Babbeltrucs, hulpfraude, meekijken met pinnen, phishing en smishing. Vindt hier meer informatie en tips om diverse vormen van oplichting te voorkomen.

WhatsApp buurtpreventiegroep

Samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. Via Burgernet blijft u op de hoogte, melden kan via WhatsApp.

Woonoverlast

Wanneer u heel veel of heel vaak last heeft van uw buren en dit gevolgen heeft voor uw woonplezier, spreken we over woonoverlast.

Iets melden

Hier doet u meldingen over uw leefomgeving (kapotte lantaarnpaal, losse stoeptegels), verloren en gevonden voorwerpen, milieuklachten, geluidsoverlast en meer.