Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Onze gemeente in de top 10 met goede financiële huishouding

  (03-06-2020)

  In de Benchmark Nederlandse gemeenten wordt onderzocht welke gemeenten hun financiële huishouding het beste op orde hebben. De Fryske Marren scoort een 9 op een schaal van 10 en zit hiermee - als enige Friese gemeente - in de landelijke top 10, in de categorie van gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners.

 • Goede plannen horeca zorgen voor mooie openingsdag

  (02-06-2020)

  Op Pinkstermaandag mocht de horeca vanaf 12.00 uur weer open. Er is hard gewerkt aan de voorbereidingen en aanpassingen in verband met de coronamaatregelen. Hier spreken we graag onze waardering voor uit. We ontvingen veel positieve ideeën vanuit de horeca en samen met winkeliers en gemeente is gekeken naar oplossingen - vooral voor meer terrasruimte - om op verantwoorde wijze weer open te kunnen gaan.

 • Schriftelijk Petear en raadsvergadering op 8 en 10 juni

  (29-05-2020)
  Afbeelding raadzaal

  Op maandag 8 juni 2020 wordt er een Petear gehouden. In verband met de maatregelen rond het coronavirus kan dat uiteraard niet fysiek in het gemeentehuis plaatsvinden.

 • College geeft voorkeur aan toeristische camping voor Lemmer

  (29-05-2020)

  Onze gemeente heeft onderzoek laten doen naar de toekomst van de gemeentelijke camping aan de Plattedijk in Lemmer. De locatie van de camping is uniek en bij uitstek geschikt voor recreatie. Omdat de camping niet meer voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitseisen van deze tijd, is er minimaal een grondige herinrichting nodig. Om een zorgvuldige keuze voor de toekomst te kunnen maken, heeft recreatieadviesbureau van der Reest de mogelijke scenario’s in beeld gebracht. Op basis van het onderzoek geeft het college de voorkeur aan een volledig toeristische invulling van de camping.

 • Zonnevelden nodig voor energieneutrale gemeente

  (28-05-2020)
  Illustratie van een zonneveld

  Gemeente De Fryske Marren wil onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen zoals aardgas en olie. Om dit te realiseren moeten we gebruik maken van energie uit zon en wind. Met alleen zonnepanelen op daken halen we deze doelstelling niet, er zal dus gezocht moeten worden naar geschikte locaties voor sinnefjilden. Om zonnevelden goed in te passen in onze gemeente, hebben we voor initiatiefnemers regels en voorwaarden opgenomen in een vernieuwd beleidskader Sinnefjilden. Dit beleid legt het college nu voor aan de gemeenteraad om het inspraakrijp te verklaren.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  (27-05-2020)
  Afbeelding van een koninklijke onderscheiding

  Elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag ‘regent’ het lintjes. Eens per jaar worden Nederlanders die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de samenleving beloond met een Koninklijke onderscheiding. Het toekennen van een onderscheiding gebeurt niet zomaar, daar gaat een langdurige procedure aan vooraf.

 • Noodopvang tot en met 7 juni en vanaf 8 juni

  (26-05-2020)
  afbeelding rugzakjes op kapstok

  Tot en met zondag 7 juni 2020 blijven de regels rondom noodopvang van kracht zoals deze vanaf 11 mei gelden. Samengevat:

  • Vanaf 11 mei zijn de opvang, gastouders, BSO en scholen (gedeeltelijk) weer open.
  • Voor ouders met een cruciaal beroep blijft het mogelijk om van noodopvang gebruik te maken. Ouders bekijken met hun gastouder of kinderopvangorganisatie wat de mogelijkheden zijn.
  • Noodopvang is zonder extra kosten voor ouders.
  • Scholen verzorgen de noodopvang tijdens schooltijd. De BSO vult de dag na schooltijd aan.
  • De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang vergoeden.
 • Heeft uw sociale en/of culturele amateurclub hulp nodig?

  (01-05-2020)

  Door de maatregelen rondom het coronavirus is veel veranderd in het openbare leven. Ook het culturele veld wordt hierdoor geraakt. Alle evenementen zijn afgelast tot 1 september, maar ook repetities en samenkomsten zijn niet meer toegestaan. Gemeente De Fryske Marren betreurt het als sociale en/of culturele amateurclubs, zoals een fanfare of toneelclub, door de coronamaatregelen in financiële problemen komen. Waar mogelijk willen wij clubs graag helpen om deze tijd van crisis door te komen.

 • Beste inwoners van De Fryske Marren, beste Fryske Marders

  (07-04-2020)
  Foto Fred Veenstra

  Het is maandagmiddag 6 april. In ons crisisteam keken we vanmorgen terug op het weekend. Een prachtig weekend. In normale omstandigheden zouden we er allemaal van genoten hebben. Prachtig weer om te sporten. Even er op uit, naar het bos, voor het eerst met de boot het water op of naar de kust voor een lange strandwandeling. Maar het zijn geen normale omstandigheden. We zijn al weken in de greep van het coronavirus. Een virus dat ons sociale leven grotendeels stil legt. Dat onze economie in een neerwaartse spiraal heeft gebracht. En een virus dat vooral veel mensen ziek maakt en, ook bij ons, sterfgevallen veroorzaakt.

 • Beste inwoners en ondernemers van De Fryske Marren

  (17-03-2020)
  Afbeelding van burgemeester Fred Veenstra

  Deze week heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Er wordt opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te werken. Evenementen worden afgelast, de scholen en kinderopvang zijn dicht en ook de horeca en sportgelegenheden moeten hun deuren sluiten.

Archief