Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Petear, Debat en Beslút: 27 maart 2019

  (15-03-2019)
  Afbeelding stoelen raadzaal

  Op 19 december besloot de gemeenteraad van De Fryske Marren dat de raad vanaf 1 januari 2019 anders gaat vergaderen. De structuur verandert en de raad gaat meer in gesprek met inwoners. Meer over deze nieuwe vergaderstructuur leest u op de website van de gemeenteraad.

 • Azc Balk 27 maart op agenda Petear gemeenteraad

  (15-03-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders is van plan om medewerking te verlenen aan de realisatie van het azc in Balk en heeft ingestemd met de ontwerpvergunning. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om een ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ af te geven.

 • Gemeente op BCDN netwerkdagen in Leeuwarden

  (15-03-2019)
  afbeelding bcdn

  Dinsdag 19 & woensdag 20 maart zijn de jaarlijkse BedrijvenContactdagen Noord (BCDN). Ook de gemeente is aanwezig met een stand op dit netwerkevenement in het WTC Expo in Leeuwarden. De bedrijvencontactfunctionarissen Peter Kort en Heert Jan Swart zorgen voor de bemensing. Openingstijden van de beurs zijn op beide dagen 11.00 -21.00 uur.

 • Ophalen van gratis compost

  (14-03-2019)
  Compost actie

  In maart zijn er twee dagen waarop u gratis GFT-compost kunt ophalen bij onze milieuterreinen: dit kan op vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart 2019 in Joure (Handelswei 13) en Balk (Eigen Haard 26) en op zaterdag 23 maart 2019 in Lemmer (Schuddingsteeg 2). U kunt het compost ophalen tijdens openingstijden van de milieuterreinen.

 • Ruim 1.000 handen helpen afval opruimen tijdens Himmelwike

  (14-03-2019)
  Afbeelding van een park met afval naast een afvalbak

  De grote voorjaarsschoonmaak gaat binnenkort weer van start! De officiële opening is op maandag 18 maart op dorpsschool OBS De Ynset in Rottum. De Himmelwike duurt van maandag 18 tot en met zaterdag 23 maart (week 12) waar zo’n 1.000 basisschoolleerlingen van twaalf scholen aan meedoen. Op zaterdag 23 maart sluiten hier ook nog eens een kleine 100 deelnemers van zes plaatselijke belangen bij aan. Gewapend met prikstokken, handschoenen en vuilniszakken wordt het zwerfvuil opgeruimd en maken we De Fryske Marren klaar voor het voorjaar.

 • Klompgeld bruggen aangemeld in het Netwerk Immaterieel Erfgoed

  (13-03-2019)
  flevobrug

  Bij zes beweegbare bruggen en de Lemstersluis, heft onze gemeente vanuit de historie bruggeld. Dit doen de brugwachters met een houten klompje aan een hengel: een traditie die door bezoekers zeer wordt gewaardeerd. Het klompje komt regelmatig op de foto en de brugwachters worden vaak benaderd voor informatieve vragen over de omgeving. Het klompgeld is dan ook aangemeld in het Netwerk van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

 • Herinrichting ‘Apenbos’ in Lemmer

  (13-03-2019)
  Afbeelding Apenbos

  Het bos aan de Bosruiter/ Brekkenweg in Lemmer, ook wel ‘het Apenbos’ genoemd, gaan we stap voor stap herinrichten. De eerste werkzaamheden zijn deze week (week 11) van start gegaan. We zijn gedurende een langere periode bezig met de realisatie van onderstaande werkzaamheden.

 • Op weg naar de verkiezingen

  (12-03-2019)
  Afbeeldign verkiezingen

  Binnen De Fryske Marren zijn Jan Knijpstra en Eelke Bosma al druk in touw om de komende verkiezingen soepel te laten verlopen. De organisatie van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen is net als andere verkiezingen ondergebracht bij de gemeente. En dat vergt een solide organisatie.

 • Piet Bosman vindt ‘trijke’ bij Rijs

  (12-03-2019)
  Afbeelding eerste kievitsei

  Piet Bosman (38) uit Bakhuizen is de vinder van het eerste gemeentelijke kievitsei van De Fryske Marren. Het gaat zelfs om een ‘trijke’: een nest met drie kievitseieren, gevonden op een grasland tussen de Leise Leane en de Rysterfeart, bij Rijs. Best bijzonder, want tot nu zijn vooral ‘ienkes’ gevonden. “En inmiddels is het een broed geworden”, vertelt Piet Bosman maandagmiddag als hij de oorkonde in ontvangst neemt van burgemeester Fred Veenstra, samen met een boeket bloemen en het vindersloon.

 • Aucke van der Werff zal formatie De Fryske Marren leiden

  (12-03-2019)

  De formatie van een nieuwe coalitie in gemeente De Fryske Marren zal geleid worden door Aucke van der Werff. Hij zal werken aan een samenwerking tussen CDA, VVD, PvdA en GroenLinks. Informateur Roelof Bos heeft na zijn verkennende gesprekken voorgesteld om met deze vier partijen een coalitie te vormen. Zijn verslag werd dinsdag 12 maart aangeboden aan de gemeenteraad. De formatie zal starten op woensdag 13 maart.

 • Aanpassen aan een ander klimaat

  (11-03-2019)
  Klimaataanpassing

  “We moeten in de toekomst meer rekening houden met extremen in het weer”, zegt Theo Weidenaar. Als adviseur riolering bij gemeente De Fryske Marren heeft Theo veel te maken met de gevolgen van klimaatverandering. “Voor wateroverlast is het vergroten van de riolering niet dé oplossing. Die ligt meer in de inrichting van de openbare ruimte”, stelt hij. Het nemen van maatregelen om goed om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering, staat hoog op de agenda bij de gemeente.

 • Achtergrond: halfverhardingspaden in Lemmer en rondom het Tsjûkemar

  (08-03-2019)
  halfverharding

  In de maanden juni/juli van 2017 hebben we de tegelpaden in de omgeving van de wijk Tramdijk in Lemmer en een deel van het voet- en wandelpad langs het Tsjûkemar vervangen door halfverharde paden. Dit naar aanleiding van een groot aantal klachten en meldingen over de slechte tegelpaden en valpartijen.

 • Start vergunningprocedure azc

  (07-03-2019)
  azc

  Het college van burgemeester en wethouders is van plan om medewerking te verlenen aan de realisatie van het azc in Balk en heeft ingestemd met de ontwerpvergunning. Het college heeft de aanvraag van het COA voor een omgevingsvergunning beoordeeld en de aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen en een goede ruimtelijke ordening.

 • Begroting voor 2020 weer in balans

  (18-02-2019)
  Afbeelding financien

  Het budget van € 112 miljoen dat De Fryske Marren jaarlijks kan besteden, moet vanaf 2020 anders worden verdeeld. Omdat op een aantal beleidsterreinen meer is uitgegeven dan vooraf was begroot, moeten gemeentebreed andere keuzes worden gemaakt. In juli 2019 besluit de gemeenteraad over die verdeling, zodat de begroting voor 2020 weer in balans is.  

 • Wijziging in voorwaarden voor verkiezingsreclame

  (29-01-2019)

  Op woensdag 20 maart 2019 vinden de zogenoemde gecombineerde verkiezingen plaats. U kunt dan stemmen voor zowel de leden van de Provinciale Staten van Fryslân als voor de leden van het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân of het Waterschap Zuiderzeeland. Dit betekent dat er door politieke partijen vanaf vrijdag 15 februari 2019 weer reclame gemaakt kan worden voor de verkiezingen (verkiezingsreclame).

 • Toegang gemeentehuis Herema State tijdelijk gewijzigd

  (21-08-2018)

  Op dit moment wordt de glazen vleugel van gemeentehuis Herema State verbouwd. Voor de veiligheid van onze bezoekers hebben we daarom de gebruikelijke route van 27 augustus 2018 tot uiterlijk 1 april 2019 afgesloten voor publiek. U kunt dus tijdens deze periode niet vanuit de hoofdingang van het park (aan de Midstraat-kant) de laan in.

Archief