Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Huisnummers in het buitengebied

  (25-09-2017)
  Illustratie reflecterend huisnummer

  112 – Als elke seconde telt. Bij bijvoorbeeld brand, een inbraak, een ongeval, een hartaanval of beroerte wordt 112 gebeld. Als dan iedere seconde telt en hulpdiensten zeer snel bij het correcte adres moeten zijn, komt het heel vaak voor dat er geen of slecht leesbare huisnummers zijn. Hierdoor verliezen hulpdiensten enorm veel tijd.

 • Minimabijdrage en het kindpakket

  (25-09-2017)

  Heeft u een laag inkomen? Dan blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theater bezoek. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat iedereen meedoet in de samenleving, kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in deze kosten.

 • De Fryske Marren doet mee aan onderzoek naar democratie

  (25-09-2017)

  Gemeente De Fryske Marren is in 2014 ontstaan uit drie kleinere gemeenten en het dorp Terherne. Naast het feit dat de gemeente groot is wat betreft omvang, het aantal dorpen én het aantal inwoners, zien we dat de lokale democratie zich ontwikkelt. Inwoners zijn mondiger, hebben een mening en nemen zelf initiatieven. Dat waarderen we zeer.

 • Commissies vergaderen op 2, 3 en 4 oktober

  (22-09-2017)

  De commissie Bestuur vergadert  op 2 oktober. De commissie Samenleving op 3 oktober en commissie Ruimte op 4 oktober De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis Herema State 1 in Joure en beginnen om 19:30 uur.

 • Informatie en verkeersmaatregelen Jouster Merke

  (20-09-2017)

  Op donderdag 28 september is het gemeentehuis in Joure, Heremastate 1, gesloten in verband met de Jouster Merke en de Agrarische Schouw in het park. Telefonisch zijn we wel bereikbaar. Ook kunt u van 09.00-12.00 uur terecht op de servicepunten in Balk en Lemmer. Heeft u een afspraak gemaakt op de vestiging Woudstate in Joure, dan gaat dit gewoon door. De milieuterreinen in Joure en Lemmer zijn open volgens de normale openingstijden.

 • Informatiebijeenkomst Lelystad Airport op 4 oktober in Balk

  (19-09-2017)
  Lelystad Airport vanuit de lucht

  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert verschillende informatieavonden over de uitbreiding van Lelystad Airport en de vliegroutes. Er leven veel vragen in Fryslân over de gevolgen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om antwoorden op deze vragen te geven, de routes toe te lichten en naar u te luisteren. Op woensdag 4 oktober is er een bijeenkomst in Balk.

 • Home-Start van start in Zuidoost Friesland met Humanitas!

  (19-09-2017)
  Foto start Home-Start

  Maandag 18 september vond de start plaats van Home-Start in Zuidoost Friesland. Home-Start is een vorm van laagdrempelige opvoedondersteuning door vrijwilligers. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan ouders met kinderen in de leeftijd tot 7 jaar. Home-Start wordt in Zuidoost Friesland uitgevoerd door Humanitas in samenwerking met de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren.

 • De raad vergadert op dinsdag 26 september

  (18-09-2017)

  De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 september 2017. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur.

 • Beslis mee over uw eigen leefomgeving in de Omgevingsvisie

  (15-09-2017)
  Afbeelding van de gemeentegrenzen op een achtergrond van pasfotos

  Dit najaar organiseren we opnieuw drie bijeenkomsten rondom de Omgevingsvisie. Sinds eind 2016 verzamelden we duizenden geeltjes, tientallen verhalen en honderden enquêtes met input. De dilemma’s en tegenstellingen die we bij het verwerken van die input tegenkomen bespreken we graag met u dit najaar tijdens drie bijeenkomsten.

 • Restauratie Eintsje fan 'e daam voor eind van het jaar

  (14-09-2017)
  Tekening van de nieuwe situatie

  Aan het eind van de Westhavendam bij Lemmer staat een klein gebouwtje. Deze plek is beter bekend als het ‘Eintsje fan 'e daam’. Er is al enige tijd sprake van plannen om deze plek op te knappen. De tekeningen en plannen zijn donderdagavond 14 september gepresenteerd in Lemmer. Een kleine 20 Lemsters kwamen af op de inloopavond.

 • Vraag voor 1 oktober de jaarlijkse subsidie voor 2018 aan

  (04-09-2017)

  Van 1 juli 2017 tot 1 oktober 2017 kunt u subsidie aanvragen voor 2018. Dat betekent dat de aanvraag 2018 uiterlijk 30 september 2017 bij ons binnen moet zijn. Aanvragen voor jaarlijkse subsidie die later binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Archief