Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Verkoop openhaardhout voor inwoners De Fryske Marren op vrijdag 22 november

  (08-11-2019)
  Openhaardhout

  Ook dit jaar is er weer hout beschikbaar voor inwoners van De Fryske Marren. Het gaat om hout dat vrijkomt bij het onderhoud van bomen in de gemeente. Er is elk jaar veel vraag hiernaar, zodat we de datum alvast aankondigen. U kunt zich op 22 november tussen 9.00 en 12.00 uur inschrijven. We verloten het hout onder alle inschrijvingen.

 • Milieustraat officieel geopend en druk bezocht open huis

  (08-11-2019)
  Afbeelding open huis lemmer

  Zaterdag 2 november was de officiële opening van het nieuwe milieuterrein aan de Ossekamp in Lemmer. Wethouder Irona Groeneveld nam de nieuwe milieustraat als eerste in gebruik door een aantal grondstoffen op het perron weg te brengen. Aansluitend was het open huis op zowel het milieuterrein als op de werf, hier kwamen maar liefst 700 bezoekers op af. Publiek kon een kijkje nemen 'achter de schermen', zoals onder de nieuwe milieustraat. De collega's van de buitendienst gaven demonstraties en uitleg over hun werk in de openbare ruimte. 

 • De Fryske Marren landelijk nummer 1 met schoonste winkelgebieden!

  (05-11-2019)
  Afbeelding van medewerkers van NederlandSchoon met de award en wethouder Irona Groeneveld, Jan de Vries, Sjoerd Holtrop, Johannes Talman en Michiel Mink van het team afvalbeheer

  Onze gemeente is winnaar van de landelijke titel ‘Middelgrote gemeente met schoonste winkelgebieden’ in de verkiezing ‘Schoonste winkelgebied 2019’. We scoren goed op het decoratieve groen en de bestrating. De bezoekers ervaren een veilig gevoel en vinden de winkeliers erg betrokken. Het onderzoek toont ook aan dat er weinig onkruid aanwezig is en dat de afvalbakken makkelijk te vinden zijn. Onze totaalscore is 7,59.

 • Alleen bladeren in de bladkorf

  (05-11-2019)
  Afbeelding bladkorf

  De bladeren vallen van de bomen en de bladkorven worden al goed gevuld! De bladkorven zijn een extra service voor straten en buurten waar veel grote bomen van de gemeente staan. Let op: ze zijn alleen voor bladafval, niet voor snoeiafval, zoals te zien op de foto! Bedankt voor uw medewerking!

  We legen de korf elke week. Is hij eerder vol of zijn er problemen dan kunt u een melding doen of dit aan ons doorgeven via telefoonnummer 14 05 14. Verder kunt u tuinafval gratis inleveren op de milieuterreinen in Balk, Joure en Lemmer.

 • Enthousiaste sollicitatieraad gaat meedenken over ‘hun’ personeel

  (04-11-2019)
  foto van de leden van de sollicitatieraad op de trap in het gemeentehuis in Joure

  De sollicitatieraad van onze gemeente is gestart: een groep van 8 betrokken inwoners die gaat meedenken over onze arbeidsmarktcommunicatie en welke waarden belangrijk zijn bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. Bijna 70 inwoners hadden zich aangemeld. Hieruit hebben we 8 inwoners kunnen selecteren waarbij rekening is gehouden met spreiding over onze gemeente, leeftijd en geslacht. Donderdagmiddag was de eerste bijeenkomst en onderlinge kennismaking. Een enthousiaste, betrokken groep inwoners die zin heeft om aan de slag te gaan.

 • Petear, Debat en Beslút: 13 november 2019

  (04-11-2019)
  Afbeelding stoelen raadzaal

  De gemeenteraad vergadert vanaf 1 januari 2019 anders. De structuur is veranderd en de raad gaat meer in gesprek met inwoners. Meer over deze nieuwe vergaderstructuur leest u op de website van de gemeenteraad.

 • Servicepunt in Balk van 18 november tot 14 december gesloten

  (03-11-2019)
  Servicepunt Balk

  Woont u in Balk of omgeving? Dan heeft u waarschijnlijk al gemerkt dat het voormalige gemeentehuis in Balk aan de Dubbelstraat ingrijpend wordt verbouwd. Zo’n grote verbouwing brengt altijd overlast met zich mee. Dit geldt ook voor het servicepunt van De Fryske Marren dat in het gebouw is gehuisvest. De komende tijd wordt de hal aangepakt. Dat geeft niet alleen veel (geluids)overlast, ook uw veiligheid en dat van onze medewerkers is dan in het geding. Daarom is het servicepunt in de periode van 18 november tot 14 december gesloten.

 • Illegale ligplaats boot in Goingarijp

  (01-11-2019)
  afbeelding bootje Goingarijp

  Al geruime tijd ligt er een boot aan de Lykfeart in Goingarijp, met de naam ‘De jonge Orancia’. De eigenaar van dit vaartuig is niet bekend en de ligplaats is illegaal ingenomen. Omdat van dit vaartuig de rechthebbenden / eigenaar niet bekend is, dient deze publicatie als algemene mogelijkheid voor de rechthebbenden / eigenaar om verwijdering te voorkomen.

 • Onderhoud slagbomen pont Langweer

  (30-10-2019)
  Afbeelding pont langweer

  De slagbomen bij de opritten van de pont Langweer zijn tijdelijk weggehaald omdat de slagbomen aan het einde van hun technische leven waren. Hier komt een nieuw systeem met nieuwe slagbomen te staan. Zoals het nu lijkt worden de nieuwe slagbomen in week 48 en 49 geplaatst en zal de installatie in week 50 weer in bedrijf worden gesteld. In de tussentijd wordt er gebruik gemaakt van een hekwerk met knipperlichten bij de opritten naar de pont. Wij vragen u hier rekening mee te houden en de pont voorzichtig te naderen.

 • Nieuw jeugdketenbeleid ontwikkel je samen

  (29-10-2019)
  Afbeelding jeugdkeet

  Gemeente De Fryske Marren is van plan om de jeugdketen, onder voorwaarden, te gedogen. Om dit mogelijk te maken is er nieuw jeugdketenbeleid nodig. Dit beleid wil de gemeente graag samen met de jongeren en bezoekers van keten ontwikkelen. Maar niet alleen de jeugd heeft een belangrijke stem. De gemeente wil ook graag andere belanghebbenden, zoals grondeigenaren, ouders en omwonenden, bij de beleidsontwikkeling betrekken.

 • Wa wint de Kultuerpriis De Fryske Marren 2019?

  (25-10-2019)

  Yn ús doarpen binne ek dit jier wer in protte produksjes west dy ’t it fertsjinje yn it sinsje set te wurden. De karkommisje fan de Kultuerpriis De Fryske Marren ropt ynwenners en pleatslike belangen op om foardrachten foar de priis te dwaan: is der yn jo doarp in moai iepenloftspul útfierd? Hat jimme toanielferiening in treflik stik op ‘e planken set? Hat in doarpsgenoat in nijsgjirrich boek yn de Fryske taal publisearre? Is jim jongerein aktyf mei  muzyk en dogge se dat yn it Frysk? Dan kin dy feriening of dy doarpsgenoat yn oanmerking komme foar de priis!

 • Werkprogramma college 2019-2022

  (24-10-2019)
  Afbeelding college van B&W De Fryske Marren

  Eind mei ging de nieuwe coalitie van CDA, VVD, PvdA en GroenLinks van start. Dit leidde tot een  vernieuwd college, dat meteen de handen uit de mouwen kon steken. Naast alle zaken die meteen aandacht vragen, wil De Fryske Marren veel oppakken die belangrijk zijn voor de toekomst van onze gemeente. De coalitie sprak deze ambitie uit in haar coalitieakkoord ‘de takomst temjitte’. Het college maakt deze ambitie concreet in een eigen werkprogramma voor de periode 2019-2022.

 • Verbeteren toegankelijkheid tussenpaden begraafplaats Bantega

  (21-10-2019)

  In het voorjaar van 2020 voeren we werkzaamheden uit op het nieuwere gedeelte van de begraafplaats in Bantega. Hiermee willen we de toegankelijkheid en veiligheid van de drie tussenpaden verbeteren (zie geel gearceerde paden op de afbeelding). De werkzaamheden duren een week waarbij de graven beperkt toegankelijk zijn.

 • Bladkorven in de buurt

  (14-10-2019)
  Afbeelding legen van een bladkorf

  De herfst zorgt voor veel afgevallen blad, ook van gemeentebomen. Op verschillende plaatsen in De Fryske Marren komen daarom bladkorven te staan. Hier kunt u de afgevallen bladeren die in privétuinen terechtkomen in kwijt. De bladkorven zijn een extra service voor straten en buurten waar veel grote bomen van de gemeente staan.

 • Wilt u in 2020 een evenement organiseren?

  (14-10-2019)
  Foto van een evenement op het strand in De Fryske Marren

  Meld uw evenement voor 2020 op tijd bij ons aan. Zonder aanmelding komt uw evenement niet in aanmerking voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Aanmelden van evenement voor 2020 kan tussen 15 oktober en 15 november en doet u via www.defryskemarren.nl/evenementenkalender.

 • Stabiliteit en investeringen in de toekomst

  (10-10-2019)
  Afbeelding van het voorblad van de programmabegroting 2020

  Het college presenteert een structureel sluitend meerjarenperspectief en zet in op het investeren in herinrichtingsprojecten, het op peil houden van zorg en voorzieningen, duurzaamheid, programma invoering Omgevingswet, onderwijshuisvesting, klimaatadaptatie en digitalisering. Deze eerste programmabegroting van het nieuwe college is een uitwerking van de kadernota 2019 en waar mogelijk van het nieuwe coalitie akkoord “De takomst temjitte”. In de programmabegroting krijgen de plannen uit de kadernota van juli handen en voeten en zijn ze financieel vertaald naar concrete investeringen.

 • Straatweg Zuid in Lemmer wordt aangepakt

  (27-06-2019)
  Afbeelding straatweg zuid

  Vanaf de provinciale weg N359 is de Straatweg de belangrijkste toegangsweg naar het centrum van Lemmer. Het is dus belangrijk dat de weg veilig is en een fraai aanblik geeft voor bewoners en bezoekers. Daarom gaan we deze weg herinrichten. Het streven is de herinrichting in het eerste deel van 2020 uit te voeren.

Archief