Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Koninklijke onderscheiding voor brandweervrijwilligers

  (18-01-2020)

  Vrijdag 17 januari 2020 ontvingen 14 brandweervrijwilligers een Koninklijke onderscheiding. Allen werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Fred Veenstra speldde hen de versierselen op tijdens de brandweeravond op de brandweerkazerne in Joure.

 • Voorlopig ontwerp herinrichting Haulsterweg ter inzage

  (17-01-2020)
  Haulsterweg Haskerhorne

  De Haulsterweg in Haskerhorne wordt opgeknapt. Vlak voor de zomer van 2019 hebben we inwoners uit Haskerhorne gevraagd naar hun inbreng voor de herinrichting. Deze inbreng hebben we verwerkt tot een voorlopig ontwerp die op maandag 27 januari bekeken kan worden tijdens een inloopbijeenkomst, tussen 17.00 en 19.30 uur, in Dorpshuis ’t Trefpunt in Haskerhorne.

 • Schade jaarwisseling 2019-2020

  (17-01-2020)
  Afbeelding vuurwerkschade

  Na elke jaarwisseling is er in de gemeente schade door vuurwerk. Dit jaar is er voor ruim € 15.000,- aan schade geconstateerd: dit is minder dan vorig jaar. Het gaat vooral om schade aan verkeersborden, containers en prullenbakken. Een meer gedetailleerd overzicht staat in de bijlage die u kunt downloaden, onderaan deze tekst.

 • Vervolg herstelwerkzaamheden in Doniahal

  (10-01-2020)
  Afbeelding van herstelwerkzaamheden rook- en roetschade in Doniahal in Sint Nicolaasga

  Momenteel wordt nog volop gewerkt aan het herstel van de Doniahal als gevolg van de brandschade die op 29 november is ontstaan. Meteen na de brand zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd om vervolgschade zoveel mogelijk te beperken. Naast het drogen van de houten vloer lopen er nog verschillende onderzoeken, zoals roetonderzoek en onderzoek naar de oorzaak van de brand. In dit bericht informeren we u over de laatste stand van zaken van de werkzaamheden en de planning daarvan.

 • Nijjiersrede boargemaster Fred Veenstra - 7 jannewaris 2020

  (07-01-2020)

  2019 is foarby, wy litte it gean. De oantinkens bliuwe. Wy ferwachtsje wat yn 2020 komme sil. It nije jier jout romte om fier te gean, nije wegen te ûntdekken. It nije jier is al in wike âld. Mar ek fan dit plak ôf wol ik jimme en alle 51.574 Fryske Marders in goed en sûn 2020 winskje út namme fan it gemeentebestjoer. En no al meld ik dat ús neijiersgearsit yn 2021 yn De Hege Fonnen yn Lemmer plakfine sil.

 • College De Fryske Marren ‘past’ voor alcohol

  (07-01-2020)
  College alcoholvrij

  Gemeente De Fryske Marren doet mee aan IkPas. Het voltallige college van burgemeester en wethouders zet hun alcoholgebruik op pauze en drinkt de hele maand januari geen alcohol. De collegeleden willen hiermee graag het goede voorbeeld geven en dagen alle inwoners uit om met hen mee te doen. 

 • Fryske Kultuerpriis De Fryske Marren 2019 foar nijjiersrevu De Jouwer

  (07-01-2020)
  Afbeelding overhandiging fryske kultuerpriis

  Wethâlder Luciënne Boelsma rikke op de nijjiersgearkomst fan de gemeente de Fryske Kultuerpriis út oan it bestjoer fan nijjiersrevu De Jouwer. Bestjoersleden Durk Brouwer en Vivian Holtrop-Brattinga namen de priis fan € 750 yn ûntfangst.

 • Onderhoud bomen begraafplaats Bantega

  (02-01-2020)
   Afbeelding te kappen bomen begraafplaats Bantega

  In januari starten we met het rooien van 41 bomen op de begraafplaats van Bantega. De bomen die nu op de begraafplaats staan zijn in zeer slechte staat, er vallen geregeld dode takken uit. Om veiligheidsredenen gaan we deze bomen vervangen.

 • Vaker naar het milieuterrein in 2020

  (23-12-2019)

  Hoort iets niet thuis in de grijze container? Breng het dan gratis naar onze milieuterreinen. Vanaf 2020 kunt u huishoudelijke spullen en grof huisafval voortaan kosteloos brengen op het milieuterrein van Lemmer, Balk of Joure. Met deze nieuwe regeling willen we ervoor zorgen dat afval (nog vaker) op de juiste manier wordt gescheiden. Steeds meer afval dient namelijk als grondstof voor nieuwe producten. Het inleveren van (grof) huishoudelijk afval was eerder tegen een betaald tarief.

 • Belangrijke stap gezet voor een Brûsplak in Joure

  (19-12-2019)

  Initiatiefnemers van It Lokaal en medewerkers van de gemeente De Fryske Marren hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt aan de huisvesting van sociale en culturele verenigingen in Joure. Doel was om samen te komen tot een duidelijke opdracht. Deze opdracht is verwoord in het Kerndocument Brûsplak Joure. Het vormt de basis voor de verdere uitwerking van het initiatief om te komen tot een culturele en sociale ontmoetingsplek in Joure en geeft de kaders en uitgangspunten voor de huisvesting weer. Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het Kerndocument Brûsplak Joure en ingestemd met de voortzetting voor de volgende fase van het initiatief van It Lokaal.

 • Viering 75 jaar vrijheid in 2020

  (29-11-2019)
  Logo 75 jaar vrijheid

  In 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. 75 jaar vrijheid: belangrijk om bij stil te staan en te vieren. Zowel landelijk als lokaal vinden er in 2020 verschillende activiteiten plaats, dit begint al in januari met het kunstwerk ‘Levenslicht’ dat ruim een week in Lemmer komt te staan. In onze gemeente haken we in op een aantal landelijke activiteiten, maar ook lokaal is er ruimte voor initiatieven van dorpen, wijken, scholen en herdenkingscomités rondom 75 jaar vrijheid. Onze gemeenteraad heeft hier geld voor beschikbaar gesteld.

Archief