Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Fiets- en voetgangerspont Woudfennen uit de vaart

  (23-10-2018)
  Afbeelding fietspot Woudfennen

  Het pontje over de Skarster Rien bij Boornzwaag is uit de vaart. Dit in verband met een reparatie van een defect aan de voortstuwing. De pont zou eerder nog varen op de zaterdagen en zondagen van de herfstvakantie (20 tot en met 28 oktober). Dit is nu niet meer het geval. Vanaf volgend jaar vaart de pont weer volgens de vaste vaartijden.

 • Tijdelijke rijbaanbelijning Straatweg Lemmer - Follega verlengd

  (23-10-2018)
  Afbeelding Straatweg Lemmer

  De rijbaanbelijning op de Straatweg van Lemmer naar Follega is deze week opnieuw geverfd. Dit omdat de proefperiode nog loopt maar de lijnen niet meer goed zichtbaar waren. De Straatweg is een 60 km/h weg. Volgens de landelijke richtlijnen hoort hier een kantbelijning bij, zonder fietssuggestiestrook. Zowel fietsers als auto’s maken hierbij gebruik van dezelfde rijbaan en houden rekening met elkaar.

 • Persoonlijke hulp voor bewoners recreatiewoningen

  (22-10-2018)

  Het is niet toegestaan om in een recreatiewoning te wonen. Ook niet als de bewoning tijdelijk van aard is. Daarom hebben de bewoners van zo’n recreatiewoning vorig jaar allemaal een brief van ons ontvangen. Daarin werd hun verzocht om binnen drie maanden een andere woonruimte te zoeken.

 • Werkzaamheden begraafplaats Bantega

  (22-10-2018)
  Luchtfoto begraafplaats Bantega

  Op de begraafplaats in Bantega hebben we te maken met verzakking van de grond en met scheefstaande grafbedekkingen die om (dreigen te) vallen. De verzakking van de grond heeft te maken met de uitdrogende werking van de onderliggende veengrond. Veengrond is een grondsoort die veel voorkomt in deze regio. Als gemeente willen wij hier graag iets aan doen.

 • Gesprek COA met gemeente over mogelijke heropening azc Balk

  (22-10-2018)
  Afbeelding azc Balk

  Het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, heeft De Fryske Marren benaderd om te kijken naar de mogelijkheden van een heropening van het azc in Balk. Het COA sloot het azc per 1 oktober. Aanleiding voor dit verzoek is het stijgende aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt.

 • Wijziging planning onderhoud fietsbrug Skipsleat - Wyldehoarne

  (19-10-2018)
  Foto van de fietsbrug Skipsleat - Wyldehoarne in Joure

  Het onderhoud aan de loop-fietsbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure, kan dit najaar nog niet worden gestart. De kosten voor het onderhoud blijken een stuk hoger te liggen dan het budget dat hiervoor beschikbaar is. Bij de aanbesteding van de brug, die voor de zomer is uitgezet, blijkt dat de opdracht helaas niet binnen het bestaande budget kan worden uitgevoerd.

 • Expositie Reinder Homan in gemeentehuis Joure

  (15-10-2018)
  Afbeelding Ochtendnevel Reinder Homan

  Van maandag 15 oktober 2018 tot en met 10 februari 2019 zijn een aantal etsen van Reinder Homan te zien in het gemeentehuis in Joure. De aanleiding van de tentoonstelling is de realisatie van de ets ‘Ochtendnevel’. Deze ets maakte Reinder Homan speciaal als geschenk voor gewaardeerde relaties van gemeente De Fryske Marren. Naast de etsen van Homan zijn ook werken te zien van kunstschilder Jan Jansma.

 • Wilt u in 2019 een evenement organiseren?

  (15-10-2018)
  Foto van een evenement op het strand in De Fryske Marren

  Meld uw evenement voor 2019 op tijd bij ons aan. Zonder aanmelding komt uw evenement niet in aanmerking voor het aanvragen van een evenementenvergunning.

  Aanmelden evenement 2019

  Aanmelden van evenement voor 2019 kan tussen 15 oktober en 15 november en doet u via www.defryskemarren.nl/evenement. Het is niet meer mogelijk om aan te melden via het Excel bestand! Heeft u voor 15 januari 2019 geen bericht ontvangen? Dan kan uw evenement onder voorwaarden doorgaan.

 • Skelet gevonden bij werkzaamheden centrum Balk

  (12-10-2018)
  Foto van het skelet

  Bij de werkzaamheden in het centrum van Balk is gister een vrijwel intact skelet gevonden. Hoewel de vondst luguber kan overkomen, was het geen verrassing. In het werkgebied ligt een begraafplaats uit de middeleeuwen. Het werk wordt daarom ook begeleid door een archeoloog.

 • Nieuwe subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen

  (11-10-2018)
  Foto van een voetbal in het gras

  Met ingang van 1 januari 2019 zijn er nieuwe subsidiemogelijkheden voor sportaccommodaties en sportmaterialen. De Rijksoverheid stelt in 2019 in totaal 87 miljoen euro beschikbaar voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Daarnaast kan het Rijk een aanvullende subsidie verstrekken voor activiteiten op gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid.

 • Luciënne Boelsma (CDA) kandidaat wethouder en opvolger van Janny Schouwerwou

  (09-10-2018)
  Afbeelding L.Boelsma Hoekstra

  Het CDA De Fryske Marren presenteert de huidig fractievoorzitter Luciënne Boelsma als kandidaat-wethouder. Dit heeft het bestuur, samen met de fractie, besloten. Het CDA heeft binnenkort een nieuwe kandidaat-wethouder nodig, omdat de huidige wethouder Janny Schouwerwou vanwege haar gezondheid heeft besloten om haar functie neer te leggen.

 • Carbidschieten? Vraag nu toestemming voor de locatie aan!

  (01-10-2018)
  Foto van carbid schieten

  Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op oudejaarsdag. Wilt u carbidschieten op 31 december? Dan kunt u vanaf 1 oktober toestemming voor het gebruik van een locatie aanvragen.

 • De raad vergadert op dinsdag 25 september 2018

  (17-09-2018)

  De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25 september 2018. In verband met de Jouster Merke deze keer op dinsdag in plaats van woensdag. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur.

 • Weekmarkt Balk weer tijdelijk naar Treemterplein

  (11-09-2018)
  Afbeelding weekmarkt

  In verband met de herinrichting van centrum Balk, verplaatsen we de weekmarkt weer tijdelijk van het Haskeplein naar het Treemterplein. Het gaat om de periode vanaf vrijdag 14 september. Met de verplaatsing van de weekmarkt hebben we een oplossing gezocht, zodat de weekmarkt in Balk tijdens de herinrichtingsperiode toch door kan gaan. We verwachten dat de herinrichting half december gereed is. Rond die periode informeren we u weer over het terugverhuizen van de markt naar het Haskeplein.

 • Frij-Stiper: het vrijwilligersproject van LF2018. Helpt u ook mee?

  (05-06-2018)
  Log Frij-stiper

  Wilt u vrijwilligerswerk doen voor Culturele Hoofdstad? Geef u op en word ook FRIJ-STIPER. Leeuwarden-Fryslân bestaat uit een programma met veel voorstellingen en evenementen. Dit programma wordt een groot succes. Maar…dat lukt alleen wanneer er voldoende vrijwilligers meedoen. Vrijwilligers in alle soorten en maten. En voor veel verschillende werkzaamheden. Van wegwijzer tot techneut en van bewaker tot timmerman.

Archief