Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Start baggerproject buitenhavens Lemmer en vaargeul IJsselmeer

  (20-04-2017)
  foto start baggeren Lemmer

  Deze week is gestart met het baggeren van de buitenhavens in Lemmer en de vaargeul naar het IJsselmeer. Wethouder Johannes van der Pal schepte de eerste hap bagger uit de Industriehaven in Lemmer, samen met directeur Ewald Scholten van Beens Dredging, het bedrijf dat dit project voor de gemeente uitvoert. Baggeronderhoud is nodig voor voldoende diepgang in de havens en de vaargeul naar het IJsselmeer. In totaal gaat het om zo'n 150.000 m3 bagger; het project wordt in twee fases uitgevoerd.

 • Vliegtuigonderdelen geborgen Vickers Wellington zijn verdeeld onder verschillende musea

  (20-04-2017)
  Foto vliegtuigonderdeel Wellington

  Op dinsdag 25 april ontvangen verschillende musea in Nederland onderdelen van de Vickers Wellingon, die afgelopen zomer geborgen is uit het IJsselmeer. De musea zijn afkomstig uit Oudemirdum, Lemmer, Urk, Egmond, Terschelling, Breda, Schokland en Dronten.  Ook gaan er onderdelen naar een museum in Engeland en in Polen. Gemeente De Fryske Marren is verheugd dat er zo veel musea interesse hebben getoond in de overblijfselen. Hierdoor blijven ze niet alleen bewaard, maar ook zichtbaar voor een groot publiek.

 • Mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering aan!

  (19-04-2017)

  Mantelzorgers zijn onmisbaar. Gemeente De Fryske Marren waardeert en respecteert de inzet van alle mantelzorgers zeer en biedt ook dit jaar weer de mantelzorgwaardering aan. Gemeente De Fryske Marren kiest ervoor om mantelzorgers te waarderen met een geldbedrag van € 150,-. De mantelzorgwaardering vraagt u als mantelzorger en als zorgvrager gezamenlijk aan.

 • College komt met nieuw plan voor Eintsje fan 'e daam in Lemmer

  (18-04-2017)
  Foto van de dam

  Het college heeft op basis van het Masterplan Lemmer een voorstel gedaan aan de gemeenteraad voor het plaatsen van een nieuw baken op het puntje van de Westhavendam in Lemmer. De afgelopen anderhalve week is duidelijk geworden dat er onvoldoende draagvlak is om het huidige bouwwerk te vervangen door een nieuw baken.

 • Werkzaamheden op de gemeentelijke begraafplaatsen

  (14-04-2017)

  Onze gemeente heeft 14 gemeentelijke begraafplaatsen. Omdat we werken aan het digitaliseren van de begraafplaatsadministratie, gaan we foto's maken van alle graven. Daarnaast zijn we bezig het onkruidvrij maken van de half-verharde paden. In dit bericht leest u meer over deze werkzaamheden.

 • Start zelfbeheer groenperken in Lemmer met 9 buurten

  (14-04-2017)
  Foto bij buurthuis

  In Lemmer gaan 9 buurten aan de slag met het zelfbeheren van de groenperken in hun buurt of straat. Donderdagavond is de overeenkomst ondertekend door gemeente en buurten en zijn door wethouder Johannes van der Pal de hesjes, pionnen en handschoenen uitgereikt. Van der Pal sprak zijn waardering uit voor de inzet en het enthousiasme van de bewoners. De beplanting is in overleg met de bewoners gekozen en geplant door de wijkbeheerders van de gemeente. Nu kan het onderhoud beginnen.

 • Mooie herdenking met de schooljeugd in Balk

  (14-04-2017)
  herdenking Balk

  Tijd om te herdenken. De voorbereidingen voor de 4 mei-herdenkingen zijn in volle gang. Een aantal herdenkingen met scholieren zijn al in april, zoals bij het monument in Nijemirdum en bij de plaquette aan het raadhuis in Balk. Ruim 60 leerlingen van de drie basisscholen in Balk, kwamen donderdag 13 april bij elkaar. Ze lazen zelfgeschreven gedichten voor, hielden een minuut stilte en stonden stil bij de betekenis van het woord vrijheid. Wethouder Frans Veltman legde in zijn toespraak het verband tussen de verhalen van nu en toen.

 • Stand van zaken vliegroutes Lelystad Airport

  (13-04-2017)
  Luchtfoto van Lelystad Airport

  De afgelopen weken wordt er veel gesproken over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport. Met name de vliegroutes zorgt voor veel vragen. Waar liggen die routes? Hoe hoog wordt er gevlogen? Hoeveel overlast geeft dat? Vragen waarop ook wij niet alle antwoorden hebben. We gaan daarom graag in gesprek met Lelystad Airport om hen die vragen voor te leggen.                              

  Wat weten we al wel?

 • Openingstijden rondom de feestdagen

  (12-04-2017)
  Balie

  Wilt u de komende tijd contact met onze gemeente, houdt u dan alvast rekening met de volgende afwijkingen in de reguliere openingstijden.

 • Wij ondersteunen Leeuwarden-Fryslân 2018!

  (11-04-2017)
  Afbeelding Meedoen? Jawis! met logo culturele hoofdstad

  Het jaar 2018 staat in het teken van culturele hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. Niet alleen Leeuwarden, maar de cultuur van onze hele provincie staat volgend jaar internationaal in de schijnwerpers.

 • Liggelden openbaar vaarwater Lemmer

  (03-04-2017)

  Ook dit jaar kunt u met uw boot weer een ligplaats innemen in het openbaar vaarwater van onze gemeente. U betaalt hiervoor het tarief voor het zomer- winterseizoen of voor het hele jaar.