Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren ondertekend: samen aan de slag met de ambities!

  (23-09-2020)
  ter illustratie

  Vrijdag 18 september 2020 ondertekende wethouder Jos Boerland, samen met betrokken verenigingen en organisaties ‘het Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren’. Wethouder Jos Boerland: “We weten allemaal dat sporten en bewegen goed is voor je gezondheid. Maar gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Sporten en bewegen draagt ook bij aan je zelfvertrouwen en je sociale contacten. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat alle inwoners in onze gemeente, van jong tot oud, een leven lang plezier kunnen beleven aan sport en bewegen.”

 • Phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes)

  (22-09-2020)
  Oudere man achter laptop

  In een bericht, bijvoorbeeld een e-mail of sms, wordt gevraagd om te klikken op een link of om in te loggen. Die link kan bijvoorbeeld leiden naar een valse website van een bank, waarin u gevraagd wordt om uw gegevens in te vullen. Op deze manier proberen internetcriminelen toegang te krijgen tot uw computer of uw persoonlijke gegevens. Deze manier om gegevens te achterhalen heet phishing (letterlijk: ‘hengelen’). Met die gegevens kunnen internetcriminelen u vervolgens veel geld afhandig maken.

 • Informatieavond dementievriendelijke gemeente

  (22-09-2020)
  Vrouw in rolstoel - Foto van Steven HWG op Unsplash

  Op dinsdag 27 oktober organiseert gemeente De Fryske Marren, in samenwerking met Zorggroep Hof en Hiem, Zorggroep Sint Maarten, Zorgorganisatie Patyna en Sociaal Werk De Kear, een informatieavond over dementie in Joure. Het aantal mensen met dementie neemt ook in onze gemeente de komende jaren toe. Dit betekent dat er meer mantelzorgers komen en dat inwoners en organisaties in de dagelijkse praktijk steeds meer te maken krijgen met dementie. Tijdens de informatieavond wordt daar aandacht voor gevraagd. 

 • Teernstrabrug in Balk draait weer

  (22-09-2020)
  Afbeelding van de Teernstrabrug in Balk

  De Teernstrabrug is vorige week door een aanrijding met een trekker en oplegger zo erg beschadigd geraakt dat deze niet meer kon draaien. Er is een noodreparatie gedaan en de brug kan nu weer veilig worden bediend. De definitieve reparatie wordt uitgevoerd na 1 oktober, als de brug niet meer open is.

 • Landelijke week van de Toegankelijkheid: Digitale Toegankelijkheid

  (21-09-2020)
  Afbeelding van een persoon achter een laptop

  Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor alle overheidsinstanties. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. Wij, gemeente De Fryske Marren, doen mee om de digitale dienstverlening voor onze inwoners nog beter te maken. Op deze manier kan écht iedereen meedoen.

 • Denk mee over afvalinzameling!

  (18-09-2020)
  vuiliswagen

  Afvalinzameling en afvalscheiding: onderwerpen waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. Samen met u willen we de hoeveelheid afval in onze gemeente naar beneden brengen. We doen al veel goed, maar het kan beter! We zien dat er nog te veel grondstoffen terecht komen in de grijze restcontainer, terwijl die ook hergebruikt kunnen worden. We kunnen meer ruimte overhouden in de grijze container en daarmee geld en het milieu sparen. Daarover gaan we graag met u in gesprek op 22 of  30 september en op 1 oktober.

 • Kermis Joure gaat met oog op veiligheid niet door

  (18-09-2020)
  ter illustratie

  Vandaag is besloten om de jaarlijkse kermis rondom de Jouster Merke uit oogpunt van veiligheid niet door te laten gaan. Afgelopen weken is steeds nauw contact geweest tussen gemeente en kermisexploitant de heer Meijer over de opzet, voorwaarden, veiligheidsrichtlijnen en mogelijke oplossingen. Alles met elkaar zijn college en de heer Meijer vanochtend samen tot de conclusie gekomen dat de kermis in de huidige situatie niet op verantwoorde wijze gehouden kan worden.

 • Wilt u meedenken over het nieuwe cultuurbeleid van De Fryske Marren?

  (17-09-2020)

  Van amateurkunst tot UNESCO-werelderfgoed. In De Fryske Marren is op cultureel gebied van alles te beleven. Momenteel werken we aan het nieuwe cultuurplan van de gemeente. Daarbij kunnen we de hulp van inwoners goed gebruiken.

 • Hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp)

  (15-09-2020)
  Man met telefoon

  Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich voor als een bekende via bijvoorbeeld WhatsApp. Bijvoorbeeld als uw (klein)zoon of (klein)dochter, maar regelmatig ook als vriend of vriendin. Er wordt gevraagd om hem of haar snel te helpen door geld over te maken of te klikken op een betaalverzoek.

 • Let op: Maak geen afspraak via de website afspraakloket.nl

  (15-09-2020)

  Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat bij meerdere gemeenten in Nederland klachten binnenkomen van inwoners die zijn opgelicht door de website afspraakloket.nl. Onze gemeente werkt niet samen met deze website en wij adviseren u om hier geen gebruik van te maken.(inmiddels werkt de link niet meer) De website vraagt om persoonlijke informatie en € 19,95 voor het maken van een afspraak bij een gemeente. De afspraak die gemaakt is wordt vervolgens niet doorgegeven aan de desbetreffende gemeente. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente (14 05 14) Kijk hier voor de actuele openingstijden. Een afspraken maken is altijd gratis. Heeft u te maken met fraude? Meld het dan bij fraudehelpdesk.

 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Piet Zantman

  (14-09-2020)
  illustratie lintje

  Op zondag 13 september kreeg de heer Piet Zantman - geboren op 29 januari 1959 -  uit Lemmer een Koninklijke onderscheiding. De heer Zantman wordt daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Veenstra overhandigde hem het bijbehorende versiersel tijdens de bijeenkomst ter ere van het 12,5 jarig bestaan van de Stichting Oud Lemmer.

 • Riensluisbrug in voorjaar 2021 opgeknapt

  (03-09-2020)
  De Riensluisbrug in 2018

  De Riensluisbrug in Lemmer is in een zo slechte staat dat deze niet veilig geopend kan worden. Er is een grondige reconstructie van de brug nodig. De brug ligt echter in de hoogwaterkering van het Wetterskip Fryslân en kan daarom pas na het stormseizoen worden gerenoveerd. Daarnaast is er nog een begrotingstekort ontstaan voor de aanbesteedde reconstructie. Het college stelt daarom aan de raad voor om het extra benodigde budget op korte termijn beschikbaar te stellen.

 • Hoofdpaden begraafplaats Westermeer Joure krijgen nieuwe bovenlaag

  (28-08-2020)
  Luchtfoto van begraafplaats Westermeer in Joure

  Half oktober starten we met het vernieuwen van de brede omliggende hoofdpaden op de begraafplaats Westermeer in Joure. Dit doen we om de toegankelijkheid voor de bezoekers te verbeteren en ongemakken te voorkomen. In de periode dat we aan de paden werken, is de begraafplaats gewoon open. De werkzaamheden duren ongeveer een week. We doen ons uiterste best om eventuele hinder voor bezoekers te beperken, maar kunnen dit niet volledig voorkomen.

 • Hoofdpaden begraafplaats Lemmer krijgen nieuwe bovenlaag

  (27-08-2020)
  Luchtfoto van nieuwe begraafplaats Lemmer met daarop ingekleurd de paden die een nieuwe bovenlaag krijgen

  Eind augustus starten we met het vernieuwen van de hoofdpaden op de begraafplaats in Lemmer. Dit doen we om de toegankelijkheid voor de bezoekers te verbeteren en ongemakken te voorkomen. In de periode dat we aan de paden werken, is de begraafplaats gewoon open. De werkzaamheden duren ongeveer een week.

 • Vraag nu de jaarlijkse subsidie voor 2021 aan

  (01-07-2020)
  elding 50 eurobiljetten

  Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om de jaarlijkse subsidie voor 2020 aan te vragen. Deze jaarlijkse subsidie wordt verstrekt voor een kalenderjaar, voor activiteiten die een heel jaar plaatsvinden.

 • Nieuwe noodverordening COVID-19 1 juli 2020

  (01-07-2020)

  Woensdag 1 juli is de nieuwe ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân’ ingegaan, geldend voor alle Friese gemeenten. Deze vervangt de noodverordening van 15 juni. De tekst van de regelgeving vindt u op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Archief