Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Petear, Debat en Beslút: 29 mei 2019

  (20-05-2019)
  Afbeelding stoelen raadzaal

  De gemeenteraad vergadert vanaf 1 januari 2019 anders. De structuur is veranderd en de raad gaat meer in gesprek met inwoners. Meer over deze nieuwe vergaderstructuur leest u op de website van de gemeenteraad.

 • Azc Balk mag weer open

  (16-05-2019)
  azc Balk

  Het azc in Balk mag vanaf vandaag weer open. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de bouw en het gebruik van het azc in Balk te gedogen tot het moment dat de omgevingsvergunning voor het tijdelijke azc verleend en van kracht is. De eerste bewoners worden begin volgende week verwacht.  

 • Vermoeden van hennepteelt? Doe een melding!

  (16-05-2019)

  Hennepkwekerijen zijn namelijk levensgevaarlijk voor omwonenden. Naast stank en lekkage, kan het leiden tot brand en ernstige gezondheidsklachten. Door hennepteelt te herkennen en (anoniem) te melden, kunt u veel ellende in uw buurt voorkomen.

 • Inventarisatie monumentale graven in De Fryske Marren

  (15-05-2019)
  Gemeentelijke graven

  In De Fryske Marren zijn vijftien openbare begraafplaatsen. De graven op deze begraafplaatsen worden uitgegeven en beheerd door de gemeente. Hiermee kunnen we nabestaanden een grote variatie bieden aan mogelijkheden. Er is namelijk veel verschil tussen de begraafplaatsen, bijvoorbeeld qua ontwerp en ligging. Niet alleen de begraafplaatsen verschillen van elkaar, maar ook de grafmonumenten die vindbaar zijn op de begraafplaatsen hebben hun eigen (bijzondere) kenmerken / eigenschappen.

 • Onderzoek zorg en welzijn 2019

  (14-05-2019)

  Gemeente De Fryske Marren wil graag de ervaringen van haar inwoners op het gebied van zorg en welzijn monitoren. In samenwerking met onderzoeksbureau Enneüs heeft de gemeente hiervoor een vragenlijst opgesteld en deze verspreid onder 2.500 inwoners van de gemeente. 631 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is een representatieve groep voor al onze inwoners. Het onderzoek zal de komende jaren ieder jaar worden uitgevoerd.

 • Gemeente start verkenning naar 'Grut Haske' in Balk

  (09-05-2019)
  Foto van 't Haske in 2018

  Een nieuwe en duurzame ontmoetingsplek voor Balk in ‘t Haske en een opgeknapte en grotere sporthal voor het dorp. Dat is wat het college de komende tijd samen met de inwoners van Balk nader wil onderzoeken. Het is het voorlopige resultaat van studie naar de maatschappelijke voorzieningen in Balk. Het college vraagt de gemeenteraad in de Kadernota 2019 alvast rekening te houden met een investering.

 • Nieuwe coalitie presenteert akkoord ‘de takomst temjitte’

  (09-05-2019)
  Afbeelding voorkant coalitieakkoord

  Donderdag 9 mei heeft de nieuwe coalitie van De Fryske marren het coalitieakkoord voor 2019-2022 gepresenteerd. Fractievoorzitters Jan van Zanden, Olaf Storms, Wietze de Haan en Anne Merkuur presenteerden het stuk samen met formateur Aucke van der Werff. Ook werd het nieuwe college voorgesteld, dat met Roel de Jong (PvdA) en Irona Groeneveld (GroenLinks) nu weer volledig is. De nieuwe wethouders worden geïnstalleerd in de raadsvergadering van woensdag 15 mei.
  U vindt het nieuwe coalitieakkoord hieronder als bijlage. De portefeuilleverdeling volgt snel.

 • Balans in de begroting geeft ruimte

  (08-05-2019)
  Foto ruimte, natuur

  Woensdagavond 8 mei zijn de jaarcijfers 2018 en de kadernota 2019 aan de gemeenteraad gepresenteerd. We sluiten 2018 af met een positief saldo van € 1.394.000. “Door in 2019 een pas op de plaats te maken en minder uit te geven aan nieuw beleid, zorgen we ervoor dat de begroting in balans blijft”, zegt wethouder Jos Boerland. “Zo houden we onze dienstverlening aan inwoners op  orde en krijgen we in de toekomst weer meer ruimte voor nieuwe plannen”.

Archief