Melding carbid schieten 2017 - Voorwaarden

Voortgang: 0%
Velden met een * zijn verplicht.
Voorwaarden

Voor het schieten met carbid hebben we een aantal voorwaarden opgesteld. Aan deze voorwaarden moet u voldoen om te mogen carbid schieten. Nadat u dit formulier heeft verzonden bekijkt de gemeente of de door u aangedragen locatie geschikt is.

Voorwaarden

  • Voor alle activiteiten geldt dat de organisator van het carbidschieten bij voorbaat afstand doet van alle aanspraken welke hij tegenover de gemeente zou kunnen doen gelden wegens schade door welke oorzaak ook ontstaan, en waarbij hij de gemeente vrijwaart van alle vorderingen welke derden zouden kunnen instellen tot vergoeding van schade welke in enig verband staat met de organisatie en uitoefening van de in deze beschikking genoemde activiteiten. Schade, toegebracht aan gemeente-eigendommen, zal op u worden verhaald.
  • De organisator moet een inwoner van gemeente De Fryske Marren te zijn.
  • Het schieten van/met carbid mag alleen door inwoners van gemeente De Fryske Marren worden gedaan.
  • De activiteiten mogen geen gevaar opleveren voor deelnemers, publiek, omwonenden en derden. Daarnaast mag het geen schade of overlast voor de omgeving veroorzaken. Alles moet in het werk gesteld worden om de veiligheid van deelnemers, publiek, omwonenden en derden te waarborgen. Publiek, omstanders en derden moeten op een veilige afstand worden gehouden.
  • Met carbidschieten in de zin van deze voorwaarden wordt bedoeld het op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen carbid (calciumacetylide) en water. Dit betekent dat het verbranden van andere stoffen niet mag (denk hier bijvoorbeeld aan het verbranden van melkpoeder).
  • Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag en moet er rekening gehouden worden met de bepalingen in de Zondagswet. Dit houdt in dat het carbidschieten op 31 december 2017 is toegestaan tussen 12.00 en 17.00 uur.
  • Bij het carbidschieten moet zo veel mogelijk rekening worden gehouden met het welzijn van de dieren.


Let op! Dit formulier is alleen bedoeld om een locatie te melden bij de gemeente. U heeft daarmee niet automatisch toestemming.