"Ik ben gewend om iedere week een weblog bij te houden. Vaak gaat het over een onderwerp dat die week in de gemeenteraad of het college van B&W aan de orde is geweest. Of bijvoorbeeld over iets dat ik heb gedaan of waarbij ik aanwezig was. En dat doe ik vooral om de lezers een indruk te geven van het werk van het gemeentebestuur."

  • Ik kwam een weblog van mijzelf van een aantal jaren geleden tegen. Ik schreef over de vakantieperiode die was begonnen en in overheidsland tot een enorme rust leidde. Wekenlang geen vergaderingen of andere activiteiten. Tijd om achterstallige klusjes uit te voeren. Dat is dit jaar heel anders. Er gebeuren bijzondere dingen.
  • Na de persconferentie van het kabinet van vorige week vrijdag ziet het er opeens weer heel anders uit. Eind juni werden bijna alle coronaregels afgeschaft.
  • In de afgelopen week heeft de gemeenteraad twee keer vergaderd. Voor de bespreking van de jaarlijkse perspectiefnota nemen we altijd de tijd. Het is namelijk het stuk waarin het college van burgemeester en wethouders met plannen voor het komende jaar komt.
  • Het klinkt heel gewoon, maar het is op dit moment wel bijzonder. Groepen mensen ontmoeten. Na bijna anderhalf jaar groepsgesprekken via het scherm en individuele gesprekken met allerlei voorzorgsmaatregelen, kon het deze week allemaal weer wat losser.
  • In het blad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het VNG-magazine, stond deze week een artikel dat ik samen met Marga Vermue, mijn collega in Sluis, schreef. Zij is voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse gemeenten, ik ben voorzitter van de Friese variant. Bij Omrop Fryslân mocht ik er ook nog iets over vertellen. Via de website van de VNG is het artikel terug te vinden.
  • Het is mooi om te ervaren dat we na 16 maanden weer langzaam naar fysieke, “echte” ontmoetingen en bijeenkomsten gaan. Digitale vergaderingen blijken in de praktijk ook te werken, en we zullen zeker nog veel van deze mogelijkheid gebruik maken, al was het alleen maar om reistijd te besparen.
  • We zullen het samen moeten doen. Wanneer we er voor willen zorgen dat onze gemeente een actieve, noflike en kleurrijke gemeente is en blijft, dan kan dat niet alleen vanuit het gemeentehuis worden uitgevoerd. En het gemeentebestuur wil het ook helemaal niet alleen doen.
  • Vorige week noemde ik in mijn weblog een aantal positieve ontwikkelingen die ons uit de (corona)crisis helpen. En inmiddels heeft het kabinet bekend gemaakt dat de volgende versoepelingen niet op 9 maar op 5 juni in zullen gaan.
  • Het gaat de laatste weken de goede kant op. Het aantal coronabesmettingen neemt af. En vooral het aantal ziekenhuisopnames daalt. Dat is mooi. De oorzaak ligt voor een groot deel in het groeiend aantal mensen dat inmiddels één of twee vaccinaties heeft gehad.
  • Twee weken geleden kreeg ik een brief van een mevrouw uit Virginia, Verenigde Staten. Ze bleek de dochter te zijn van de piloot van de Amerikaanse bommenwerper die in november 1943 bij Sint Nicolaasga neerstortte.
RSS feed