Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Wilt u graag sporten? Of op schilder- of theaterles? Maar heeft u moeite met het betalen van de contributie of het lesgeld?

Dan kunt u voor uzelf en/of uw partner een vergoeding aanvragen.

Let op: Tot 1 januari 2025 kunt u kiezen of u gebruik wilt maken van Volwassenenfonds Sport & Cultuur of de Minimaregeling Volwassenen. U kunt niet beide regelingen aanvragen.

Vanaf 1 januari 2025 kunt u alleen nog maar gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur maakt sport en cultuur mogelijk voor inwoners van 18 jaar en ouder die moeite hebben om rond te komen. Het Volwassenenfonds betaalt de contributie, lesgeld en/of benodigdheden. De aanvraag is geldig voor maximaal één jaar. Ieder jaar kan er een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Meer informatie over het volwassenenfonds Sport & Cultuur

Minimaregeling Volwassenen

Rondkomen is soms lastig als u weinig geld heeft. Daarom is er de ‘minimaregeling’: een vergoeding van € 140 per jaar voor u. Heeft u een partner en is uw totale inkomen laag? Dan kunt u samen € 280 krijgen.

Met de minimaregeling kunt u kosteloos een jaarabonnement bij de bibliotheek in De Fryske Marren afsluiten. 

Daarnaast kunt u voor uw minderjarige kinderen een gratis ID-kaart aanvragen.

Let op: Voor het aanvragen van de minimabijdrage heeft u een DigiD nodig. Behalve als u bewindvoerder bent en de aanvraag doet voor uw cliënt.

Veelgestelde vragen

Het aanvraagformulier invullen werkt het beste via een PC of laptop. Zo kunt u meerdere bestanden tegelijk uploaden. Houd hiervoor de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de bestanden die u wilt toevoegen. Per vraag kunt u maximaal 2MB aan bestanden toevoegen. Geef de bestanden een logische naam, bijvoorbeeld:

  • “Salarisspecificatie jan 2021 – Piet de Vries”
  • “Teruggave belastingdienst 2020 – Henrike de Jong”

Lukt uploaden niet? Vaak komt dit omdat het bestand te groot is, of de bestandsnaam te lang. Verander dan de bestandsnaam of probeer uw bestand te verkleinen. Een PDF maken is het meest handige en zorgt voor de kleinste bestanden. Heeft u een foto gemaakt die groter is dan 2MB? Plaats uw foto in een Word-bestand en sla deze op als PDF. Er zijn ook online hulpmiddelen te vinden die uw foto kleiner kunnen maken.

U kunt het hele jaar door een aanvraag doen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u de complete bijdrage voor 12 maanden, vanaf de datum dat u de aanvraag heeft ingediend. U hoeft niet door te geven waar u de bijdrage aan besteedt. We doen ons best om u binnen 8 weken te laten weten waar u aan toe bent. Wij sturen een brief met de beslissing. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan ontvangt u het bedrag binnen 3 weken. Heeft uw bewindvoerder de aanvraag ingediend? Dan ontvangt de bewindvoerder de bijdrage.

U kunt de bijdrage aanvragen als u een laag inkomen heeft. Heeft u niet per se een laag inkomen, maar heeft u wel hoge woonlasten en/of schulden? Ook dan kunt u een aanvraag indienen. U komt niet in aanmerking voor de bijdrage als u studiefinanciering kunt ontvangen van DUO, of als uw vermogen te hoog is.

De bijdrage van € 140 wil de gemeente toekennen aan mensen die dit het meeste nodig hebben. Daarom kijken we naar het bedrag wat u heeft op uw bankrekening en naar uw andere bezittingen. Bij elkaar opgeteld mag het bedrag niet hoger zijn dan de vermogensgrens:

  • €   7.575 voor een alleenstaande
  • € 15.150 voor een alleenstaande ouder en echtgenoten of geregistreerd partners

Vermogen uit uw woning en uw levensverzekering tellen niet mee. Heeft u een auto en is de dagwaarde van de auto meer dan € 5.000?
Dan telt het bedrag boven de € 5.000 mee.

De bijdrage van € 140 wil de gemeente toekennen aan mensen die dit het meeste nodig hebben. Daarom kijken we naar uw inkomen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan uw inkomensgrens:

  120% norm excl. vakantietoeslag 120% norm incl. vakantietoeslag
alleenstaand 18 tot 21 jaar €   368,26 €    387,64
alleenstaand 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.491,64 € 1.570,14
alleenstaand vanaf AOW-leeftijd € 1.660,81 € 1.748,22
Gehuwden, beide 18 tot 21 jaar €    736,51 €    775,27
Gehuwden, beide 21 jaar tot AOW-leeftijd € 2.130,90 € 2.243,05
Gehuwden, beide vanaf AOW-leeftijd € 2.253,37 € 2.371,97
Gehuwden, een AOW-leeftijd, ander niet € 2.253,37 € 2.371,97

Iedereen die 18 jaar of ouder is vraagt de bijdrage zelf aan. Kinderen zijn geen partner. Minderjarige kinderen tellen wel mee voor het vermogen. Meerderjarige kinderen dienen zelf een eigen aanvraag in.

Neem de brief van de gemeente (beschikking) én uw paspoort of ID-kaart mee naar de bibliotheek in Lemmer, Joure of Balk. Daar kunt u gratis een jaarabonnement afsluiten. U hoeft dit niet eerst zelf te betalen. Vanaf het moment dat u ingeschreven bent via de bibliotheek in Joure, Lemmer of Balk, kunt u bij alle Mar en Fean-bibliotheken terecht.

Zodra het abonnement wat u nu heeft afloopt, laat de bibliotheek het nieuwe jaarabonnement ingaan. Dit regelt de bibliotheek voor u. U kunt de minimabijdrage met jaarabonnement volgend jaar rond hetzelfde moment opnieuw aanvragen. Wanneer uw jaarabonnement bij de bibliotheek afloopt heeft hier geen invloed op.