Bruggen, sluizen en fietspontjes blijven langer dicht (29-04-2020)

Dit item is verlopen op 02-05-2020.
Openstaande brug bij Scharsterbrug

Aansluitend op de verlenging van de landelijke maatregelen, blijven ook de bruggen, sluizen en fietspontjes voorlopig dicht. Bruggen en sluizen gaan alleen op afroep open, net als in de winter. Dit geldt voor alle 18 Friese gemeenten. Onze gemeente en buurgemeente Súdwest-Fryslân houden ook de fietspontjes uit de vaart. Toiletgebouwen op campings, in jachthavens, bij stranden en natuurparken blijven ook tot en met deze datum dicht; hier was eerder al over besloten en dit geldt voor heel Noord-Nederland.

Veiligheid waarborgen

Met het dichthouden van toiletgebouwen, bruggen, sluizen en kleine pontjes kunnen we de richtlijn van het Rijk om 1,5 meter afstand te bewaren, beter waarborgen en handhaven. Hiermee willen we de verspreiding van het coronavirus ook in Fryslân zoveel mogelijk vertragen en beperken. Extra maatregelen zijn niet nodig; inwoners in Fryslân houden zich goed aan de gemaakte afspraken.

Fryslân stelt watersportseizoen voorlopig uit

Het uitstel van het watersportseizoen door provincie en gemeenten, houdt in dat de recreatievaart in Fryslân tot en met 28 april zeer beperkt gebruik kan maken van bruggen en sluizen. De Friese gemeenten en de provincie hanteren in deze periode voor de bediening van bruggen en sluizen het winterregime. Met deze maatregel stimuleren de overheden recreanten om thuis te blijven en niet onnodig het water op te gaan.

Recreatieparken en campings mogen open

Recreatiebedrijven en campings mogen open voor gasten die een huisje, chalet of stacaravan hebben met eigen sanitaire voorzieningen. Als maar voldaan kan worden aan de veiligheidsvoorwaarden van de rijksoverheid zoals 1,5 meter afstand. Wel is er landelijk het dringende advies om in het weekend en het aanstaande Paasweekeinde thuis te blijven. De gemeentelijke camping in Lemmer is sinds 1 april open, maar de toiletgebouwen, receptie en kantine blijven dicht. Ook is er voorlopig geen animatie.

Ga niet onnodig de deur uit of het water op

Algemeen blijft het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet onnodig de deur uit te gaan. Ook al wordt het mooi weer in het weekend, blijf zoveel mogelijk thuis. Dit geldt ook voor op het water. Rijksoverheid en gemeenten doen hierbij een beroep op de eigen verantwoording van de inwoners. Wilt u toch genieten van de zon of een frisse neus halen? Houd altijd de richtlijn van 1,5 meter afstand in acht en vermijd groepsvorming (3 personen of meer). Dezelfde maatregelen gelden ook voor de watersport. De boodschap vanuit de veiligheidsregio en politie is: als je niet het water op hoeft, blijf thuis. Buiten het gezin om is het niet toegestaan om met meer dan 3 mensen op een boot te verblijven, dit in verband met de richtlijn van 1,5 meter afstand. Daarom worden boten met groepen aan boord geweerd uit onze havens (familie uitgezonderd).

Bruggen en sluizen blijven in ‘winterstand’

De bruggen en sluizen blijven in elk geval voorlopig ‘in de winterstand’. Ze gaan alleen op afroep open, net als in de winter. Dit is vooral voor de beroepsvaart en bij uitzondering voor de recreatievaart, bijvoorbeeld als een boot naar de stalling moet worden gevaren. Onze gemeentelijke bruggen en sluizen worden uitsluitend bediend op maandag tot en met zaterdag na telefonische afspraak en alleen tussen 09.00-12.00 en 13.00-17.00 uur. Onze havenmeesters zijn telefonisch bereikbaar op deze nummers: 0514 - 531 607 of 0514 - 561 331.

Let op: de Rengersbrug en de brug van Hearresyl worden niet bediend.
Informatie over de bediening van provinciale bruggen, vindt u op de website van de provincie Fryslân.

Havens

Ook de toiletgebouwen de havens en de havenkantoren blijven gesloten in elk geval tot en met 28 april. Wel is er in onze gemeente water- en stroomvoorziening voor de schepen die in de havens mogen liggen. Betalen van liggeld kan bij de betaalautomaten in de havens van Joure en Lemmer. In Sloten, Balk en Langweer innen we het liggeld contant en volgens de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM. Boten met groepen aan boord zijn niet toegestaan.

Kleine fietspontjes uit de vaart 

De wandel- en fietspontjes in De Fryske Marren blijven voorlopigl uit de vaart. De pontjes zijn te klein om de veiligheid van 1,5 meter afstand voor de pontschippers en inwoners te kunnen waarborgen. Dit betekent ook dat een aantal fietsroutes van de ANWB en de Knooppuntroutes tijdelijk niet volledig zijn. We willen fietsers hier dan ook op attenderen. De grote auto- en fietspont over de Langweerdervaart blijft wel in gebruik. De zelf te bedienen wandelaarspontjes bij Rotstergaast en in Joure zijn wel in gebruik; wandelaars kunnen hier zelf de veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Campers met eigen voorzieningen kunnen in Fryslân terecht

Het is mogelijk om met een camper - met eigen voorzieningen - in Fryslân te reizen. Toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens zijn gesloten. Dit betekent: bijvullen van water en legen van chemisch toilet is niet mogelijk. Ook op de camperplaats geldt de richtlijn: houd 1,5 meter afstand en vermijd groepsvorming (3 personen of meer).

In het algemeen geldt vanuit de rijksoverheid en gemeenten het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet onnodig de deur uit te gaan.