Informatie over stempassen

Vervangende stempas aanvragen

Heeft u geen stempas ontvangen of kunt u uw stempas niet vinden? Dan kunt u deze opnieuw aanvragen. Dit kan zowel persoonlijk als schriftelijk.

Persoonlijk stempas aanvragen

U kunt een vervangende stempas uiterlijk vrijdag 12 maart, tot 17.00 uur persoonlijk aanvragen bij het gemeentehuis in Joure of bij de servicepunten in Balk en Lemmer. Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas.

Schriftelijk stempas aanvragen

U kunt schriftelijk een vervangende stempas aanvragen met het formulier ‘Verzoek om een nieuwe stempas’. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 zijn ontvangen door Bureau Verkiezingen. Ook hier geldt dat mocht u alsnog uw 'oude' stempas terugvinden u daarmee niet meer kunt stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Te downloaden:

Model J8 Verzoek om een nieuwe stempas TK-2021

Op wie kunt u stemmen?

De Kiesraad is voor de komende Tweede Kamer verkiezing in 2021 het centraal stembureau. Op 16 februari heeft de Kiesraad de lijsten definitief vastgesteld.

 

Definitieve kandidatenlijsten TK2021 kieskring 2 Leeuwarden

Waar kunt u stemmen?

Kan ik in een ander stembureau stemmen?

In gemeente De Fryske Marren zijn er 44 stembureaus waar u uw stem kunt uitbrengen. U kunt in elk stemlokaal binnen onze gemeente stemmen. Op de stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stembureau in onze gemeente te stemmen dan mag dat natuurlijk.

Waar staan de stembureaus?

Hieronder vindt u een overzicht van alle stembureaus in De Fryske Marren:

Locaties stembureaus op kaart

* In deze stembureaus kan al op maandag (15 maart) en dinsdag (16 maart) gestemd worden.

Een overzicht van alle stembureaus in Nederland vindt u op waarismijnstemlokaal.nl.

Plaats

Naam stembureau

Straat / huisnummer

Postcode

Bakhuizen

MFC De Gearte

Sint Odulphusstraat 69

8574 SZ

Balk *

Gaasterlânhûs

Dubbelstraat 1

8561 BC

Balk

Zorgcentrum Talma Hiem, De Cirkel

Talma Park 1

8561 DD

Balk

Zalencentrum De Treemter

Bogermanstraat 3

8561 BK

Bantega

SCC De Pomp

Middenweg 125

8538 RB

Echtenerbrug

Dorpshuis De Brêge

De Veenscheiding 18

8539 SH

Elahuizen

Doarpshûs Us Nije Gea

Buorren 8

8581 KE

Goingarijp

De Klokkenstoel

It Hôf 3

8511 AE

Harich

Ons Gebouw

Stinsenwei 11

8571 RH

Haskerhorne

Dorpshuis Trefpunt

Haulsterweg 3

8506 BH

Idskenhuizen

Doarpshûs De Stjelp

De Ikkers 2

8523 NW

Joure

Gemeentehuis

Herema State 1

8501 AA

Joure

Vrije Evangelische Gemeente De Brug

Brugstraat 3

8501 EV

Joure *

Party- en Zalencentrum 't Haske

Vegelinsweg 20

8501 BA

Joure

Sporthal De Stuit

E A Borgerstraat 25

8501 NC

Joure

De Oerdracht

E A Borgerstraat 46

8501 NE

Joure

De Brede School

Koningin Julianalaan 3

8501 HL

Joure

Woon-zorgcomplex De Werf

Sluisdijk 30 0002

8501 BZ

Langweer

De Hoekstien

Oasingaleane 13

8525 EL

Lemmer

Wijkgebouw Us Haven

Lijnbaan 7

8531 JM

Lemmer

Verenigingsgebouw De Zandbanken

Spaanderbank 7 A

8531 LX

Lemmer

Buurthuis Sterrehuis

Betelgeuze 1 A

8531 MV

Lemmer *

SCC De Hege Fonnen

Betelgeuze 2

8531 MV

Lemmer

Dienstencentrum Senioren

Wiepke Hofstraat 8

8531 GM

Lemmer

MFA De Steiger

Schokker 4 B

8531 BW

Lemmer

Kerkgebouw Baptistengemeente

Wega 1

8531 NZ

Nijemirdum

Doarpshûs Nijemardum

Lyklamawei 5

8566 JH

Oosterzee

Café De Jister

Herenweg 59

8536 TS

Oudega

MFC De Skeakel

Aldewei 37 A

8582 KX

Oudehaske

Kulturhûs

Julianastraat 5

8465 RC

Oudemirdum

MFC It Klif

Hegewei 16

8567 JN

Ouwsterhaule

Dorpshuis De Hichte

Heerenweg 2

8513 CM

Rottum

Doarpshûs

Binnendyk 22

8461 LD

Scharsterbrug

Verenigingsgebouw TV De Skarslach

Trijegea 1

8517 HZ

Sint Nicolaasga

Zorgcentrum Doniahiem, Wijkcentrum

Stationsstraat 1

8521 JT

Sint Nicolaasga *

Zalencentrum Sint Nyk

Baron van Hardenbroekstr 3

8521 KA

Sintjohannesga

De Rank

Streek 108

8464 NH

Sloten

SCC De Poarte

Kerksteeg 49

8556 AA

Sondel

Doarpshûs De Bining

Sondelerdyk 2 A

8565 GD

Terherne

Dorpshuis De Buorkerij

Buorren 29

8493 LC

Terkaple

MFS It Heechein

Buorren 34

8542 AB

Tjerkgaast

Doarpshûs 't Spantsje

It Foarfjild 10

8522 ME

Vegelinsoord

Dorpshuis De Sethage

Grevenweg 2 a

8467 SK

Wijckel

Dorpshuis Irene

Jeen Hornstraweg 8

8563 AJ

Tot hoe laat zijn de stembureaus geopend?

Alle stembureaus zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Deze openingstijden gelden ook op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart.

Tijdelijk in het buitenland tijdens de Tweede Kamerverkiezingen

Verblijft u op 17 maart 2021 tijdens de verkiezing voor de Tweede Kamer tijdelijk in het buitenland en wilt u per brief stemmen, dan verloopt de aanvraag om per brief te stemmen altijd via de gemeente Den Haag.

Meer informatie

Bent u maar kort of alleen op de verkiezingsdag in het buitenland? Dan is het advies om te stemmen per schriftelijke volmacht.

Briefstembewijs aanvragen

U kunt geen aanvraag meer indienen om per brief te stemmen. Uw aanvraag moest uiterlijk op 17 februari 2021 zijn ontvangen bij de gemeente Den Haag.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u graag stemmen in een andere gemeente binnen Nederland? Vraag dan tijdig een kiezerspas aan. Met een kiezerspas kunt u voor de verkiezing van de Tweede Kamer stemmen in heel Nederland. Let op: u kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen.

U kunt uw kiezerspas zowel persoonlijk als schriftelijk aanvragen.

Persoonlijk kiezerspas aanvragen

U kunt een kiezerspas uiterlijk vrijdag 12 maart 2021, tot 17.00 uur persoonlijk aanvragen bij het gemeentehuis in Joure of bij één van onze servicepunten in Balk of Lemmer. Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Schriftelijk kiezerspas aanvragen

Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 zijn ontvangen door het bureau Verkiezingen. Als u al een stempas hebt ontvangen, moet u die met uw verzoek meesturen. U kunt een kiezerspas aanvragen via het formulier ‘Verzoek om een kiezerspas’.

Te downloaden:

Model K6 Verzoek om een kiezerspas TK-2021

Iemand anders laten stemmen

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer in Nederland machtigen om namens u te stemmen. Met het formulier ‘Verzoek om bij volmacht te stemmen’ vraagt u hiervoor toestemming.

Hieronder de voorwaarden bij het stemmen bij volmacht:

 • elke kiezer mag maximaal drie volmachten aannemen;
 • een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen;
 • u kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken;
 • als u een volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij (een kopie van) een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven zodat de gemachtigde dit aan de voorzitter kan laten zien;
 • voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Schriftelijk verzoek stemmen bij volmacht

Uw schriftelijk verzoek om een kiezer in Nederland te machtigen moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021  binnen zijn bij Bureau Verkiezingen, Antwoordnummer 2, 8500 VB Joure. Of deze moet ingeleverd zijn bij de receptie van het gemeentehuis in Joure of bij de servicepunten in Balk of Lemmer.

Onderhands machtigen

U kunt een willekeurige kiezer in de gemeente De Fryske Marren machtigen om namens u te gaan stemmen. Hiervoor gebruikt u het gedeelte van de stempas (op de achterzijde) dat hiervoor bestemd is. Dit heet ‘onderhandse volmacht’.

Hoe werkt onderhands machtigen?

Voor het geven van een onderhandse machtiging, vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een onderhandse machtiging kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.

Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij (een kopie van) een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen tonen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Op het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat dan 'geldig tot 18 maart 2016' of elke latere datum.

Te downloaden:

Model L8 Verzoek bij volmacht TK-2021

Briefstemmen

Gemeentelijk afgiftepunt voor briefstemmen:
Receptie gemeentehuis, Herema State 1, 8501 AA Joure

Kiezers van 70 jaar en ouder hebben de mogelijkheid om per brief te stemmen. Briefstemmers ontvangen de stembescheiden in twee zendingen. Op 24 februari 2021 eerst de briefstempas en uiterlijk op 11 maart 2021 krijgt u een briefstempakket. In de bijsluiter wordt uitgelegd hoe u als kiezer een stem kan uitbrengen via briefstemmen. De briefstem kan per post toegezonden worden of vanaf 10 maart afgegeven worden op het afgiftepunt op het gemeentehuis in Joure bij de receptie. Dat is op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur en op woensdag 17 maart is dit mogelijk van 07.30 tot 21.00 uur.

Briefstembescheiden

Uiterlijk 3 maart ontvangen kiezers hun stem(plus)pas. 70-plussers ontvangen uiterlijk 11 maart een tweede envelop met de documenten die nodig zijn om per brief te stemmen. 70-plussers die de tweede envelop niet hebben ontvangen of kwijt zijn, kunnen nieuwe briefstembescheiden ophalen bij de gemeente of bij een afgiftepunt voor woensdag 17 maart 21.00 uur.

Ik ben 70 jaar of ouder. Wat heb ik nodig om bij de Tweede Kamerverkiezing per brief te stemmen?

Als u 70 jaar of ouder bent, kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Alles wat u hiervoor nodig heeft, ontvangt u met de post.

Stempluspas

Tussen 10 februari en 3 maart 2021 ontvangt u een envelop met daarin uw stempluspas. Dit is een speciale stempas voor 70-plussers.

Met de stempluspas kunt u zelf naar het stemlokaal gaan, iemand machtigen om voor u te stemmen, of uw stem per brief uitbrengen. Bewaar uw stempluspas goed.

Let op. Heeft u uw stempluspas op 3 maart 2021 niet ontvangen of bent u uw stempluspas kwijt? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en vraag een vervangende stempluspas aan. Dat kunt u schriftelijk of mondeling doen tot vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur.

Documenten om uw stem per brief uit te brengen

Tussen 26 februari en 11 maart ontvangt u een tweede envelop. Daarin zitten de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen:

 • een briefstembiljet;
 • een envelop voor het briefstembiljet;
 • een retourenvelop;
 • uitleg over het stemmen per brief.

Let op. Heeft u op 11 maart de tweede envelop met de documenten om uw stem per brief uit te brengen, nog niet ontvangen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 05 14 of mailen naar verkiezingen@defryskemarren.nl.

Inleveren briefstem

U kunt uw briefstem per post versturen of afgeven bij het gemeentelijk afgiftepunt (receptie gemeentehuis in Joure).

Briefstem per post versturen

U kunt uw briefstem per post versturen. Let op. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt. Dat kunt u doen door uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur per post te versturen.

Briefstem afgeven bij gemeentelijk afgiftepunt

U kunt uw briefstem ook afgeven bij het gemeentelijk afgiftepunt voor briefstemmen (receptie gemeentehuis in Joure). De openingstijden van de afgiftepunten zijn:

 • op werkdagen van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart 2021 van 09.00 tot 17.00 uur;
 • op de dag van de verkiezingen (woensdag 17 maart 2021) van 07.30 tot 21.00 uur.

Te downloaden:

Uitleg briefstemmen voor 70-plussers

Stem(plus)pas en kiezerspas

Wat moet ik doen als ik mijn stempas niet heb ontvangen of kwijt ben?

Heeft u uw stem(plus)pas op 3 maart 2021 niet ontvangen? Of bent u uw stem(plus)pas kwijt, of is die beschadigd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons op en vraag een vervangende stem(plus)pas aan. Dat kunt u schriftelijk of mondeling doen tot vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur.

Stemmen in een stemlokaal

Als u gaat stemmen in een stemlokaal, heeft u een stempas, een identiteitsbewijs en een mondkapje nodig. In alle stemlokalen zijn coronamaatregelen genomen. Daardoor kunt u goed en zo veilig mogelijk uw stem uitbrengen.

Wat zijn de risicogroepen?

Behoort u tot een risicogroep? Dan mag u ook op 15 en 16 maart stemmen. Op de stembureaus kunnen wij dit niet controleren, maar we gaan er vanuit dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar
  Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Ook in Nederland is de helft van de patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen ouder dan 69 jaar. Van de overledenen (die getest zijn) is driekwart ouder dan 76 jaar.
 • Kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden, lopen meer risico dan vitale ouderen. Kwetsbaarheid neemt toe met de leeftijd en kan zich uiten op verschillende gebieden. De ene kwetsbare oudere heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij de lichamelijke verzorging terwijl de andere heel vergeetachtig is en naar de dagbesteding gaat.
 • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met onderliggende ziekten. Volwassenen met bepaalde  onderliggende aandoeningen hebben ook een groter risico op een ernstig beloop van COVID-19.

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

Welke maatregelen neemt de overheid bij de Tweede Kamerverkiezing van 2021 in verband met corona?

Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein mogelijk te maken, is een reeks van maatregelen genomen.

Gezondheidscheck voor alle kiezers en stembureauleden

Gaat u in een stemlokaal stemmen, dan moet u van tevoren een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit enkele vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. Doe de gezondheidscheck op de dag dat u gaat stemmen.

Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat doet.

Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal.

Bij de stembureauleden wordt een gezondheidscheck afgenomen. Zij zijn alleen stembureaulid als zij alle vragen met ‘nee’ hebben beantwoord.

Maatregelen in het stemlokaal

In de stemlokalen worden de volgende maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen:

 • De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau.
 • In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
 • Kiezers en stembureauleden dragen een mondkapje.
 • Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren.
 • De stemhokjes (en andere zogenoemde contactpunten zoals deurklinken en deurposten) worden elk half uur schoongemaakt.
 • In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal om 1,5 meter afstand te houden. Dit stembureaulid wijst u er ook op dat u uw handen kunt desinfecteren.
 • De stembureauleden die uw stempas aannemen dragen wegwerphandschoenen. Hetzelfde geldt voor stembureauleden die het stembiljet en het schone potlood uitreiken.
 • Om te mogen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan het stembureau. Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u als kiezer is een kuchscherm geplaatst.
 • U kunt uw identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen.

Ik heb een lichamelijke beperking. Kan ik hulp krijgen bij het stemmen in een stemlokaal?

Heeft u een lichamelijke beperking en wilt u in een stemlokaal stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing? Dan kunt u hulp krijgen in het stembureau.

Zelf hulp meenemen

Vanwege het coronavirus heeft het de voorkeur dat u zelf iemand uit uw huishouden meeneemt naar het stemlokaal. Die persoon kan u hulp geven zonder dat tussen u beiden 1,5 meter afstand moet worden aangehouden.

Te downloaden:

Druktemeter op stembureaus

Een van de zaken waar we tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart rekening mee moeten houden is de drukte op de stembureaus. Via onderstaande link wordt de drukte in alle 44 stembureaus in de Fryske Marren aangegeven. Deze informatie wordt realtime gepresenteerd. Op deze manier kunt u zelf een keuze maken wanneer de beste tijd is om te gaan stemmen en of het misschien handig is uit te wijken naar een ander stemlokaal.

Actuele drukte bij stembureaus