Geldzaken en schulden

Op deze pagina vindt u een handig overzicht met alle regelingen die er zijn binnen onze gemeente.

Kindpakket

Een bijdrage voor bijvoorbeeld schoolreisjes, schoolspullen, contributie, fietsen en pc’s.

Energietoeslag

Informatie over de energietoeslag.

Energiecoach

Hulp met energie besparen.

Studietoeslag

Een toeslag voor studenten die niet kunnen werken door ziekte of een andere beperking.

Uitkeringen aanvragen

Als u weinig of geen inkomen heeft.

Individuele inkomenstoeslag

Een extra als u al 3 jaar of langer een laag inkomen heeft.

Kwijtschelding aanvragen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding.

Nibud

Maak uw eigen geldplan.

Kies de juiste zorgverzekering

Screening van de juiste zorgverzekering.

Collectieve zorgverzekering

Een verzekering voor mensen met een minimum inkomen en hoge zorgkosten.

De voorzieningenwijzer

Laten uitrekenen waar u recht op hebt.

Gratis ID-kaart

Altijd een ID bij de hand.

Bijzondere bijstand

Staat u onverwacht voor kosten en heeft u daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? Mogelijk komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Minimaregeling volwassenen

Extra jaarlijkse bijdrage als rondkomen lastig is.

Kinderopvang

Tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang.

Bureau Zelfstandigen Friesland

Financiële ondersteuning voor ondernemers.

Mee Doen Pas

Voor als u geen vervoer heeft.

Menstruatieproducten

Uitgiftepunten waar dit gratis af te halen is.

Hulp bij geldzaken

Mogelijkheden om u te helpen bij geldzaken en om schulden te voorkomen.

Voedselbanken

De voedselbanken in De Fryske Marren helpen inwoners die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Stichting Urgente Noden Friesland

Stichting Urgente Noden Friesland behandelt aanvragen in urgente noodsituaties, wanneer (wettelijke) voorzieningen niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn.

Witgoedregeling

Heeft u een laag inkomen en een oud witgoedapparaat? Dan kunt u uw oude witgoedapparaat omruilen voor een nieuw, energiezuinig apparaat.