Geldzaken

Heeft u een laag inkomen en kunt u niet rondkomen? Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende regelingen die er zijn binnen onze gemeente om u te helpen. Heeft u zorgen over uw geldzaken? Wij kunnen u helpen. Neem contact op met het sociaal wijkteam via 14 05 14.  

Bijzondere bijstand

Staat u onverwacht voor kosten en heeft u daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? Mogelijk komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Bureau Zelfstandigen Friesland

Financiële ondersteuning voor ondernemers.

Collectieve zorgverzekering

Een verzekering voor mensen met een minimum inkomen en hoge zorgkosten.

De voorzieningenwijzer

Laten uitrekenen waar u recht op hebt.

Energietoeslag

Informatie over de energietoeslag.

Energiecoach

Hulp met energie besparen.

Gratis ID-kaart

Altijd een ID bij de hand.

Hulp bij geldzaken

Mogelijkheden om u te helpen bij geldzaken en om schulden te voorkomen.

Individuele inkomenstoeslag

Een extra als u al 3 jaar of langer een laag inkomen heeft.

Kies de juiste zorgverzekering

Screening van de juiste zorgverzekering.

Kinderopvang

Tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang.

Kindpakket

Een bijdrage voor bijvoorbeeld schoolreisjes, schoolspullen, contributie, fietsen en pc’s.

Kwijtschelding aanvragen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding.

Meedoen Pas

Gratis openbaar vervoer voor inwoners met een laag inkomen.

Menstruatieproducten

Uitgiftepunten waar dit gratis af te halen is.

Kindvoorzieningen

Iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kinderen. Ook als er weinig geld is.

Sport & Cultuur Volwassenen

Wilt u graag sporten? Of op schilder- of theaterles? Maar heeft u moeite met het betalen van de contributie of het lesgeld? Dan kunt u voor uzelf en/of uw partner een vergoeding aanvragen.

Nibud

Maak uw eigen geldplan.

Stichting Urgente Noden Friesland

Stichting Urgente Noden Friesland behandelt aanvragen in urgente noodsituaties, wanneer (wettelijke) voorzieningen niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn.

Studietoeslag

Een toeslag voor studenten die niet kunnen werken door ziekte of een andere beperking.

Uitkeringen aanvragen

Als u weinig of geen inkomen heeft.

Voedselbanken

De voedselbanken in De Fryske Marren helpen inwoners die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Witgoedregeling

Heeft u een laag inkomen en een oud witgoedapparaat? Dan kunt u uw oude witgoedapparaat omruilen voor een nieuw, energiezuinig apparaat.

Geldfit

Hier kunt u hulp krijgen bij geldzorgen in deze tijd van inflatie en stijgende energieprijzen .