Haalbaarheidsonderzoek flexwonen A7-zone Joure

De gemeenteraad heeft eind januari 2023 besloten om de haalbaarheid van flexwonen  te onderzoeken. Vanwege de dringende woonopgave in De Fryske Marren zoekt de gemeente naar mogelijkheden om tijdelijke woningen te bouwen. Allereerst wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart voor de A7-zone in Joure.

Waarom een haalbaarheidsonderzoek naar flexwonen?

In de gemeente is al meer dan drie jaar sprake van een zeer krappe woningmarkt, zowel in de koop- als in de huursector. Meer en meer is duidelijk dat er óók behoefte is aan een flexibele schil met andere woningconcepten voor een periode van 10 – 15 jaar. In het coalitieakkoord worden creatieve oplossingen zoals flexwonen  genoemd. Flexwoningen zijn een aanvulling op de realisatie van permanente woningen.

Waarom bij de A7-zone?

Bij de A7-zone is een snelle start van het haalbaarheidsonderzoek mogelijk. De grond van de voormalige A7 is sinds april 2022 in eigendom van de gemeente en nog niet in gebruik. Ook de ligging bij Joure, als één van de grotere kernen, maakt het mogelijk ook grotere aantallen flexwoningen te onderzoeken. De opgave voor flexwonen is nieuw voor De Fryske Marren. Om inzicht te krijgen in de kansen, risico’s en locaties wordt daarom allereerst een haalbaarheidsonderzoek gestart voor de A7-zone in Joure.

Hoe wordt de haalbaarheid onderzocht?

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Een deel van de onderzoeksvragen gaan ook over onderwerpen die voor iedere willekeurige locatie belangrijk zijn, zoals de:  huurprijzen,  huurperiode,  rollen van verschillende partijen (zoals bouwbedrijven en woningcorporaties),  wensen wat betreft kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Een ander deel van het onderzoek gaat over de locatie: de A7-zone. Wat zijn bijvoorbeeld de randvoorwaarden vanuit geluid, kabels en leidingen. En erg belangrijk zijn de wensen en zorgen van de inwoners en vooral de bewoners die aan de A7-zone grenzen.

Inloopbijeenkomst op 20 april in It Toanhûs, Joure

Om de wensen en zorgen hierover van de bewoners te horen organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in It Toanhûs in Joure. De inloopbijeenkomst is van 17.00 uur tot 20.00 uur. Hier zijn medewerkers van de gemeente aanwezig die met u in gesprek gaan om uw wensen en zorgen te horen. Hier kunt u ook een reactieformulier inleveren waarin u aangeeft wat voor u belangrijk is. De bewoners van de wijk Zuiderveld hebben hiervoor een uitnodiging per brief gekregen.

Hoe verder?

Als alles geïnventariseerd is, worden verschillende toekomstscenario’s geschetst met een financiële onderbouwing. Deze worden vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. Pas daarna wordt een voorkeursscenario uitgewerkt. Tegen die tijd vindt u op deze projectpagina meer informatie.