Herinrichting Plattedijk en omgeving Lemmer

Er ligt een nieuw ontwerp voor de Plattedijk en omgeving in Lemmer. Hierop is binnenkort inspraak mogelijk. Op 11 december 2018 is het eerste ontwerp getoond in de Beachclub in Lemmer. Er waren veel inwoners van Lemmer op die bijeenkomst die ter plekke of later een reactie hebben gegeven. Er is vooral positief gereageerd op de plannen voor het opnieuw inrichten van het gebied rondom het strand. Over het verwijderen van het fietspad richting het centrum werd minder positief gereageerd. Daarnaast is er veel gesproken over het parkeren rondom het strand en in de blauwe zones.

Het nieuwe ontwerp inzien

De opmerkingen zijn grotendeels verwerkt in een nieuwe versie van het ontwerp. In dit nieuwe ontwerp is rekening gehouden met een verminderd budget voor de herinrichting.

U kunt het ontwerp ook in pdf-formaat downloaden of vanaf 22 juni inzien bij het gemeentehuis in Joure.

Vijf belangrijkste aanpassingen rond de Plattedijk

1. Parkeren zoveel mogelijk op grote parkeerplaats bij strand Lemmer

De parkeerplaats bij het Lemster strand heeft een enorme capaciteit en ligt op slecht enkele loopminuten van het centrum. Door de toegang naar dit parkeerterrein te verbeteren en de routes naar het centrum aantrekkelijker te maken, proberen we bewoners en bezoekers meer gebruik te laten maken van dit terrein. Door de inrit van het parkeerterrein toe te voegen, komt er minder verkeer op de kruising Plattedijk-Industrieweg. Er ontstaan duidelijkere looproutes voor voetgangers naar het strand en naar het centrum van Lemmer.

2. Het centrum van Lemmer wordt iets groter

Vanaf de kruising Plattedijk-Industrieweg krijgt het verkeer het gevoel het centrumgebied in te rijden. Dit doen we onder meer door asfalt te vervangen door klinkers. Het gebied krijgt daarmee meer een verblijfskarakter. Dit betekent ook dat verkeer van en naar het industriegebied voorrang krijgt op het verkeer van en naar het centrum van Lemmer. De Plattedijk houdt tot de provinciale weg overigens gewoon 30 km/u als maximum snelheid.   

3. De Plattedijk wordt een beetje groener

Misschien minder dan we zouden willen, maar er komen extra bomen. Op markante plekken worden bijzondere bomen aangeplant. Niet op alle plekken zijn bomen mogelijk. Kabels en leidingen nemen veel ruimte in en in de dijk zijn extra bomen niet toegestaan. Een bekend probleem is het stuiven van het strandzand. We proberen onder meer met groen hier goede oplossingen voor te vinden, maar zonder overal dichte en verwaarloosde bosschages in stand te houden. Dit moeten we nog nader uitwerken.

4. We voegen beter straatmeubilair toe

In aansluiting op het heringerichte centrum worden extra banken en prullenbakken toegevoegd. Dit verhoogt de verblijfskwaliteit en draagt bij aan het verblijfskarakter. Bij de oude sluis wordt de omgeving ingericht die past bij deze monumentale plek.

5. Plattedijk als verbindingszone

Omdat het budget niet oneindig is, kunnen niet alle wensen en ideeën worden gerealiseerd. Met het ontwerp is geprobeerd zo goed mogelijk bij te dragen aan een robuuste en aantrekkelijk verbindzone tussen het Ir. D.F. Woudagemaal, het strand en het centrum. De inrichting sluit beter aan bij de functies van de verschillende gebieden. De openbare ruimte wordt duidelijk en minder rommelig dan nu het geval is.

Vragenronde en inspraak

Van maandag 22 juni 2020 tot en met 3 augustus 2020 lag het ontwerp voor de herinrichting van de Plattedijk e.o. ter inzage. Tot en met 15 juni was het mogelijk vragen in te dienen. Wij hebben deze vragen zoveel mogelijk beantwoord. U kunt ze downloaden onderaan deze tekst.

Waar ter inzage?

Het ontwerp met de bijbehorende stukken kunt u inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Herema State 1, in Joure. Het ontwerp met de bijbehorende stukken vindt u onderaan deze tekst.

Een zienswijze indienen

Van 22 juni tot en met 3 augustus lag het ontwerp ter inzage en kon u uw mening geven. De officiële benaming hiervoor is zienswijze.